Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Středočeské reality PRAKTICKÝ PŘÍNOS MINIS Loučeň Září 2008 Ing. arch. Vlasta Poláčková, Mgr. Josef Beneš, Ing. Jindřich Poláček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Středočeské reality PRAKTICKÝ PŘÍNOS MINIS Loučeň Září 2008 Ing. arch. Vlasta Poláčková, Mgr. Josef Beneš, Ing. Jindřich Poláček."— Transkript prezentace:

1 1 Středočeské reality PRAKTICKÝ PŘÍNOS MINIS Loučeň Září 2008 Ing. arch. Vlasta Poláčková, Mgr. Josef Beneš, Ing. Jindřich Poláček

2 2 Cíl MINIS Získat standardní základní urbanistická data ÚPO v GIS - poskytování standardního výstupu ÚP v celém území kraje/ů - sourodý podklad pro ÚP sousedních obcí, pro ÚAP - nejrůznější studie a analýzy např. vývoj území.... - poskytování dat jiným oborům … Získat standardní digitální podoby územních plánů za účelem jejich jednotného digitálního používání - internet + intranet krajského úřadu NEzatěžovat zbytečně zpracovatele MINIS = MINImální Standard

3 3 „Územní působnost“ MINIS Kraje Pardubický, Středočeský a Královéhradecký MINIS = MINImální Standard

4 4 Urbanistická přidaná hodnota ÚP zastavěné území plochy s rozdílným způsobem využití zastavitelné plochy a plochy přestavby (rozvojové plochy) územní rezervy veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace územní systém ekologické stability

5 5 MINIS = MINImální Standard Část urbanistická vychází z modelového příkladu zpracovaného pro MMR - Ing. arch. Vlasta Poláčková - definuje pojmy stanovené zákonem 183/2006 Sb. - vysvětluje přístup urbanisty Část týkající se digitálního zpracování definuje pravidla pro odevzdání digitálních dat - GIS popř. CAD vrstvy - výkresové sestavy - texty (podmínky pro využití ploch = regulativy, seznam VPS, VPO,...textová část ÚP a text Odůvodnění)

6 6 MINIS = MINImální Standard Část týkající se digitálního zpracování GIS popř. CAD vrstvy - S-JTSK - pouze přesná data, nikoli pomocná grafika pouze 9 GIS vrstev např. ÚAP 331 vrstev

7 7 MINIS = MINImální Standard Vektorová GIS data ResUz_p.. vymezení řešeného území ZU_p.. zastavěné území RZV_p.. plochy s rozdílným způsobem využití RP_p.. rozvojové plochy UR_p.. územní rezervy VPZP_ vymezení veřejně prospěšných zájmů plošné VPZP_p.. vymezení veřejně prospěšných zájmů plošné VPZL_l.. vymezení veřejně prospěšných zájmů liniové VPZB_b.. vymezení veřejně prospěšných zájmů bodové USES_p.. územní systém ekologické stability

8 8 MINIS = MINImální Standard Výkresy Požadované výkresy Vlastní územní plán: Výkres základního členění území (vždy) Hlavní výkres (vždy) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (vždy) Výkres koncepce dopravy (pokud je samostatně zpracován) Výkres koncepce technické infrastruktury (pokud je samostatně zpracován) Odůvodnění: Koordinační výkres (vždy)

9 9 MINIS = MINImální Standard Výkresy Technické parametry rastrů - Datový formát PNG (případně TIF,BMP) - Barevná hloubka 24 bit - Rozlišení 250 dpi Požadováno zeměpisné usazení rastrů - Soubor PGW pro systémy ESRI (preferované řešení GIS) - Omezující obdélník rastru v systému S-JTSK (alternativa pro CAD)

10 10 MINIS = MINImální Standard Texty „Regulativy“ ploch s rozdílným způsobem využití území Základní charakteristiky rozvojových ploch - Specifické podmínky - Další podle autora důležité informace Seznam VPS a asanací se stručným jednořádkovým popisem prostý text *.txt Textová část ÚP + Textová část odůvodnění formát *.doc popř. *.pdf

11 11 MINIS = Kompletní Specifikace Kompletní specifikace vč. příloh http://www.wmap.cz/uap/kr_sc/metodicky/ http://www.wmap.cz/uap/kr_sc/metodicky/htm/_up/soubory/070712_MINIS.pdf

12 12 MINIS - Ukázka Ukázka ÚP odevzdaného dle MINIS http://www.wmap.cz/up_minis/isapi.dll?

13 13 Poděkování Děkuji za pozornost Mgr. Josef Beneš


Stáhnout ppt "1 Středočeské reality PRAKTICKÝ PŘÍNOS MINIS Loučeň Září 2008 Ing. arch. Vlasta Poláčková, Mgr. Josef Beneš, Ing. Jindřich Poláček."

Podobné prezentace


Reklamy Google