Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Můžou nás vybagrovat? Lukáš Matějka Arnika – Centrum pro podporu občanů StreetRadio, Praha 3 26. října 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Můžou nás vybagrovat? Lukáš Matějka Arnika – Centrum pro podporu občanů StreetRadio, Praha 3 26. října 2011."— Transkript prezentace:

1 Můžou nás vybagrovat? Lukáš Matějka Arnika – Centrum pro podporu občanů StreetRadio, Praha 3 26. října 2011

2 můžou nás vybagrovat?  možnosti a limity veřejnosti při rozhodování  rozhodovací procesy a jejich právní rámec  dobré / špatné příklady účasti

3 posloupnost rozhodovacích procesů územní plánování » SEA (posuzování vlivů koncepcí na ŽP) » EIA (posuzování vlivů záměrů na ŽP) » vydávání podkladových rozhodnutí vydávání závazných stanovisek » územní řízení » IPPC (integrované povolování) /vydávání podkladových rozhodnutí /vydávání závazných stanovisek » stavební řízení

4 úřední procesy mimo správní řízení EIA (posuzování vlivů záměrů) » kdokoliv SEA (posuzování vlivů koncepcí) » kdokoliv EIA, SEA na území NATURA 2000 » kdokoliv ÚP (územní plánování) » kdokoliv, zástupce občanů, městské části HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ » kdokoliv

5 ostatní úřední postupy x správní řízení nevydává se konečné rozhodnutí výsledek se nedotkne úzkého okruhu osob – širší možnost „zúčastnit“ se procedur fázovitost procedur – rozdělení na etapy omezené možnosti pro přezkoumání závěrů – přezkum v rámci navazujících řízení / omezený soudní přezkum nedoručuje se do vlastních rukou

6 správní řízení upraveno správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.) účastník řízení definován velmi obecně  žadatel x dotčené osoby  mohou definovat zvl. předpisy „silné“ postavení účastníka (právo navrhovat důkazy, odvolat se, podat žalobu ke správnímu soudu)

7 správní řízení s účastí NNO a samospráv § 70 zákona č. 114/1992 Sb. » OS, obce (§ 71)  řízení podle zákona 114/1992 Sb.  stavebního zákona  horního zákona (x řízení o stanovení CHLÚ), zákona o ochraně ovzduší, zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (ZS k ÚR, x souhlas s odnětím ze ZPF), zákona o odpadech, řízení o zařazení objektu nebo zařízení do příslušné skupiny podle zákona o prevenci závažných havárií  řízení, kde se ukládají nápravná opatření (x řízení o pokutách) § 115 vodního zákona » OS, obce  v řízeních podle vodního zákona (x odstraňování povodňových škod na vodních tocích) § 7 zákona o IPPC » NNO, obce, kraje  v řízení o vydání integrovaného povolení § 23 odst. 9 zákona o EIA » OS a obecně prospěšné společnosti, obce  veškerá navazující řízení

8 konzultativní účast ve správních řízeních právo nahlížet do spisu a vyjádřit se  řízení podle zákona o GMO  řízení o schválení programu, bezpečnostní zprávy a jejich aktualizací

9 správní řízení s „jediným“ účastníkem  řízení podle atomového zákona  řízení o odnětí půdy ze ZPF  řízení o stanovení CHLÚ  řízení vodoprávní při odstraňování povodňových škod na vodních tocích  řízení o vydání povolení provozovat zdroj překračující limity hluku či vibrací  řízení o přestupcích  řízení o pokutách

10 vyřizování podnětů občanů  x pokud se vede správní řízení, může být podnět proti nevhodnému chování úředních osob nebo postupu správního orgánu vyřízen jako stížnost podle § 175 správního řádu podnětů k zahájení správního řízení petic podle petičního zákona návrhů, připomínek a podnětů obcím a krajům podnětů ombudsmanovi podle zákona o Veřejném ochránci práv

11 Úvaly – nerušící výroba / lisovna plechů

12 Pankrácká pláň / pražský manhattan

13 Thákurova ul. - park / parkoviště

14 Libuš – písnický biokoridor / satelit

15 děkujeme Arnika – Centrum pro podporu občanů s finanční podporou Magistrátu hlavního města Prahy lukas.matejka@arnika.org lukas.matejka@arnika.org


Stáhnout ppt "Můžou nás vybagrovat? Lukáš Matějka Arnika – Centrum pro podporu občanů StreetRadio, Praha 3 26. října 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google