Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Implementace Aarhuské Úmluvy Alena Dodoková, Zelený kruh.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Implementace Aarhuské Úmluvy Alena Dodoková, Zelený kruh."— Transkript prezentace:

1 Implementace Aarhuské Úmluvy Alena Dodoková, Zelený kruh

2 Kde se dozvíte více o implementaci AÚ? www.ucastverejnosti.cz (podrobná stránka o implementaci AÚ v ČR: základní informace a dokumenty, sběr příkladů dobré a špatné praxe, aktuality)www.ucastverejnosti.cz Zpráva o implementaci Aarhuské umluvy (2005) – připravuje se aktualizovaná brožura kontakt: zuzana.drhova@ecn.czzuzana.drhova@ecn.cz

3 Vývoj v roce 2006 1.SOUDNÍ KAUZY  2.LEGISLATIVNÍ ZMĚNY (ČR, EU)  3.DOBRÁ A ŠPATNÁ PRAXE  4.Jiné aktivity Zeleného kruhu a dalších NNO 

4 1. Soudní rozhodnutí Rozsudek NSS z 18. 7. 2006 ve věci změny územního plánu hl. m. Prahy v souvislosti s výstavbou nové letové dráhy letiště Ruzyně: AÚ je přímo použitelný předpis (v případě rozporů s vnitrost. legislativou i nadřazený), kterého se mohou jednotlivci i PO dovolávat Dotčená veřejnost – nejen vlastníci pozemků, které mají být zastavěny, ale všichni, kteří budou ovlivněni imisemi ze stavby  připomínky  úřad vypořádá Pořizování ÚP - účást veřejnosti nutná (výběr z alternativ)

5 2. Změny v legislativě ČR Nový stavební zákon (zák. č. 183/2005 Sb.) – účinnost od 1. 1. 2007 (samostatný seminář) Změna zákona o právu na informace (zrušena fikce zamítavého rozhodnutí v případě nečinnosti, žadatel musí podat stížnost k nadřízenému úřadu  zamítne/nevyjádří se  soud může přímo nařídit, aby požadovanou info poskytl ) Návrh zákona o ekologické ujmě (ZATÍM: NNO se stává účastníkem na žádost +všechny práva spojena s účastenstvím [eg. soudní přezkum], není ale možnost podat žalobu pro nečinnost, když úřad řízení nezahajuje, protože se zahajuje ex officio) Návrh Legislativních pravidel Vlády ČR (implementace čl. 8, viz. www.ucastverejnosti.cz/knihovnička)www.ucastverejnosti.cz

6 2. Změny v legislativě EU nařízení ES č. 1376/2006 o použití Aarhuské úmluvy na orgány a subjekty Společenství platnost od 28. 6. 2007 (nedostatečný třetí pilíř – právo na soudní ochranu, aktivní legitimace před ESD nezměněna – jen na základě Smouvy o ES)

7 3. Nové příklady dobré a špatné praxe Právo na informace: + místní značení výrobků (čl. 5) a možnost ofotografovat si dokumenty na úřadech digitálním fotoaparátem (čl. 4) -- snaha Magistrátu hl. m. Prahy o restriktivní výklad informace o životním prostředí (pouze týkající se zákona o ochraně přírody a krajiny (čl. 4) Účast veřejnosti: -- samosprávné orgány v Pardubickém kraji nechtěli akceptovat vůli občanů a komplikovaly uspořádání místního referenda k výstavbě spalovny Opatovice. -- MŽP vydalo souhlasné závěrečné stanovisko v rámci SEA Operačního Programu Doprava - v něm nezohlednilo ani jednu zaslanou připomínku veřejnosti, aniž by to bylo jakkoliv blíže vysvětleno (srozumitelné a zveřejněné vypořádání připomínek veřejnosti je jedním z požadavků Aarhuské úmluvy čl. 6, 7 a 8). Právo na soudní ochranu: + Rozsudek NSS

8 4. Další aktivity Semináře pro úředníky (Praha a Olomouc) o tom jak lépe zapojovat veřejnost do SEA –Závěr diskuse: efektivita zapojení veřejnosti do SEA závisí od úsilí/vstřícnosti daného úřadu Setkání zástupců NNO s ředitelkou Legislativního odboru a dalšími úředníky z MŽP –Výstup: příslib vydání metodických pokynů (např. aby správní orgány v odvolacím řízení důsledně respektovali práva účastníka na procesní i věcný přezkum atd.)

9 Co potřebujeme od vás? Doplnit příklady dobré a špatné praxe Připomínky a podněty k doplnění do nové Zprávy o implementaci (2006)

10 VĎAKA ZA POZORNOSŤ! alena.dodokova@zelenykruh.cz zuzana.drhova@ecn.cz


Stáhnout ppt "Implementace Aarhuské Úmluvy Alena Dodoková, Zelený kruh."

Podobné prezentace


Reklamy Google