Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ KATASTRÁLNÍ MAPA (DKM)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ KATASTRÁLNÍ MAPA (DKM)"— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ KATASTRÁLNÍ MAPA (DKM)
PAVLA KLUSOŇOVÁ

2 DKM = KATASTRÁLNÍ MAPA, KTERÁ JE
zpracována v S – JTSK v měřítku 1:1000 spojitá bezešvá pro území celé ČR uspořádána podle katastrálních území má vektorový charakter neobsahuje žádnou duplicitní kresbu tvoří data ISKN

3 VÝHODY DKM sjednocení různorodé povahy katastrálních map
odstranění parcel ZE dosažení souladu mezi souborem popisných a souborem geodetických informací využití dat katastru nemovitostí v dalších informačních systémech státní správy a samosprávy snadnější přístup k informacím srozumitelnější pro laické uživatele

4 VZNIK DKM Při obnově katastrálního operátu: novým mapováním
na podkladě výsledků pozemkových úprav Provádí se nezávisle na typu původní katastrální mapy v daném katastrálním území přepracováním souboru geodetických informací Provádí se v katastrálním území s dosud platnou katastrální mapou na plastové folii nebo převedení jejího číselného vyjádření Pokud je obsah dosud platné katastrální mapy vyjádřen číselně v S-JTSK podle dřívějších předpisů

5 PŘEPRACOVÁNÍM SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ
přepracováním grafické katastrální mapy s číselným vyjádřením polohopisu: THM (přepracování náčrtů a zápisníků) ZMVM (RES, PČB) Novoměřické mapování dle Instrukce A přepracováním stávajících podkladů grafických katastrálních map a map dřívějších pozemkových evidencí v sáhovém i dekadickém měřítku map vzniklých metodou fotogrammetrické obnovy a údržby map technickohospodářských bez číselného vyjádření

6 STRUKTURA DKM Obsah DKM je rozdělen do 8 základních vrstev
Rozdělení prvků DKM je závazné při přenosu dat ve výměnném formátu Číslo vrstvy Obsah vrstvy 1 Hranice parcel 2 Parcelní čísla v definičních bodech 3 Značky druhů pozemků a značky způsobu využití pozemků 4 Vnitřní kresba parcel 5 Značky budov 6 Ostatní prvky polohopisu 7 Popis (místní a pomístní názvosloví, popisná čísla parcel, popisové značky druhů pozemků) 8 Body polohových bodových polí

7 STRUKTURA DKM 3 vrstvy jsou doplňující Číslo vrstvy Obsah vrstvy 9
Hranice a čísla parcel evidovaných zjednodušeným způsobem 10 Rámy mapových listů 11 Data BPEJ Vrstvy jsou vnímány formálně a nejsou závazné pro vnitřní uspořádání dat v konkrétním grafickém systému

8 OBSAH DKM body bodového pole, polohopis a popis
Jednotlivým prvkům jsou přiřazeny číselné kódy odpovídající pořadovým číslům mapových značek podle bodu 10 přílohy k vyhlášce a popisu mapy podle normy ČSN – mapy velkých měřítek Katastrální území jsou označena číselným kódem Výměnný formát DKM obsahuje údaje o způsobu číslování parcel (jedna nebo dvě číselné řady)

9 PODROBNÉ BODY Přesnost jednotlivých podrobných bodů obsahu DKM je stanovena kódem charakteristiky kvality 3 až 8 Kód kvality vyjadřuje: původ bodu způsob přepracování katastrální mapy na DKM výsledky ověřovacího měření

10 MĚŘENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ S DKM
závazně prováděno v S-JTSK kromě nových bodů se zaměří identické body a na dotčené hranici kontrolní body zaměření identických a kontrolních bodů slouží k ověření přesnosti DKM a homogenity jejího obsahu s body polohového bodového pole

11 MĚŘENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ S DKM
závazně prováděno v S-JTSK kromě nových bodů se zaměří identické body a na dotčené hranici kontrolní body zaměření identických a kontrolních bodů slouží k ověření přesnosti DKM a homogenity jejího obsahu s body polohového bodového pole

12 KM-D KMD Od DKM se liší kódem kvality bodů kresby
Vzniká z map v systému stabilního katastru Není doplněna o parcely vedené v ZE Není součástí ISKN Vzniká digitalizací grafické katastrální mapy Má nižší přesnost než DKM

13 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ KATASTRÁLNÍ MAPA (DKM)"

Podobné prezentace


Reklamy Google