Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ KATASTRÁLNÍ MAPA (DKM) PAVLA KLUSOŇOVÁ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ KATASTRÁLNÍ MAPA (DKM) PAVLA KLUSOŇOVÁ."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ KATASTRÁLNÍ MAPA (DKM) PAVLA KLUSOŇOVÁ

2 DKM = KATASTRÁLNÍ MAPA, KTERÁ JE - zpracována v S – JTSK v měřítku 1:1000 - spojitá bezešvá pro území celé ČR - uspořádána podle katastrálních území - má vektorový charakter - neobsahuje žádnou duplicitní kresbu - tvoří data ISKN

3 VÝHODY DKM sjednocení různorodé povahy katastrálních map odstranění parcel ZE dosažení souladu mezi souborem popisných a souborem geodetických informací využití dat katastru nemovitostí v dalších informačních systémech státní správy a samosprávy snadnější přístup k informacím srozumitelnější pro laické uživatele

4 VZNIK DKM Při obnově katastrálního operátu: 1.novým mapováním 2.na podkladě výsledků pozemkových úprav  Provádí se nezávisle na typu původní katastrální mapy v daném katastrálním území 3.přepracováním souboru geodetických informací  Provádí se v katastrálním území s dosud platnou katastrální mapou na plastové folii nebo převedení jejího číselného vyjádření  Pokud je obsah dosud platné katastrální mapy vyjádřen číselně v S-JTSK podle dřívějších předpisů

5 PŘEPRACOVÁNÍM SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ -přepracováním grafické katastrální mapy s číselným vyjádřením polohopisu: 1.THM (přepracování náčrtů a zápisníků) 2.ZMVM (RES, PČB) 3.Novoměřické mapování dle Instrukce A -přepracováním stávajících podkladů -grafických katastrálních map a map dřívějších pozemkových evidencí v sáhovém i dekadickém měřítku -map vzniklých metodou fotogrammetrické obnovy a údržby -map technickohospodářských bez číselného vyjádření

6 STRUKTURA DKM Obsah DKM je rozdělen do 8 základních vrstev Rozdělení prvků DKM je závazné při přenosu dat ve výměnném formátu Číslo vrstvyObsah vrstvy 1Hranice parcel 2Parcelní čísla v definičních bodech 3Značky druhů pozemků a značky způsobu využití pozemků 4Vnitřní kresba parcel 5Značky budov 6Ostatní prvky polohopisu 7Popis (místní a pomístní názvosloví, popisná čísla parcel, popisové značky druhů pozemků) 8Body polohových bodových polí

7 STRUKTURA DKM 3 vrstvy jsou doplňující Číslo vrstvyObsah vrstvy 9Hranice a čísla parcel evidovaných zjednodušeným způsobem 10Rámy mapových listů 11Data BPEJ Vrstvy jsou vnímány formálně a nejsou závazné pro vnitřní uspořádání dat v konkrétním grafickém systému

8 OBSAH DKM body bodového pole, polohopis a popis Jednotlivým prvkům jsou přiřazeny číselné kódy odpovídající pořadovým číslům mapových značek podle bodu 10 přílohy k vyhlášce a popisu mapy podle normy ČSN 013411 – mapy velkých měřítek Katastrální území jsou označena číselným kódem Výměnný formát DKM obsahuje údaje o způsobu číslování parcel (jedna nebo dvě číselné řady)

9 PODROBNÉ BODY Přesnost jednotlivých podrobných bodů obsahu DKM je stanovena kódem charakteristiky kvality 3 až 8 Kód kvality vyjadřuje: -původ bodu -způsob přepracování katastrální mapy na DKM -výsledky ověřovacího měření

10 MĚŘENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ S DKM -závazně prováděno v S-JTSK -kromě nových bodů se zaměří identické body a na dotčené hranici kontrolní body -zaměření identických a kontrolních bodů slouží k ověření přesnosti DKM a homogenity jejího obsahu s body polohového bodového pole

11 MĚŘENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ S DKM -závazně prováděno v S-JTSK -kromě nových bodů se zaměří identické body a na dotčené hranici kontrolní body -zaměření identických a kontrolních bodů slouží k ověření přesnosti DKM a homogenity jejího obsahu s body polohového bodového pole

12 KM-DKMD Od DKM se liší kódem kvality bodů kresby Vzniká z map v systému stabilního katastru Není doplněna o parcely vedené v ZE Není součástí ISKN Vzniká digitalizací grafické katastrální mapy Má nižší přesnost než DKM

13 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ KATASTRÁLNÍ MAPA (DKM) PAVLA KLUSOŇOVÁ."

Podobné prezentace


Reklamy Google