Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zhodnocení různých postupů při aplikaci navržených pravidel z finančního hlediska Tato prezentace vznikla v rámci účelové podpory Ministerstva informatiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zhodnocení různých postupů při aplikaci navržených pravidel z finančního hlediska Tato prezentace vznikla v rámci účelové podpory Ministerstva informatiky."— Transkript prezentace:

1 Zhodnocení různých postupů při aplikaci navržených pravidel z finančního hlediska Tato prezentace vznikla v rámci účelové podpory Ministerstva informatiky na projekt č. YA512006003 “Přístupnost webových stránek orgánů státní správy”) H1, s.r.o Fakulta Informatiky, Masarykova univerzita

2 Kolektiv autorů RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. (Masarykova univerzita) – koordinátor čtvrté etapy. Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. (Masarykova univerzita) – návrh metodiky výzkumu. Mgr. Michal Hejč (Masarykova univerzita) – metodika, hodnocení a statistika. Mgr. Miroslav Petráš (Masarykova univerzita) – technická implementace SW řešení. Vlaďka Dvořáková (Masarykova univerzita) – administrativa. Bc. David Špinar (H1.cz) – identifikace a ohodnocení postupů modernizace webů. Vladimír Saur (H1.cz) – identifikace cílových skupin, administrativa.

3 Plnění stanovených cílů Byly identifikovány cílové skupiny z řad institucí veřejné správy, externích dodavatelů a atestačních institucí. Byla vytvořena metodika hodnocení a následně vyčíslena finanční náročnost implementace nových pravidel podle různých scénářů.

4 Identifikace cílových skupin dotčené orgány veřejné správy; externí dodavatelé – firmy a instituce, zabývající se tvorbou webových prezentací, včetně potenciálních externích dodavatelů (i zahraničních), databáze těchto firem bude doplňována v průběhu mapování jednotlivých webů státní správy (jsou většinou uvedeni jako jejich tvůrci); testovací týmy zdravotně postižených (instituce, které jsou schopny provést uživatelské testy s hendikepovanými uživateli); atestační instituce (instituce mající odborné předpoklady pro posuzování přístupnosti webových stránek).

5 Veřejná správa Veřejná správa je součást výkonné moci a je to souhrn institucí, které vykonávají úkony na základě právními předpisy svěřené působnosti a pravomoci. Dotčené orgány veřejné správy jsou definovány Zákonem č. 365/2000 Sb., o ISVS ve znění platném od 1. 6. 2007. Dle našeho výkladu jsou tímto zákonem dotčeny prakticky všechny webové prezentace všech orgánů veřejné správy.

6 Veřejná správa - rozdělení Podle vykonavatele: Státní správa (ústřední i místní působnost – vláda, ministerstva, okresní úřady práce, atd.) Samospráva (kraje, obce)

7 Veřejná správa - rozcestníky www.statnizprava.cz portal.gov.cz Další rozdělení podle rozcestníků

8 Veřejná správa – nejvyšší orgány Představitel státu (prezident) Jako představitel státu má svoje vlastní webové stránky, spojené s jeho úřadem, aktivitami a sídlem (Kancelář prezidenta republiky, Pražský Hrad, atd.). Zákonodárné úřady Poslanecká sněmovna a senát na svých webových stránkách zveřejňují zejména svoje hlavní aktivity (projednávání zákonů). Vláda Vláda je odpovědná poslanecké sněmovně, činí ji předseda vlády, místopředseda vlády a ministři.

9 Veřejná správa – ministerstva Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo financí Ministerstvo dopravy Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo vnitra Ministerstvo zemědělství Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo informatiky Ministerstvo životního prostředí

10 Veřejná správa – ústřední správní úřady Tyto úřady jsou definovány zákonem č. 474/1992 Sb. V jejich čele nestojí člen vlády, ale jsou vládou řízené. V ČR aktuálně působí tyto správní úřady: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Úřad průmyslového vlastnictví Státní úřad pro jadernou bezpečnost Správa státních hmotných rezerv Národní bezpečnostní úřad Energetický regulační úřad Český úřad zeměměřičský a katastrální Český telekomunikační úřad Český statistický úřad Český báňský úřad

11 Veřejná správa – další správní úřady (s celorepublikovou působností) Tyto úřady jsou specializované orgány podřízené příslušnému ministerstvu. Patří sem například Česká inspekce životního prostředí, Státní veterinární správa, apod. Jsou z hlediska mapování velkým problémem, zejména vzhledem ke svému velkému počtu a různorodosti. Z toho důvodu bude nutno se spokojit s odhadem jejich počtu a s několika reprezentanty, kteří budou dále hodnoceni a jejich výsledky využity ke statistickému doplnění.

12 Veřejná správa – místní správní úřady Jsou tvořeny specializovanými územními správními úřady, které jsou většinou podřízené příslušnému ministerstvu. Patří sem například Krajská hygienická stanice, Finanční úřad atd. Dále mezi místní správní úřady patří krajské úřady a další orgány kraje, obecní úřady a další orgány obcí, které vykonávají státní správu (například obce s rozšířenou působností, obce s pověřeným obecním úřadem). Jsou z hlediska mapování velkým problémem, zejména vzhledem ke svému velkému počtu a různorodosti. Z toho důvodu bude nutno se spokojit s odhadem jejich počtu a s několika reprezentanty, kteří budou dále hodnoceni a jejich výsledky využity ke statistickému doplnění.

