Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha - Bratislava

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha - Bratislava"— Transkript prezentace:

1 PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha - Bratislava
JUDr. Ladislav Chundela advokát

2 WINTER REM - Český realitní trh v roce 2006 Praha, 23.2. 2006
Nový stavební zákon WINTER REM - Český realitní trh v roce 2006 Praha,

3 Nový stavební zákon – základní informace
návrh vrácen Senátem do Poslanecké sněmovny v upraveném znění plánovaná účinnost od 1. ledna 2007 předmět úpravy v zásadě shodný s dosavadním zákonem úprava postupu vyvlastnění přesunuta do samostatného zákona

4 Nový stavební zákon Hlavní cíl: zrychlení a zjednodušení povolovacího procesu Nástroje: diferencovaný přístup k jednotlivým typům staveb spojování navazujících a souvisejících řízení dotčené orgány vázány vydanými stanovisky

5 Nový stavební zákon Základní fáze povolovacího procesu
územní plánování územní rozhodování stavební povolení/ohlášení kolaudační souhlas/oznámení Role stavebního úřadu vede řízení a vydává rozhodnutí vázán stanovisky dotčených orgánů (požární ochrana, hygiena, doprava atd.) stanoviska dotčených orgánů opatřuje investor Velký význam prováděcích předpisů

6 Územní plánování Politika územního rozvoje
Územně plánovací dokumentace zásady územního rozvoje územní plán regulační plán Územně plánovací podklady územně analytické podklady územní studie Územně plánovací informace Předkupní právo státu / krajů / obcí k pozemkům

7 Územní rozhodování Postup stavebního úřadu Důležité změny
územní rozhodnutí zjednodušené územní řízení územní souhlas veřejnoprávní smlouva Důležité změny široká možnost spojení územního a stavebního řízení doručování veřejnou vyhláškou části účastníků informační tabule na místě stavby účastníkem řízení je společenství vlastníků občanskoprávní námitky posuzuje stavební úřad

8 Stavební řízení Postup stavebního úřadu Důležité změny
stavební povolení ohlášení oznámení stavby po přezkoumání autorizovaným inspektorem veřejnoprávní smlouva Důležité změny široká skupina staveb nevyžaduje povolení ani ohlášení přesun staveb do kategorie ohlašovací nová úprava postupu ohlášení staveb

9 Užívání staveb kolaudační souhlas
oznámení stavebnímu úřadu 30 dnů předem

10 Zákon o vyvlastnění obecný předpis upravující vyvlastnění
vyvlastnění je odnětí nebo omezení vlastnického práva, popř. věcného břemene zákon neobsahuje důvody pro vyvlastnění nebyly přijaty návrhy na vyvlastňování pro průmyslové zóny rozhoduje orgán obce s rozšířenou působností a magistráty Prahy a statutárních měst náhrada ve výši obvyklé ceny dle zákona o oceňování majetku přezkoumání rozhodnutí v občanském soudním řízení

11 www.cabinet.cz www.cabinet.cz
PRAGUE Czech Republic BRATISLAVA Slovak Republic


Stáhnout ppt "PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha - Bratislava"

Podobné prezentace


Reklamy Google