Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář ke KatV – SGI a potvrzování GP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář ke KatV – SGI a potvrzování GP"— Transkript prezentace:

1 Seminář ke KatV – SGI a potvrzování GP
Změny v sgi

2 Legislativa - zásady Důraz na dodržení rozsahu dle zmocnění
Nelze upravovat to, co je v zákoně, nebo ze zákona vyplývá Snaha o minimalizaci odkazování Vypuštěna problematika, která může být řešena vnitroresortními předpisy Zohlednění legislativních pravidel v oblasti technických norem - zrušení odkazů Technické podrobnosti do přílohy

3 Katastrální mapa Forma katastrální mapy - § 4 Souřadnicový systém
Digitální Analogová Souřadnicový systém S-JTSK S-SK Katastrální vyhláška neobsahuje dělení na DKM a KMD – v návodu rozdělení zůstane – týká se procesu tvorby mapy

4 Katastrální mapa Obsah katastrální mapy – redukce dalších prvků polohopisu - § 5 osa kolejí železniční tratě mimo železniční stanici a průmyslové závody hrana koruny a střední dělicí pás silnice nebo dálnice osa koryta vodního toku s šířkou koryta menší než 2 m nadzemní vedení vysokého a velmi vysokého napětí včetně stožárů zvonice, pomník, socha, památník, mohyla, kříž a boží muka

5 Katastrální mapa Ponechané další prvky polohopisu Most Propustek
Přechodné ustanovení - § 96: Obsah katastrální mapy vyhotovené podle dřívějších právních předpisů může být proti ustanovením této vyhlášky odlišný do doby obnovy nebo revize katastrálního operátu.

6 Katastrální mapa Není odkaz na ČSN – legislativní pravidla vlády V  katastrálních mapách vyhotovených podle dřívějších právních předpisů v měřítku 1:1 250, 1:1 440, 1:2 500 a 1:2 880 se předměty jejich obsahu vyznačují mapovými značkami podle právních předpisů platných v době jejich vyhotovení; předměty, které neodpovídají obsahu katastrální mapy podle této vyhlášky, se však nově nevyznačují.

7 Budovy Superficiální zásada se v podstatě netýká katastrální mapy
Geometrický plán se pro vyznačení budovy vyhotovuje, je-li „hlavní stavbou na pozemku“ § 30 KatZ (žádná změna) „vedlejší stavba“ – na témže pozemku jako stavba hlavní – na základě předložení dokumentace skutečného provedení stavby (viz vyhláška č. 31/1995 Sb.- stavba tvoří obsah státního mapového díla) KP vyhotoví ZPMZ „vedlejší stavba“ – na jiném pozemku než stavba hlavní – geometrický plán pro vyznačení budovy ( k tomuto pozemku je stavbou hlavní) Z ObčZ lze vyčíst předpoklad, že pozemek, jehož je budova součástí, není chápán jen jako budovou zastavěná plocha Tento přístup se vlivem daňových dopadů postupně vytrácel Aplikace je na stavebních úřadech – vazba na zastavěný stavební pozemek Budova se vyznačuje jen pokud je dokončená – nelze vyhotovit GP pro vyznačení rozestavěné budovy

8 Budovy S S

9 Orientační mapa parcel
§ 96 odst. 4 V území, kde není katastrální mapa v digitální formě vedena v S-JTSK, vede katastrální úřad také orientační mapu parcel, která slouží k propojení katastru s jinými informačními systémy. Orientační mapu parcel tvoří obraz katastrální mapy přibližně transformovaný do S-JTSK doplněný definičními body parcel, budov a vodních děl. Orientační mapa v S-JTSK je doplňována informativním zobrazením změn v katastrální mapě.

10 Obnova katastrálního operátu
Převod (včetně převodu KM-D do S-JTSK) upravují přechodná ustanovení Pouze obecná informace, podrobnosti v resortních předpisech Zjištěné změny již nebude možné vyznačovat na podkladě zaměření při obnově (bez GP)

11 Zeměměřické činnosti pro účely katastru - § 74
Z výčtu vypuštěna dokumentace skutečného provedení stavby – jedná se o výsledek zeměměřických činností ve výstavbě - sama o sobě neslouží pro účely katastru – podklad pro vyhotovení ZPMZ (GP) Do výčtu doplněna dokumentace o ZPH – samotné zjišťování není zeměměřickou činností, vyhotovení dokumentace však ano – viz návod Potvrzování GP - nadále postup podle části čtvrté správního řádu Změny týkající se GP a ZPMZ ve zvláštní prezentaci Vypuštěna úprava upřesněného přídělového plánu

12 Označování hranic § 88 odst. 2 -mezník jen na body s kk3,4,5 (podněty z projednávání novely v roce 2009) § 91 odst Změna parametrů pro plastový hraniční znak – mezník s kotvou


Stáhnout ppt "Seminář ke KatV – SGI a potvrzování GP"

Podobné prezentace


Reklamy Google