Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy, Základní pojmy ČÁST DRUHÁ VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY HLAVA I ÚVODNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy, Základní pojmy ČÁST DRUHÁ VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY HLAVA I ÚVODNÍ."— Transkript prezentace:

1 Struktura stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy, Základní pojmy ČÁST DRUHÁ VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II PŮSOBNOST VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU Orgány obce, Orgány kraje, Rada obcí pro udržitelný rozvoj území Ministerstvo obrany, Ministerstvo, stavební úřady ČÁST TŘETÍ ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ HLAVA I CÍLE A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ HLAVA II OBECNÁ USTANOVENÍ A SPOLEČNÉ POSTUPY V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ Územně plánovací informace Kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost HLAVA III NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

2 Díl 1 Územně plánovací podklady, Územně analytické podklady Územní studie Díl 2 Politika územního rozvoje Díl 3 Územně plánovací dokumentace Oddíl 1 Zásady územního rozvoje Oddíl 2 Územní plán Oddíl 3 Regulační plán

3 Díl 4 Územní rozhodnutí Rozhodnutí o umístění stavby Rozhodnutí o změně využití území Rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Rozhodnutí o ochranném pásmu Díl 5 Územní řízení, Územní souhlas Díl 6 Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území Díl 7 Úprava vztahů v území Oddíl 1 Předkupní právo Oddíl 2 Náhrady za změnu v území

4 ČÁST ČTVRTÁ STAVEBNÍ ŘÁD HLAVA I STAVBY, TERÉNNÍ ÚPRAVY, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍ PRÁCE Díl 1 Povolení a ohlášení Stavební řízení, stavební povolení, změna stavby před jejím dokončením Díl 2 Užívání staveb Kolaudační souhlas, Předčasné užívání stavby, Zkušební provoz Dokumentace skutečného provedení stavby Změna v užívání stavby Díl 3 Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení HLAVA II STAVEBNÍ DOZOR A ZVLÁŠTNÍ PRAVOMOCI STAVEBNÍHO ÚŘADU Kontrolní prohlídka stavby, Neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce, Nezbytné úpravy, Údržba stavby, Vyklizení stavby HLAVA III AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR HLAVA IV POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST OSOB PŘI PŘÍPRAVĚ A PROVÁDĚNÍ STAVEB

5 ČÁST PÁTÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ HLAVA I VYBRANÉ ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ A SOUČINNOST VLASTNÍKŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY HLAVA II EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI, UKLÁDÁNÍ PÍSEMNOSTÍ A NAHLÍŽENÍ DO NICH HLAVA III OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU, ÚČELY VYVLASTNĚNÍ A ÚPRAVA NĚKTERÝCH DALŠÍCH PRÁV A POVINNOSTÍ HLAVA IV OCHRANA VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ A SOUČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ HLAVA V SPRÁVNÍ DELIKTY HLAVA VI SPOLEČNÉ USTANOVENÍ K SOUDNÍMU PŘEZKUMU ČÁST ŠESTÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ČÁST SEDMÁ ÚČINNOST


Stáhnout ppt "Struktura stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy, Základní pojmy ČÁST DRUHÁ VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY HLAVA I ÚVODNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google