Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plzeňského a Karlovarského kraje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plzeňského a Karlovarského kraje"— Transkript prezentace:

1 Plzeňského a Karlovarského kraje
DTM Plzeňského a Karlovarského kraje Ing. Karel Vondráček GEOREAL spol. s r.o.

2 Cíle Zajistit garantovaná data a služby pro VS a partnery
Podklady pro rozhodovací procesy Podklady pro projekční a koncepční práce Zakládání a správu pasportů, … Sdílet jednou pořízená data mezi VS a partnery Jednotné pořizování geodetických měření Referenční data pro STI (ÚMPS)

3 Partneři projektu ČEZ Distribuce, a.s. Telefónica Czech Republic, a.s.
RWE Distribuční služby, s.r.o. Město Plzeň Správci vodovodů a kanalizací Další obce a města Spolupráce veřejné správy a komerční sféry

4 Stav projektů DTM PK a KK
Provozní fáze Zapojeni jsou geodeti kteří měří pro partnery Vydávání vyhlášek o vedení TM obcí a měst Zapojování dalších geodetů Na základě legislativy a vydaných vyhlášek Povinnost dodržování provozní dok. PK - doplnění ÚMPS ve 40 obcích

5 Charakteristika Do ÚMPS se vkládají pouze zaměřená data
Jednotný systém pořizování geodetických měření Dopad na směrnice partnerů (ČEZ, RWE, Telefónica) Jednotné pořizovaní aktualizačního výkresu ÚMPS Do ÚMPS se vkládají pouze zaměřená data Nepřebírají se situační zákresy z jiných podkladů Negarantovaná kresba je vedena odděleně Vedení formou archivu RWE a Telefónica

6 Charakteristika Výměnný formát je DGN
Topologické napojování kresby na stávající stav Provádí geodet, tj. navazuje na stávající stav v ÚMPS Ověřování stavu na identických bodech Výměnný formát je DGN Uvažuje se o dalším výměnném formátu XML Sítě jsou vedeny v systémech partnerů Sdílení sítí formou služeb Do DS DTM se zapracovávají pouze sítě bez partnera

7 Části projektu Datový sklad Webové řešení Nástroje pro aktualizaci dat
Účelová mapa povrchové situace (ÚMPS) Inženýrské sítě Webové řešení Modul ZAKÁZKA Nástroje pro aktualizaci dat Integrační služby a nástroje Provozní dokumentace Technologické řešení nad platformou ArcGIS

8 Modul ZAKAZKA Vstupní bod pro registrované uživatele (partnery, geodety, projektanty …) Evidence zakázek Mapový klient Mapové služby Dokumenty (provozní dokumentace) Výdej / příjem dat partnerů Registrace, statistiky Kontakty

9

10

11

12 Jednání se zástupci KGK
Na úrovni Karlovarského kraje Vydávat data pouze odborně způsobilé osobě (zákon č.200/1994 Sb. §3 odst. 3-4) Ověřovat DSPS pouze ÚOZI s oprávněním typu c) Stavba předmětem KN Musí se vyhotovovat GP i aktualizační výkres ÚMPS Dvojí zpracování stejných dat Vydávat data projektantům přes geodety Neredukovat obsah DTM dle vyhlášky 233/2010

13 Řešené problémy Dvojí zpracování zakázek ČEZ
Probíhá komunikace z ČEZ o zjednodušení Posuzovány jsou 2 varianty Příprava výměnného formátu zakázky DTM Založený na XML Integrace na aplikace GEUS, KOKEŠ apod. Požadováno ze strany geodetů Kontrolní nástroj (služba) pro geodety Přístupný na webu

14 Školení geodetů - odezvy
Vyšší náročnost na zpracování DSPS Nastává u velkých staveb Problém s hlídáním smazaných a editovaných prvků Informovat o prvcích nad rámec základního obsahu Uvádí se v příloze vyhlášek TM obcí Požadavek na automatické info. geodeta Povinnost zaměřování polohopisu v průběhu sítí a) Měří se (ČEZ, Telefónica, RWE) b) Neměří se (vodovod, kanalizace …) … problém ceny za geodetické měření …

15 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Plzeňského a Karlovarského kraje"

Podobné prezentace


Reklamy Google