Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha - Bratislava JUDr. Ladislav Chundela advokát.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha - Bratislava JUDr. Ladislav Chundela advokát."— Transkript prezentace:

1 PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha - Bratislava JUDr. Ladislav Chundela advokát

2 Nový stavební zákon WINTER REM - Český realitní trh v roce 2006 Praha, 23.2. 2006

3 Nový stavební zákon – základní informace  návrh vrácen Senátem do Poslanecké sněmovny v upraveném znění  plánovaná účinnost od 1. ledna 2007  předmět úpravy v zásadě shodný s dosavadním zákonem  úprava postupu vyvlastnění přesunuta do samostatného zákona

4 Nový stavební zákon  Hlavní cíl: zrychlení a zjednodušení povolovacího procesu  Nástroje:  diferencovaný přístup k jednotlivým typům staveb  spojování navazujících a souvisejících řízení  dotčené orgány vázány vydanými stanovisky

5 Nový stavební zákon  Základní fáze povolovacího procesu  územní plánování  územní rozhodování  stavební povolení/ohlášení  kolaudační souhlas/oznámení  Role stavebního úřadu  vede řízení a vydává rozhodnutí  vázán stanovisky dotčených orgánů (požární ochrana, hygiena, doprava atd.)  stanoviska dotčených orgánů opatřuje investor  Velký význam prováděcích předpisů

6 Územní plánování  Politika územního rozvoje  Územně plánovací dokumentace  zásady územního rozvoje  územní plán  regulační plán  Územně plánovací podklady  územně analytické podklady  územní studie  Územně plánovací informace  Předkupní právo státu / krajů / obcí k pozemkům

7 Územní rozhodování  Postup stavebního úřadu  územní rozhodnutí  zjednodušené územní řízení  územní souhlas  veřejnoprávní smlouva  Důležité změny  široká možnost spojení územního a stavebního řízení  doručování veřejnou vyhláškou části účastníků  informační tabule na místě stavby  účastníkem řízení je společenství vlastníků  občanskoprávní námitky posuzuje stavební úřad

8 Stavební ř ízení  Postup stavebního úřadu  stavební povolení  ohlášení  oznámení stavby po přezkoumání autorizovaným inspektorem  veřejnoprávní smlouva  Důležité změny  široká skupina staveb nevyžaduje povolení ani ohlášení  přesun staveb do kategorie ohlašovací  nová úprava postupu ohlášení staveb

9 Užívání staveb  kolaudační souhlas  oznámení stavebnímu úřadu 30 dnů předem

10 Zákon o vyvlastn ě ní  obecný předpis upravující vyvlastnění  vyvlastnění je odnětí nebo omezení vlastnického práva, popř. věcného břemene  zákon neobsahuje důvody pro vyvlastnění  nebyly přijaty návrhy na vyvlastňování pro průmyslové zóny  rozhoduje orgán obce s rozšířenou působností a magistráty Prahy a statutárních měst  náhrada ve výši obvyklé ceny dle zákona o oceňování majetku  přezkoumání rozhodnutí v občanském soudním řízení

11 www.cabinet.skwww.cabinet.skwww.cabinet.skwww.cabinet.sk www.cabinet.czwww.cabinet.czwww.cabinet.cz www.cabinet.cz PRAGUE Czech Republic BRATISLAVA Slovak Republic


Stáhnout ppt "PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha - Bratislava JUDr. Ladislav Chundela advokát."

Podobné prezentace


Reklamy Google