Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost"— Transkript prezentace:

1 Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost
CZ.1.07/2.2.00/

2 Organizace veřejné správy II.
Prof. Vladimír Sládeček

3 Přímí vykonavatelé veřejné správy
1. Vláda 2. Prezident 3. Ministerstva 4. Jiné ústřední správní úřady 5. Další správní úřady s celostátní působností 6. Regionální správní úřady 7. Česká národní banka (?) 8. Veřejné bezpečnostní sbory 9. Nezávislé správní úřady

4 Ministerstvo (čl. 79 Ústavy, kompetenční zák.)
monokratický státní orgán, ústřední správní úřad s dílčí věcnou a územně celostátní působností, v jehož čele stojí ministr, jmenovaný prezidentem republiky na návrh předsedy vlády (zároveň členem vlády) Znaky 1. monokratický státní orgán 2. ústřední správní úřad 3. věcná působnost dílčí 4. územní působnost celostátní 5. v čele ministr pověřený na návrh předsedy vlády prezidentem republiky řízením určitého ministerstva 6. tzv. organizační složka státu, která není právnickou osobou

5 Pravomoc: Vydávat právní předpisy Vydávat správní akty Vykonávat správní dozor (veřejnoprávní smlouvy) (interní instrukce)

6 Pravomoc vydávat opatření obecné povahy (příklady):
1. Ministerstvo zemědělství (zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon) 2. Ministerstvo životního prostředí (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon)

7 Jiné ústřední správní úřady
(čl. 79 Ústavy, komp. zákon) také monokratické správní úřady s celostátní územní působností a s dílčí věcnou působností Odlišnosti od ministerstev - kdo stojí v čele úřadu - jak je do funkce ustanoven - ve způsobu vymezení věcné působnosti

8 Pravomoc - Vydávat právní předpisy - Vydávat správní akty - Vykonávat správní dozor (veřejnoprávní smlouvy) (interní instrukce)

9 Pravomoc vydávat opatření obecné povahy :
1. Český telekomunikační úřad (zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích) 2. Energetický regulační úřad - (zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon ve znění zákona č. 211/2011 Sb.)

10 Další správní úřady s celostátní působností
(čl. 79 Ústavy, komp. zákon a řada zvl. zákonů) Znaky 1. ustaven a působnost i pravomoc stanovena zákonem (čl. 79) 2. celostátní územní působnost a věcná působnost dílčí (úzce specializovaná) 3. organizační složka státu 4. podřízen ministerstvu nebo jinému ústřednímu orgánu správní úřadu, výj. jinému "neústřednímu 5. v čele vedoucí, kterého jmenuje a odvolává (ministr, resp. vedoucí jiného správního úřadu)

11 Pravomoc - Vydávat právní předpisy (nařízení státní rostlinolékařské péče, nařízení státní veterinární správy) - Vydávat správní akty - Vykonávat správní dozor (veřejnoprávní smlouvy) (interní instrukce) Český metrologický institut - pravomoc vydávat opatření obecné povahy (zák. č. 505/1990 Sb., o metrologii)

12 Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, Specializovaný finanční úřad (zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě ČR) Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců (zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění zákona č. 427/2010 Sb.) – nový zcela specifický úřad s celostátní působností - Je nadřízený Ministerstvu vnitra (aparátu), ale podřízený ministru vnitra

13 Regionální správní úřady
Znaky 1. jejich existenci a působnost vždy zakládá zákon (čl. 79 odst. 1 Ústavy) 2. v čele stojí vedoucí, který je ustanovován (a odvoláván) zpravidla vedoucím bezprostředně nadřízeného úřadu 3. věcná působnost je dílčí, více či méně specializovaná, v závislosti na tom, jakému správnímu úřadu s celostátní působností jsou podřízeny 4. územní působnost těchto správních úřadů je omezena na část území státu, zpravidla bývá shodná s územním členěním státu 5. nejde o orgány jedinečné, jsou vymezeny druhově, a to buď jako - soustava jednostupňová - soustava hierarchická, vícestupňová

14 Pravomoc - vydávat správní akty - vykonávat správní dozor - vydávat právní předpisy (výj., např. nařízení krajské hygienické stanice, správy národních parků a správy CHKO) - provádět správní exekuci - uzavírat veřejnoprávní smlouvy

15 Pravomoc vydávat opatření obecné povahy:
Správa národního parku (zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny)

16 Česká národní banka V řadě případů vystupuje – vedle své role jako ústřední banky státu – jako správní úřad: Vydává právní předpisy Vydává správní akty Vykonává správní dozor Vydává opatření obecné povahy (novinka) Zákon č. 256/2004Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ve znění zák. č. 188/2011 Sb. a zák. č. 37/2012 Sb.) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách (ve znění zák. č. 188/2011 Sb.)

17 Veřejné bezpečnostní sbory
(zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů) Policie České republiky Hasičský záchranný sbor České republiky Celní správa České republiky Vězeňská službu České republiky Bezpečnostní informační službu Úřad pro zahraniční styky a informace Generální inspekce bezpečnostních sborů

18 (další): ozbrojené síly vojenská policie obecní policie vojenské zpravodajství

19 Nezávislé správní úřady
(zpravidla zvláštní zákony) od jiných celostátně působících správních úřadů se liší nezávislostí (v různé míře) - personální - funkční - ekonomická

20 Správní úřady absolutně nezávislé:
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (usnesení sp.zn. Pl.ÚS 52/04) Úřad pro ochranu osobních údajů Finanční arbitr

21 Správní úřady relativně nezávislé
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Český statistický úřad Energetický regulační úřad Český telekomunikační úřad Akreditační komise

22 B. Nepřímí vykonavatelé státní správy
1. orgány krajů (krajský úřad, zvláštní orgán kraje, rada kraje, hejtman kraje) 2. orgány obcí (obecní úřady, pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, komise rady obce, zvláštní orgány obce, rada obce, ev. starosta) 3. právnické a fyzické osoby soukromého práva

23 C. Ostatní vykonavatelé veřejné správy
1. Vykonavatelé samosprávy a/ kraje a jejich orgány jako vykonavatelé územní samosprávy b/ obce a jejich orgány jako vykonavatelé územní samosprávy c/ stavovské komory a jejich orgány jako vykonavatelé zájmové samosprávy d/ orgány základních škol jako vykonavatelé školské samosprávy e/ orgány vysokých škol (a jejich fakult) jako vykonavatelé akademické samosprávy

24 2. Vykonavatelé ostatní veřejné správy (zbytkové)
(nesamosprávné instituce, které plní veřejné úkoly) Znaky: 1. zřízení a (demonstrativní) vymezení činnosti zákonem 2. zvláštní způsob ustanovení vedoucího instituce 3. plní určité veřejnoprávní funkce 4. nemají členský substrát, ale zaměstnance 5. zvláštní dozorčí orgán (správní rada) 6. mimo plnění veřejnoprávní funkce další podnikatelská činnosti

25 výčet příkladmý: Všeobecná zdravotní pojišťovna Česká televize Český rozhlas Česká tisková kancelář Česká Filharmonie Národní galerie (Česká národní banka)

26 Literatura Sládeček, V. Obecné správní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013.


Stáhnout ppt "Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google