Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

J.Kožiak.  Administrativní činnost – správa – realizace moci výkonné  Věcí veřejných  Vykonávaná státním orgánem  Z veřejných zdrojů Státní správa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "J.Kožiak.  Administrativní činnost – správa – realizace moci výkonné  Věcí veřejných  Vykonávaná státním orgánem  Z veřejných zdrojů Státní správa."— Transkript prezentace:

1 J.Kožiak

2  Administrativní činnost – správa – realizace moci výkonné  Věcí veřejných  Vykonávaná státním orgánem  Z veřejných zdrojů Státní správa = Veřejná správa – samospráva Funkční x Institucionální pojetí

3  Zřízena a měněna právními předpisy  Formalizovanost  Pevná a jednotná soustava orgánů  Profesionální úřednický aparát  Hierarchická struktura – vztahy nadřízenosti a podřízenosti

4  Decentralizace – přenos řídících a kontrolních pravomocí, odpovědnosti  Dekoncentrace – agenda rozdělena mezi více orgánů  Vertikální (Funkční, instanční)  Horizontální (věcná x místní)

5  Hierarchický  Participační  Konzultativní

6  Kolektivní x individuální  Kolegiální x monokratický  Pozice v soustavě státní správy  Volený x jmenovaný

7 Ústřední úroveň  Vláda  Ministerstva  Další ústřední orgány Zákon č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů NKÚ, ČNB?

8  1. Ministerstvo financí, 2. Ministerstvo zahraničních věcí, 3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 4. Ministerstvo kultury, 5. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 6. Ministerstvo zdravotnictví, 7. Ministerstvo spravedlnosti, 8. Ministerstvo vnitra, 9. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 10. Ministerstvo pro místní rozvoj, 11. Ministerstvo zemědělství, 12. Ministerstvo obrany, 13. Ministerstvo dopravy, 14. Ministerstvo životního prostředí.

9  1. Český statistický úřad, 2. Český úřad zeměměřický a katastrální, 3. Český báňský úřad, 4. Úřad průmyslového vlastnictví, 5. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 6. Správa státních hmotných rezerv, 7. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 8. Národní bezpečnostní úřad, 9. Energetický regulační úřad, 10. Úřad vlády České republiky, 11. Český telekomunikační úřad.

10  Ministerstvo  Krajský úřad  Obecní úřad  Pověřený  S rozšířenou působností  Běžný

11  Práce a sociální věci  Úřady práce, Kontaktní místa státní sociální podpory  ČSSZ, OSSZ  Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektoráty práce  Technická inspekce  Průmysl a obchod  Krajský živnostenský úřad, živnostenské úřady  Česká obchodní inspekce a 7 inspektorátů (pro dvojkraje)  Výzkumné a zkušební ústavy

12 Finance  Finanční ředitelství (8 – staré kraje), Finanční úřady  Celní ředitelství (8 – staré kraje), Celní úřady  Finanční Arbitr Vnitro  Krajské a obecní úřady (odbory dopravy, matriky..)  Policie ČR?

13 Obrana  Krajská vojenská velitelství Zahraničí  Velvyslanectví  Generální a honorární konzuláty  Stálé mise a stálé delegace  Česká centra  Styčné úřady, ekonomicko-kulturní kanccelář

14 Doprava  Státní fond dopravní infrastruktury  Centrum dopravního výzkumu  Obecní úřady – odbory dopravy Školství  Česká školní inspekce, školní inspektoráty  KÚ, OÚ odbory školství

15 Kultura  Národní památkový ústav a jeho územní pracoviště Životní prostředí  Česká inspekce životního prostředí a oblastní inspektoráty (10)  Český hydrometeorologický ústav  Správy národních parků  Agentura ochrany přírody a krajiny – správy CHKO

16  Zemědělství  Státní zemědělský intervenční fond  Pozemkový fond a jeho územní pracoviště  Státní zemědělská a potravinářská inspekce a její inspektoráty (7)  Česká plemenářská inspekce  Státní rostlinolékařská správa a její oblastní odbory  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

17 Místní rozvoj  ČUZAK, Zeměměřičské a katastrální inspektoráty, Katastrální úřady a pracoviště  Stavební úřady a odbory výstavby OÚ a KÚ Zdravotnictví  Státní zdravotní ústav  Státní ústav pro kontrolu léčiv  Hlavní hygienik, Krajské hygienické stanice a jejích územní pracoviště  Ústav zdravotnických informací a statistiky


Stáhnout ppt "J.Kožiak.  Administrativní činnost – správa – realizace moci výkonné  Věcí veřejných  Vykonávaná státním orgánem  Z veřejných zdrojů Státní správa."

Podobné prezentace


Reklamy Google