Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Terezie Pemová ZÁKLADY VEŘEJNÉ SPRÁVY. VEŘEJNÁ SPRÁVA Správa je historický pojem a je odvozen od slova „právo“ (v latině znamená „administrativní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Terezie Pemová ZÁKLADY VEŘEJNÉ SPRÁVY. VEŘEJNÁ SPRÁVA Správa je historický pojem a je odvozen od slova „právo“ (v latině znamená „administrativní."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Terezie Pemová ZÁKLADY VEŘEJNÉ SPRÁVY

2 VEŘEJNÁ SPRÁVA Správa je historický pojem a je odvozen od slova „právo“ (v latině znamená „administrativní přisluhování“ Jedná se o činnosti spravování, starání se, obhospodařování, řízení, udržování, organizování Správa je cílevědomá společenská činnost směřující k naplnění a dosažení cíle, který má veřejný (případně soukromý) charakter

3 ROZSAH A OBSAH VEŘEJNÉ SPRÁVY Co je považováno za veřejnou správu (případně oblasti, které mají být zajišťovány prostřednictvím veřejné správy) je v každém státě jiný Je dán historicko-kulturním zázemím každého státu, tedy i představou a očekáváním občanů, co má pro ně/za ně stát zajišťovat Ekonomickou úrovní země (kolik má na veřejné výdaje) Vlastnickými vztahy Právním základem, včetně mezinárodních smluv

4 DĚLENÍ SPRÁVY Veřejná správa Státní správa Krajská samospráva Obecní samospráva Správa vyplývající z členství v EU Veřejné samosprávné subjekty (např. university) Soukromá správa Profesní samospráva (profesní komory) Majetková soukromá správa (družstevní vlastnictví) Zájmová sdružení osob (sportovní kluby, atp.)

5 SPRÁVNÍ SUBJEKT Správní subjekt je instituce, orgán, úřad, který spravuje danou oblast, nebo se stará o předem určené osoby. Vyvíjí cílevědomou činnost tak, aby spravovaný objekt byl funkční, životaschopný a rozvíjel dané prostředí Jedná se o reálnou instituci, která na základě pravomocí provádí a realizuje činnost Výkonné (např. zajišťuje správu dopravy) Regulační (např. správní kontrolní, řídící, rozhodovací) Obstaratelský (např. sociální zabezpečení občanů)

6 SPRAVUJÍ SUBJEKT Má právní subjektivitu Způsobilost k právním úkonům Způsobilost ke státní správě a samosprávě Pravomoc k řešení otázek a problémů na daném území nebo v dané oblasti Organizační strukturu Výkonné orgány

7 SPRÁVNÍ OBJEKT Osoby nebo oblast, o kterou správní subjekt pečuje (např. pojištěnci v oblasti sociálního zabezpečení, silnice v případě správy dopravy, knihovní fond v oblasti právy kultury) Kdo a je kdo není (případně co je a co není) správním objektem je dáno právními normami

8 SPRÁVNÍ PRÁVO JE TVOŘENO Ústavním právem Správním právem Finančním právem Soudním právem Trestním právem

9 SPRÁVNÍ PRÁVO DĚLÍME Hmotné – upravuje působnost veřejné správy, včetně jejího hospodaření, práva a povinnosti fyzických a právnických sob, působení správní institucí Procesní – upravuje postup správních orgánů (základní je Správní řád) Organizační – upravuje postavení institucí ve vzájemných vztazích Trestní - upravuje práva a povinnosti fyzických i právnických osob v oblasti méně závažných deliktů (systém přestupků), včetně udělování sankcí a trestů

10 STRUKTURA SPRÁVY SPRÁVA VEŘEJNÁ SPRÁVA SOUKROMÁ SPRÁVA STÁTNÍ SPRÁVA SAMOSPRÁVA Vnitřní státní správa Územní státní správa Územní samospráva Zájmová samospráva


Stáhnout ppt "Mgr. Terezie Pemová ZÁKLADY VEŘEJNÉ SPRÁVY. VEŘEJNÁ SPRÁVA Správa je historický pojem a je odvozen od slova „právo“ (v latině znamená „administrativní."

Podobné prezentace


Reklamy Google