Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do správního práva Principy duševního dění jsou sebezáchova a slast Sigmund Freud FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele II Mgr. František Šejnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do správního práva Principy duševního dění jsou sebezáchova a slast Sigmund Freud FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele II Mgr. František Šejnost."— Transkript prezentace:

1 Úvod do správního práva Principy duševního dění jsou sebezáchova a slast Sigmund Freud FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele II Mgr. František Šejnost 602 365 668 www.sejnost.cz šejnost©2009

2 Úvod do správního práva Správní právo Správní právo Upravuje postavení a chování subjektů práva ve vztazích, které vznikají a uskutečňují se při realizaci výkonné moci ve státě ve sféře veřejné správy Upravuje postavení a chování subjektů práva ve vztazích, které vznikají a uskutečňují se při realizaci výkonné moci ve státě ve sféře veřejné správy

3 Úvod do správního práva Správní řízení Správní řízení Zákon č. 413/2005 správní řád upravuje postup Zákon č. 413/2005 správní řád upravuje postup orgánů výkonné moci orgánů výkonné moci orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů právnických i fyzických osob pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy právnických i fyzických osob pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy

4 Úvod do správního práva Správní právo Správní právo Soubor obecně závazných pravidel chování Soubor obecně závazných pravidel chování Organizační Organizační Zásady organizace veřejné správy Zásady organizace veřejné správy Postavení, organizace, pravomoc a působnost subjektů veřejné správy Postavení, organizace, pravomoc a působnost subjektů veřejné správy

5 Úvod do správního práva Správní právo Správní právo Soubor obecně závazných pravidel chování Soubor obecně závazných pravidel chování Hmotné Hmotné Hmotně právní úprava jednotlivých oblastí a úseků veřejné správy Hmotně právní úprava jednotlivých oblastí a úseků veřejné správy Podmínky a předpoklady realizace práv a povinností adresátů veřejně správního působení Podmínky a předpoklady realizace práv a povinností adresátů veřejně správního působení

6 Úvod do správního práva Správní právo Správní právo Soubor obecně závazných pravidel chování Soubor obecně závazných pravidel chování Procesní Procesní Procesně právní úprava – postup při rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech účastníků správního řízení, konaného před orgány veřejné správy Procesně právní úprava – postup při rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech účastníků správního řízení, konaného před orgány veřejné správy

7 Úvod do správního práva Správní právo Správní právo Soubor obecně závazných pravidel chování Soubor obecně závazných pravidel chování Trestní Trestní Právní úprava základů a následků odpovědnosti za správní delikty s uplatněním správně trestních postihů Právní úprava základů a následků odpovědnosti za správní delikty s uplatněním správně trestních postihů

8 Úvod do správního práva Veřejná správa Veřejná správa Správa veřejných záležitostí Správa veřejných záležitostí Projev výkonné moci ve státě Projev výkonné moci ve státě Organizační hledisko – orgány veřejné správy Organizační hledisko – orgány veřejné správy Funkční hledisko – výkon veřejné správy Funkční hledisko – výkon veřejné správy Výkon podzákonné činnosti Výkon podzákonné činnosti Výkon nařizovací činnosti Výkon nařizovací činnosti

9 Úvod do správního práva Výkon veřejné správy Výkon veřejné správy Stát prostřednictvím svých orgánů Stát prostřednictvím svých orgánů Veřejnoprávní subjekty Veřejnoprávní subjekty Veřejnoprávní korporace Veřejnoprávní korporace územní samospráva – kraje, obce územní samospráva – kraje, obce zájmová samospráva – komory, svazky zájmová samospráva – komory, svazky

10 Úvod do správního práva Veřejná správa Veřejná správa Státní správa Státní správa realizace výkonné moci ve státě realizace výkonné moci ve státě je determinována a určována zákony je determinována a určována zákony obsahuje prvky řízení i prvky regulace obsahuje prvky řízení i prvky regulace Její činnost podzákonná a nařizovací Její činnost podzákonná a nařizovací garant určitého zákonného stavu garant určitého zákonného stavu oprávnění správních orgánů vydávat správní akty oprávnění správních orgánů vydávat správní akty

