Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Územní plánování pracovní porada s ORP Vyhodnocování územního plánu a jeho změny - § 55 SZ Zpracoval: Martin Herzog 7. června 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Územní plánování pracovní porada s ORP Vyhodnocování územního plánu a jeho změny - § 55 SZ Zpracoval: Martin Herzog 7. června 2013."— Transkript prezentace:

1 Územní plánování pracovní porada s ORP Vyhodnocování územního plánu a jeho změny - § 55 SZ Zpracoval: Martin Herzog 7. června 2013

2 §55 odst. 1 SZ • Vztahuje se na ÚP vydané po 1.1.2013 • Povinnost předložit zprávu Z.O. nejpozději do 4 let od vydání ÚP • Předkladatel a zpracovatel zprávy je ORP nebo kvalifikovaný O.Ú. • Nezbytnost projednání zprávy v režimu §47 SZ • Zprávu schvaluje Z.O. v samostatné působnosti

3 • Vyplyne-li potřeba pořízení změny ÚP, jsou pokyny pro zpracování návrhu ÚP součástí zprávy • Pořízení změny ÚP nelze odkládat – opačný postup by byl v rozporu se základními zásadami SŘ • Důvody k pořízení změny ÚP: - nesoulad se ZÚR/PÚR - ÚP obsahuje části, které nemohou být jeho součástí - požadavky vyplývající z ÚAP

4 § 55 odst. 2 SZ • Další z možností pořízení změny ÚP - Nově pořízení změny na základě podnětu „oprávněného investora“ • Z.O. rozhodne o pořízení změny ÚP, poté obdobný postup jako u nového ÚP (zadání, návrh) • Změna ÚP – pouze v rozsahu měněných částí

5 § 55 odst. 3 SZ • V případě zrušení části ÚP, nahlíží se na tuto část území obce jako na území bez ÚP • Pokud dojde ke zrušení části změny ÚP pak v této části platí ÚP v podobě před zrušenou změnou • Vyhodnocení VURÚ a VŽP se nezpracovává pokud je změna ÚP pořizována pouze za účelem uvedení ÚP do souladu se ZÚR

6 § 55 odst. 4 SZ • Jedním z hlavních cílů ÚP je ochrana krajiny • Smyslem § 55 odst. 4 SZ je ochrana proti přeměně nezastavěného území na zastavěné • Pořizovatel změny ÚP je povinen vyhodnotit stávající situaci ohledně využití zastavitelných ploch (vazba na § 55 odst. 1 SZ) • Na vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch je třeba důsledně dbát

7 PŘÍKLAD VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ DALŚÍ ZASTAVITELNÉ PLOCHY PRO BYDLENÍ podle § 55 odst. 3 stavebního zákona Plochy pro bydlení ve vydaném (schváleném) územním plánu: Lokalita A Zastavitelná plocha …………………………………………………………………...60399 m 2 Lokalita B Zastavitelná plocha…………………………………..………………………………..32495 m 2 Lokalita C Zastavitelná plocha………………………………………...………………………….. 7947 m 2 Celkem……………………………………………………...……………………….100841 m 2 Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení: -Požadavky vyplývající z demografického vývoje…………………………………….....10 b.j. -Požadavky vyplývající z nechtěného soužití………………………………………...…..15 b.j. -Požadavky vyplývající z polohy obce v rozvoj. obl. (vliv blízkosti centra roz.obl)..….150 b.j. Celkem………………………………………………...………………………………..175 b.j. Odhad potřeb ploch pro bydlení byl podložen dílčími odbornými analýzami. Vzhledem k charakteru obce a předpokládanému zájmu žadatelů o byt se stanovuje poměr b.j. následovně: 15% bytů v bytových domech………………………………………………………….26 b.j. 85% bytů v rodinných domech……………………………………………………….149 b.j. Celkem………………………………………………………………………………….175 b.j. 1 b.j. v bytovém domě = potřeba cca 250 m 2 plochy 1 b.j. v rodinném domě = potřeba cca 800 m 2 plochy Výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení: Potřeba ploch pro bydlení v bytových domech ……………………………………cca 6500 m 2 Potřeba ploch pro bydlení v rodinných domech ……………………………….. cca 119200 m 2 Potřeba ploch pro bydlení……….………………………………………….....cca 125700 m 2 Rezerva 20 %..........................................................................................................cca 25140 m 2 Potřeba ploch pro bydlení celkem(včetně rezervy)……………………………... 150840 m 2 Závěr: v obci je celková potřeba cca 150840 m 2 plochy pro bydlení v bytových a rodinných domech, což je o 49999 m 2 více, než je vymezeno ve vydaném (schváleném) územním plánu.

8 § 55 odst. 5 SZ • Povinnost pořizovatele zajistit vyhotovení ÚP zahrnujícího právní stav a opatřit jej záznamem o účinnosti • Právní stav je třeba vyhotovit po každé změně ÚP • Povinnost vyhotovit právní stav se vztahuje i na ÚP a jejich změny schválené před 1.1.2007 • Změnu ÚP je třeba zpracovávat nad „právním stavem“ ÚP

9 • Podoba právního stavu ÚP po vydání změny je po formální stránce obdobou úplného znění zákona • Právní stav ÚP= textová a grafická část tvořící výrok ÚP - odůvodnění se nezpracovává, z praktického hlediska je žádoucí zpracovat koordinační výkres

10 §55 odst. 6 SZ • Obsahové náležitosti zprávy stanoveny v § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb. • Obsahem zprávy musí být vyhodnocení potřeby ponechání územních rezerv v ÚP (krom ÚR zpřesněných ze ZÚR/PÚR) • Ponechání ÚR v ÚP bez vyhodnocení = omezování vlastnických práv)


Stáhnout ppt "Územní plánování pracovní porada s ORP Vyhodnocování územního plánu a jeho změny - § 55 SZ Zpracoval: Martin Herzog 7. června 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google