Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Milan Kocáb Ing. Ivana Valdová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Milan Kocáb Ing. Ivana Valdová"— Transkript prezentace:

1 Ing. Milan Kocáb Ing. Ivana Valdová
Práce s výměnným formátem dat katastru nemovitostí, zdroj další informatizace oboru zeměměřictví a katastru Ing. Milan Kocáb Ing. Ivana Valdová Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický Ústecká 98, Zdiby

2 Úvod ČÚZK soustavně vytváří podmínky pro aplikování informačních technologií Katastr nemovitostí je významnou součástí informačního systému státní správy systém vedení aktualizace organizace distribuce

3 Digitalizace dat KN Digitalizace souboru popisných informací 100%
Digitalizace souboru geodetických informací cca 30 % Digitalizované katastrální mapy (KM-D) Digitální katastrální mapy (DKM) Webové aplikace Datové portály DATAZ NIVELACE CZEPOS Nahlížení do katastru informace o parcele, budově, jednotce ( nahlížení do KN ) Dálkový přístup k datům KN Mapové služby

4 Digitalizace map SGI Digitalizaci SGI provádějí katastrální úřady formou obnovy katastrálního operátu. Technologie je automatickou linkou, která je založena na databázovém stroji Oracle a pro přenos dat využívá výhradně nového výměnného formátu dat ISKN. Zpracování se provádí prostřednictvím úplného technologického software MicroGEOS Nautil z VÚGTK.

5 Digitalizace map SGI

6 Poskytování dat z ISKN Podklady pro vyhotovení geometrických plánů a záznamů podrobného měření změn, jsou poskytovány zpracovatelům nového geometrického a polohového určení Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dle pokynu ČUZK číslo 30 ze dne 25. února 2004 č.j. 6114/ , včetně dodatku č.1 ze dne 4. října 2004 č.j. 5415/ a dodatku č. 2 ze dne 26. července 2005 č.j. ČÚZK 3333/ Prostory s digitální katastrální mapou (dále jen „DKM“) KÚ poskytuje: Bezúplatně data novém výměnném formátu - NVF. Za úplatu kopie měřických (polních) náčrtů (dále jen „PN“), předcházejících záznamů podrobného měření změn (dále jen „ZPMZ“), předcházejících GP a geodetických údajů bodů polohových bodových polí. Vyhotovitelé GP předávají návrh změny v NVF. Výpočet výměr je prováděn ze souřadnic bodů DKM.

7 Zpracování geometrických plánů
V návaznosti na postup digitalizace dat katastru nemovitostí došlo od k výrazné změně při zpracování geometrických plánů. Dle pokynu 30 v platném znění je vyhotovitel geometrického plánu povinen spolu s klasickou dokumentací předat na katastrální pracoviště také změnu ve výměnném formátu. Tato změna vyplývá z dostupnosti digitálních dat ISKN, z rozvoje informačních technologií u soukromých geodetů a postupné modernizaci jejich vybavení. Dále z aplikovaných SW pro tvorbu GP od geodetických SW firem. výpočetní a měřičské metody převládají v podobě digitálních výstupů formou souřadnic ( GPS, totální stanice ) zpracování dat KN pro vyhotovení GP je prováděno v různých programových systémech a převáděno do NVF ( např. DIKAT)

8 Změny v předávání GP na k.ú.
začalo přechodné období pro předávání dat GP v NVF. je povinnost předávat data geometrického plánu v území s digitální katastrální mapou v novém výměnném formátu.

9 Práce pracovní skupiny ve VÚGTK
Z podnětu ČUZK byla vytvořena pracovní skupina složená z předních SW firem, které zpracovávají GP a změnové dávky do ISKN v NVF. Pod vedením Ing. Rubešové z ČUZK a s pomocí názorů různých programátorů byly testovány (v Prachticích u p. Roda) jednotlivé verze a úpravy exportovaných NVF. Ing. Kokeš (ČUZK) zabezpečoval úpravy NVF, poskytoval data pro testování a zveřejňoval výsledky testování ne webu. Termíny schůzek ve VÚGTK:

10 Přednosti výměnného formátu dat - VFK
Zavedení digitálních principů pro aktualizaci digitálních dat ISKN (digitální – digitální). Zkvalitnění a zautomatizování kontrol zpracovávaných digitálních dat (menší chybovost). SW firmy se zapojují do procesu aktualizace dat katastru nemovitostí NVF přináší zrychlení tvorby GP a vyloučení chyb, které vznikají přepisováním. Nevýhodou zpracovatelů je nutnost pořízení nového SW.

11 Vizualizace dat ISKN z formátu VFK
VÚGTK poskytl nástroj pro kontrolu úplnosti dat pro zpracování GP.

12 Způsob zpracování GP systémem DIKAT

13 Způsob zpracování GP systémem DIKAT

14 Způsob zpracování GP systémem DIKAT

15 Zpracování VFK pomocí webové aplikace VÚGTK

16 Závěr Jsou vytvořeny SW nástroje a web aplikace VÚGTK pro konverzi dat GP do VFK. Digitální metody zpracování přinášejí úspory času a zvyšování kvality na straně ISKN, ale i zpracovatelů GP. Vyžadují poněkud vyšší pořizovací náklady na materiální vybavení ( SW, HW, internet …) ČÚZK soustavně vytváří podmínky pro uplatnění informačních technologií v rezortu zeměměřictví a katastru.

17 Děkuji Vám za pozornost
Ing. Ivana Valdová


Stáhnout ppt "Ing. Milan Kocáb Ing. Ivana Valdová"

Podobné prezentace


Reklamy Google