11 Úvod do správního práva Samospráva Samospráva Částí správy státu decentralizovanou na nestátní subjekty Částí správy státu decentralizovanou na nestátní subjekty Forma činnosti subjektů správy veřejných záležitostí Forma činnosti subjektů správy veřejných záležitostí Rozhoduje samostatně svým jménem Rozhoduje samostatně svým jménem V přenesené působnosti výkon státní správy V přenesené působnosti výkon státní správy

12 Úvod do správního práva Orgány zájmové samosprávy Orgány zájmové samosprávy Součást veřejné správy Součást veřejné správy Advokátní komora Advokátní komora Česká stomatologická komora Česká stomatologická komora Česká lékařská komora Česká lékařská komora Hospodářská komora Hospodářská komora Notářská komora Notářská komora

13 Úvod do správního práva Prameny správního práva Prameny správního práva Ústřední orgány Ústřední orgány Ústava republiky, ústavní zákony Ústava republiky, ústavní zákony Zákony a zákonná opatření Zákony a zákonná opatření Nařízení vlády republiky Nařízení vlády republiky Obecně závazné právní předpisy ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy Obecně závazné právní předpisy ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy

14 Úvod do správního práva Prameny správního práva Prameny správního práva Místní orgány Místní orgány Obecně závazné vyhlášky krajských úřadů na základě zmocnění v zákonech Obecně závazné vyhlášky krajských úřadů na základě zmocnění v zákonech Obecně závazné vyhlášky obcí na základě ústavního zmocnění Obecně závazné vyhlášky obcí na základě ústavního zmocnění Obecně závazné vyhlášky obcí ve věcech, patřící do přenesené působnosti na základě zmocnění v zákonech Obecně závazné vyhlášky obcí ve věcech, patřící do přenesené působnosti na základě zmocnění v zákonech

15 Úvod do správního práva Prameny správního práva Prameny správního práva Prvotní prameny Prvotní prameny Právní předpis je vydán na základě přímého ústavního zmocnění Právní předpis je vydán na základě přímého ústavního zmocnění Odvozené prameny Odvozené prameny Právní předpis vydán na základě zmocnění v jiném právním předpisu Právní předpis vydán na základě zmocnění v jiném právním předpisu

16 Úvod do správního práva Prameny správního práva Prameny správního práva Podle stupně právní síly Podle stupně právní síly Obecně závazný právní předpis musí být v souladu s obecně závazným právním předpisem vyšší právní síly Obecně závazný právní předpis musí být v souladu s obecně závazným právním předpisem vyšší právní síly Každý obecně závazný právní předpis může být měněn nebo zrušen právním předpisem stejné nebo vyšší právní síly Každý obecně závazný právní předpis může být měněn nebo zrušen právním předpisem stejné nebo vyšší právní síly

17 Úvod do správního práva PAMATUJ! PAMATUJ! Podstatná část pramenů správního práva pochází od subjektů veřejné správy Podstatná část pramenů správního práva pochází od subjektů veřejné správy Nazývají se NORMATIVNÍ SPRÁVNÍ AKTY NORMATIVNÍ SPRÁVNÍ AKTY

18 Úvod do správního práva Členění správních obvodů Členění správních obvodů Zákon č. 36/1960 Sb. o územním členění Zákon č. 36/1960 Sb. o územním členění Základní jednotka – OBEC Obecní úřad je vybavený přenesenou působností - matriční úřad - stavební úřad - úřad s rozšířenou působností

19 Úvod do správního práva Členění správních obvodů Členění správních obvodů Střední jednotka – OKRES Neexistuje obecný orgán, pouze řada zvláštních orgánů ! - úřady práce - pozemkové úřady - ředitelství Policie - státní zastupitelství

20 Úvod do správního práva Členění správních obvodů Členění správních obvodů Vyšší územně samosprávné celky – KRAJ PrahaStředočeský JihočeskýPlzeňský KarlovarskýÚstecký LibereckýKrálovéhradecké PardubickýVysočina JihomoravskýZlínský OlomouckýMoravskoslezský