13 Veřejná správa – výběr Viz excelová tabulka

14 Externí dodavatelé Renomovaní (a tím většinou i dražší) Druhořadí (a tím většinou levnější). Možnost tvorby webů svépomocí.

15 Testovací týmy zdravotně postižených TyfloCentrum Brno, o.p.s Dobrý Web (Internet Info, s.r.o.)

16 Atestační instituce H1.cz http://www.h1.cz/audit-pristupnosti TyfloCentrum Brno http://www.blindfriendly.cz/testovani- webovych-stranek Dobrý web http://www.dobryweb.cz/audit-pristupnosti/ Symbio http://www.symbio.cz/audit-pristupnosti.html Adaptic http://www.adaptic.cz/zlepsit-web/audit- pristupnosti.htm Voxcafe http://www.voxcafe.cz/nase-reseni/analyzy-a- poradenstvi/audit-pristupnosti.html Sitelab http://www.sitelab.cz/sluzby/audit- pristupnosti.php RobertNemec.com http://www.robertnemec.com/audit- pristupnost/

17 Metodika hodnocení webů subjektů cílových skupin Zaměřeno na cenu Normovaný web (a jeho cena) Násobení ceny dalšími koeficienty (stav webu, region, dodavatel)

18 Hodnocení webů subjektů cílových skupin Kontrola automatickými nástroji Ruční kontrola oproti jednotlivým bodům metodiky Ruční kontrola uživatelským testem Odborný audit

19 Koeficient stavu webu Ohodnocení konkrétního splnění jednotlivých aspektů přístupnosti (v našem případě jich je 10, tedy a…j) hodnotami z rozsahu Ohodnocení relativní pracnosti dopracování aspektu přístupnosti (n…w) 0 – aspekt chybí, 1 – aspekt je v pořádku Vektor u=(a, b,…, j) Vektor v=(n,o,…,w) T A=u*v A=<1

20 Koeficient regionu Praha1,00 Jihočeský kraj0,76 Jihomoravský kraj0,79 Karlovarský kraj0,77 Kraj Vysočina0,76 Královéhradecký kraj0,79 Liberecký kraj0,77 Moravskoslezský kraj0,76 Olomoucký kraj0,78 Pardubický kraj0,76 Plzeňský kraj0,80 Středočeský kraj0,77 Ústecký kraj0,75 Zlínský kraj0,75

21 Koeficient relativní velikosti webu hlavní centrální instituce (vláda…), kraje, města, obce. Typ webu Totální rekonstrukce (v tis. Kč) Špičkový dodavatelDruhořadý dodavatel OdDoOdDo Ministerstvo200050005002000 Krajský úřad5001000100500 Město20050050200 Obec1002001050

22 Koeficient relativní síly subjektu Podle toho, jestli zvolí renomovaného nebo druhořadého dodavatele Nyní máme všechny subjekty přiřazeny k jednomu z konkrétních políček tabulky (případně máme počty podobných hlouběji nezkoumaných subjektů, které jsou takto přiřazeny statisticky). Kromě toho máme předpokládané subjekty, případně statisticky doplněné počty, které si opravu budou provádět svépomocí, tedy zdarma. Dále máme subjekty ohodnocené podle regionálních cenových rozdílů a podle stavu webu. Pozn.: Tyto ceny nepředstavují typické zakázkové ceny projektů. Nezahrnují v sobě náklady na licence, školení apod. Byly vytvořeny pouze jako vstupní data pro použitou metodiku, nikoli jako doporučený cenový rámec při tvorbě nového webu – v tomto případě se může konkrétní cena od uvedeného rámce značně lišit.

23 Sestavení scénářů Minimální varianta Modernizace pouze těch nejznámějších centrálních webů (ministerstva, vláda, atd.). Vyznačeny zeleně. Všechny tyto weby byly samostatně hodnoceny. Odhad ceny na 11 940 000 Kč. Pesimistická varianta Navíc modernizace dalších hojně využívaných webů (kraje, velká města, některé významné instituce). Vyznačeny žlutě. Všechny tyto weby byly samostatně hodnoceny. Odhad ceny na 12 961 000 Kč. Optimistická varianta Navíc modernizace všech reálně a běžně využívaných webů (větší obce, běžné instituce). Vyznačeny červeně. Některé tyto weby byly samostatně hodnoceny, ale u většina z nich byla situace už jen odhadována. Odhad ceny na 23 468 000 Kč. Maximální varianta Modernizace všech webů (tedy i včetně méně významných institucí, jako jsou archivy, nebo menší obce). Polovina obcí ale přesto nebyla započtena, protože částka by enormně narostla. Prakticky žádné z těchto webů nebyly samostatně hodnoceny (kromě statistických vzorků), drtivá většina je odhadována. Odhad ceny na 40 899 000 Kč.

24 Závěr Navržen způsob, jak by bylo možné odhadnout případné finanční výdaje, které bude nutno ve veřejné správě předpokládat v souvislosti s dopracováním stavu webových prezentací na požadovanou úroveň. Tyto finanční výdaje jsou důležité z makroekonomického a politického hlediska a z hlediska plánování na nejvyšší úrovni. Pozn. Výsledky v žádném případě nelze využít pro jednotlivé subjekty jako odhad ceny za jejich rekonstrukci webu. Tuto cenu znají lépe samy tyto subjekty, případně jejich dodavatelé.


Stáhnout ppt "Zhodnocení různých postupů při aplikaci navržených pravidel z finančního hlediska Tato prezentace vznikla v rámci účelové podpory Ministerstva informatiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google