Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana práv ve veřejné správě Lucia Madleňáková 12. 12. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana práv ve veřejné správě Lucia Madleňáková 12. 12. 2013."— Transkript prezentace:

1 Ochrana práv ve veřejné správě Lucia Madleňáková 12. 12. 2013

2 Přehled prostředků ochrany práv ve VS  Pohled adresáta veřejné správy na možnosti ochrany jeho práv  Právo na spravedlivý proces  Ochrana práv ve správním procesu  Správní soudnictví  Ústavní soudnictví  Evropský soud pro lidská práva  Veřejný ochránce práv  Petice  Stížnosti  Správní dozor

3 Právo na spravedlivý proces  Čl. 6 Úmluvy  Čl. 36 an. Listiny  „Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu.“  Nestranný  Nezávislý  Tribunál (soud)  Občanská práva nebo závazky (i správněprávní zejména majetkové věci: vyvlastnění, poškozování hlukem/znečištěním, náhrada škody, svobodná povolání…)  Trestní obvinění (i SD)  Lauko proti Slovensku  Zásady v čl. 6 a čl. 7

4 Ochrana práv ve správním řízení  Práva účastníků řízení  Lhůty k rozhodnutí  Ochrana proti nečinnosti  Dvouinstančnost řízení (pokud je stanovena)  Opravné prostředky  (odvolání, rozklad, námitky, odpor, obnova na návrh)  Na vyřízení dozorčích prostředků není právní nárok!

5 Ústavní soudnictví  Ústavní stížnost (nutno vyčerpat předchozí nástroje ochrany)  Nutno namítat porušení ústavních práv!  Možnost spojit s návrhem na zrušení právního předpisu

6 ESLP  Opět vyčerpání všech vnitrostátních možností ochrany (NSS+ÚS)  Stížnost  Do 6 měsíců od konečného vnitrostátního rozhodnutí  Porušení čl. Úmluvy + zadostiučinění

7 Jiné prostředky ochrany  Správní dozor  Pouze podnět  VOP  Petice  stížnosti

8 Právní záruky ve veřejné správě  = jiné pojetí ochrany práv ve veřejné správě  ZÁRUKY: 1.Právo na informace 2.Petice a stížnosti 3.Ochrana před nezákonnými předpisy 4.Soudní ochrana před nezákonným rozhodnutím 5.Ochrana proti zásahu 6.Ochrana před nezákonnou nečinností 7.Ochrana před jinou nezákonnou činností VS 8.Trestní odpovědnost funkcionářů a úředníků 9.Organizace ochrany veřejného zájmu

9 Ochrana před nezákonnými předpisy  Zejména podzákonné předpisy (nařízení, vyhlášky…)  Ústavní stížnost s návrhem na zrušení právního předpisu  Podnět zastupitelstvu kraje, VOP  Namítat v rámci soudního řízení (soud je vázán pouze zákonem, ne podzákonným pp)  Podnět orgánu, který předpis vydal

10 Ochrana proti zásahům  Správní soudy  Ústavní soud  VOP  Nutná obrana/krajní nouze

11 Trestní odpovědnost úředních osob  úřední osoba (§127 trestní zákon)  Člen zastupitelstva  Úředník orgánu územního samosprávného celku  Úředník orgánu státní správy  člen jiného orgánu veřejné moci  Příslušník bezpečnostního sboru  Strážník obecní policie  Stráž  TČ zneužití pravomoci úřední osoby  Zvl. Subjekt (přísnější sazba)

12 Děkuji za pozornost! Mnoho štěstí u souborné zkoušky!


Stáhnout ppt "Ochrana práv ve veřejné správě Lucia Madleňáková 12. 12. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google