21 Úvod do správního práva Členění správních obvodů Členění správních obvodů Nepůsobí jeden obecný orgán ale zvláštní státní orgány - soudy - státní zastupitelství - správa Policie

22 Úvod do správního práva Hlavní činnosti v oblasti státní správy Hlavní činnosti v oblasti státní správy Pověřený obecní úřad Pověřený obecní úřad Přestupková agenda Přestupková agenda Matriky Matriky Stavební úřad Stavební úřad

23 Úvod do správního práva Hlavní činnosti v oblasti státní správy Hlavní činnosti v oblasti státní správy Obecní úřad s rozšířenou působností Obecní úřad s rozšířenou působností Vydávání občanských a řidičských průkazů Vydávání občanských a řidičských průkazů Technické průkazy k motorovým vozidlům Technické průkazy k motorovým vozidlům Evidence motorových vozidel Evidence motorových vozidel Činnost živnostenského úřadu Činnost živnostenského úřadu Řízení o dávkách sociální podpory Řízení o dávkách sociální podpory Ochrana životního prostředí, ovzduší, lesů Ochrana životního prostředí, ovzduší, lesů Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí

24 Úvod do správního práva Forma činnosti veřejné správy Forma činnosti veřejné správy Podle toho, zda směřuje vně nebo dovnitř organizačního systému veřejné správy Podle toho, zda směřuje vně nebo dovnitř organizačního systému veřejné správy Právní Právní Organizační Organizační

25 Úvod do správního práva Forma činnosti veřejné správy Forma činnosti veřejné správy Právní formy Právní formy Normativní správní akty Normativní správní akty Individuální správní akty Individuální správní akty Interní normativní akty Interní normativní akty Individuální služební akty Individuální služební akty Dohody správně právního charakteru Dohody správně právního charakteru Faktické úkony s přímými právními důsledky Faktické úkony s přímými právními důsledky

26 Úvod do správního práva Forma činnosti veřejné správy Forma činnosti veřejné správy Neprávní formy Neprávní formy Operativně organizační činnosti Operativně organizační činnosti Materiálně technické operace Materiálně technické operace

27 Úvod do správního práva Normativní správní akty Normativní správní akty Rozhodnutí správních orgánů, jimiž dochází k realizaci jejich pravomocí Rozhodnutí správních orgánů, jimiž dochází k realizaci jejich pravomocí Jsou vydávány jen v mezích působnosti orgánů veřejné správy Jsou vydávány jen v mezích působnosti orgánů veřejné správy Zavazují subjekty – adresáty vně nebo uvnitř organizačního systému veřejné správy Zavazují subjekty – adresáty vně nebo uvnitř organizačního systému veřejné správy

28 Úvod do správního práva Správně právní odpovědnost Správně právní odpovědnost Druh právní odpovědnosti Druh právní odpovědnosti Vzniká porušením právní povinnosti subjektů správního práva Vzniká porušením právní povinnosti subjektů správního práva Správně právní sankce Správně právní sankce Správní tresty Správní tresty Správně právní sankce Správně právní sankce

29 Úvod do správního práva Správně právní odpovědnost Správně právní odpovědnost Správní delikty Správní delikty Přestupky Přestupky Správní delikty fyzických osob Správní delikty fyzických osob Správní delikty právnických osob Správní delikty právnických osob Pořádkové správní delikty Pořádkové správní delikty Disciplinární delikty Disciplinární delikty

30 Úvod do správního práva DISKUZE DISKUZE - Co vás zaujalo.. - Co Vás nebavilo.. - Co Vás rozčílilo..

31 Úvod do správního práva TEMPUS IPSUM AFFERT CONSILIUM Čas sám přinese radu.. -Státní správa neustále hledá důvody své existence. -Samospráva se přetahuje o veřejné rozpočty. -Úředníka nezměníš, jenom za podobného vyměníš. -I na tobě záleží, zda se správa věcí veřejných změní.


Stáhnout ppt "Úvod do správního práva Principy duševního dění jsou sebezáchova a slast Sigmund Freud FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele II Mgr. František Šejnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google