Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE A ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ LOUNY 1.12.2008 ZPRACOVAL: ING. JIŘÍ JANÍČEK, ÚÚP MÚ LOUNY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚZEMNÍ PLÁN OBCE A ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ LOUNY 1.12.2008 ZPRACOVAL: ING. JIŘÍ JANÍČEK, ÚÚP MÚ LOUNY."— Transkript prezentace:

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE A ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ LOUNY 1.12.2008 ZPRACOVAL: ING. JIŘÍ JANÍČEK, ÚÚP MÚ LOUNY

2 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY § 4 vyhl. č. 500/2006 Sb. a příloha č. 1 § 4 vyhl. č. 500/2006 Sb. a příloha č. 1 - vyhláška v příloze č. 1 definuje 118 sledovaných jevů v území obce - z těchto 118 jevů se jich v území ORP Louny vyskytuje 85 - počet jevů není konečný a v průběhu aktualizací ÚAP může (bude) narůstat 2

3 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY § 4 vyhl. č. 500/2006 Sb. a příloha č. 1 § 4 vyhl. č. 500/2006 Sb. a příloha č. 1 Rozbor udržitelného rozvoje území (URÚ) a) Zjištění a vyhodnocení URÚ se provádí analýzou SWOT (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby) b) Analýza SWOT má určit problémy v území obce, které musí být řešeny v ÚP obce 3

4 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY § 4 vyhl. č. 500/2006 Sb. a příloha č. 1 § 4 vyhl. č. 500/2006 Sb. a příloha č. 1 SWOT se tematicky člení na: a) Horninové prostředí a geologii b) Vodní režim c) Hygiena životního prostředí d) Ochrana přírody a krajiny e) ZPF a lesní pozemky f) Veřejná dopravní a technická infrastruktura g) Sociodemografické podmínky g) Bydlení a rekreace h) Hospodářské podmínky 4

5 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY § 4 vyhl. č. 500/2006 Sb. a příloha č. 1 § 4 vyhl. č. 500/2006 Sb. a příloha č. 1 Grafická část analýzy SWOT obsahuje: a) Výkres hodnot území b) Výkres limitů území c) Výkres záměrů na provedení změn v území d) Výkres problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci 5

6 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Zpracované ÚAP obcí poskytne zpracovatel obcím pro zpracování územně plánovací dokumentace nebo její změny Zpracované ÚAP obcí poskytne zpracovatel obcím pro zpracování územně plánovací dokumentace nebo její změny ÚAP obcí jsou zpracovány v analogové formě, grafická část na mapách 1:25 000 formou katalogu. ÚAP obcí jsou zpracovány v analogové formě, grafická část na mapách 1:25 000 formou katalogu. ÚAP obcí jsou zpracovány digitálně, textová část ve formátu DOC, XLS, PDF a grafická část ve formátu VYK a SHP. ÚAP obcí jsou zpracovány digitálně, textová část ve formátu DOC, XLS, PDF a grafická část ve formátu VYK a SHP. 6

7 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Zpracované ÚAP obcí a jejich aktualizace je zpracovatel povinný zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup (§ 166 odst. 1 SZ) Zpracované ÚAP obcí a jejich aktualizace je zpracovatel povinný zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup (§ 166 odst. 1 SZ) ÚÚP MÚ Louny zveřejní zpracovaná data prostřednictvím webové aplikace od 2.1.2009 ÚÚP MÚ Louny zveřejní zpracovaná data prostřednictvím webové aplikace od 2.1.2009 Adresa webové aplikace: Adresa webové aplikace: http://louny.gepro.cz 7

8 MISYS-WEB 8

9 MISYS-WEB UŽIVATEL NEPOTŘEBUJE NOVÝ SW UŽIVATEL NEPOTŘEBUJE NOVÝ SW UŽÍVÁNÍ APLIKACE JE PRO VEŘEJNOST BEZPLATNÉ UŽÍVÁNÍ APLIKACE JE PRO VEŘEJNOST BEZPLATNÉ POŽADAVEK NA SW V PC: POŽADAVEK NA SW V PC: –OPERAČNÍ SYSTÉM WINDOWS –INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ INTERNET EXPLORER ver. 5 a vyšší –PŘIPOJENÍ K INTERNETU SOUČÁSTÍ APLIKACE JE OBJEDNÁVACÍ MODUL PRO PROJEKTANTY ÚP SOUČÁSTÍ APLIKACE JE OBJEDNÁVACÍ MODUL PRO PROJEKTANTY ÚP 9

10 MISYS-WEB ZÁLOŽKY PRO PRÁCI S DATYSEZNAM DOKUMENTACE A VÝDEJ DAT PŘEHLEDKA ZOBRAZÍ VŠE VÝŘEZ MAPY MĚŘÍTKO OTOČENÍ POSUN VÝŘEZU ZVĚTŠIT 2x ZMENŠIT 2x 10

11 MISYS-WEB ZAPNUTÍ GRAFICKÉHO VSTUPUNASTAVENÍ PROGRAMU IDENTIFIKACE MĚŘENÍ DÉLKY VÝPOČET PLOCHY HLEDÁNÍ TEXTOVÉHO ELEMENTU UMÍSTĚNÍ ZNAČKY TISK, EXPORT MAPY MAZÁNÍ KRESBY NÁPOVĚDA 11

12 MISYS-WEB OBNOVENÍ OBRAZUVÝBĚR ZOBRAZOVANÝCH VRSTEV NÁPOVĚDA K TÉMATU OBSAH ZÁLOŽKY TÉMA TÉMATA MAP ZDE JSOU SEŘAZENY SLEDOVANÉ JEVY ÚAP V ÚZEMÍ ZPĚT, VPŘED NÁZVY KÚ PASPORTY 12

13 MISYS-WEB ÚAP ZDE JSOU SEŘAZENY SLEDOVANÉ JEVY ÚAP V ÚZEMÍ 13

14 MISYS-WEB 14

15 ÚZEMNÍ PLÁN Data ÚAP obcí zpracovali: Stavební úřad MÚ Louny, odd. územního plánování, p. Zmatlíková, Ing. Makariusová, p. Říha, Ing. Janíček Technická pomoc: Gepro, s.r.o. – sw MISYS-WEB, MISYS GeoData, s.r.o., - aplikace v sw MISYS Ing. Arch. Olžbut, projektant ÚPD Louny 15


Stáhnout ppt "ÚZEMNÍ PLÁN OBCE A ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ LOUNY 1.12.2008 ZPRACOVAL: ING. JIŘÍ JANÍČEK, ÚÚP MÚ LOUNY."

Podobné prezentace


Reklamy Google