Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Členění a organizace veřejné správy. Členění veřejné správy veřejná správa veřejná správa - státní správa - samospráva státní správa – vykonávána státem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Členění a organizace veřejné správy. Členění veřejné správy veřejná správa veřejná správa - státní správa - samospráva státní správa – vykonávána státem."— Transkript prezentace:

1 Členění a organizace veřejné správy

2 Členění veřejné správy veřejná správa veřejná správa - státní správa - samospráva státní správa – vykonávána státem státní správa – vykonávána státem přímo – prostřednictví státních orgánů nepřímo – prostřednictvím jiných subjektů v přenesené působnosti Hierarchie nadřízenosti a podřízenosti

3 Členění veřejné správy - pokračování Samospráva Samospráva určitý subjekt si sám spravuje svoje záležitosti „demokratická organizační forma péče o vlastní záležitosti dotčených skupin osob, nezávislá na státu, avšak pod státním dohledem“ vykonávají ji veřejnoprávní korporace, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a vlastními prostředky interní zaměření státní dohled členění – územní a profesní (zájmová)

4 Organizace veřejné správy – obecné pojmy pravomoc – souhrn oprávnění a povinností, kterými je daný orgán vybaven pro výkon veřejné moci pravomoc – souhrn oprávnění a povinností, kterými je daný orgán vybaven pro výkon veřejné moci druhy pravomocí např. legislativnínařizovacíkontrolnírozhodovací

5 Obecné pojmy - pokračování Působnost – okruh společenských vztahů, ve kterých daný orgán vykonává svou pravomoc Působnost – okruh společenských vztahů, ve kterých daný orgán vykonává svou pravomoc 4 druhy působnosti věcná – v jakých věcech orgán vykonává svou pravomoc orgány se všeobecnou působností x orgány specializované místní (prostorová, územní) – v jakém prostoru orgán vykonává svou pravomoc správa ústřední, regionální a místní (komunální) osobní – vůči kterým osobám orgán vykonává svou pravomoc časová – v jakém čase orgán vykonává svou pravomoc

6 Obecné pojmy - pokračování způsob ustavení orgánu způsob ustavení orgánu orgány jmenované orgány volené orgány virilní složení orgánu složení orgánu orgány monokratické orgány kolegiální

7 Organizační principy veřejné správy decentralizace veřejné správy – přesun kompetencí ze státu na jiný subjekt veřejné správy decentralizace veřejné správy – přesun kompetencí ze státu na jiný subjekt veřejné správy horizontální decentralizace – přesun kompetencí na nezávislé správní agentury, ve vnitrostátním prostředí je vzácná vertikální decentralizace – přesun kompetencí ze státní správy na územní samosprávu Centralizace veřejné správy - opak Centralizace veřejné správy - opak

8 Organizační principy veřejné správy - pokračování dekoncentrace státní správy – rozdělování kompetencí v rámci jednoho subjektu veřejné správy (státu), nezaměnit s decentralizací dekoncentrace státní správy – rozdělování kompetencí v rámci jednoho subjektu veřejné správy (státu), nezaměnit s decentralizací horizontální dekoncentrace – dělení kompetencí mezi více orgánů státní správy na téže úrovni vertikální dekoncentrace – přesun kompetencí z orgánu státní správy vyššího stupně na orgány státní správy nižšího stupně  koncentrace státní správy - opak

9 Schéma

10 Ústřední orgány státní správy na ústřední úrovni se vykonává pouze státní správa na ústřední úrovni se vykonává pouze státní správa dvojí charakteristika dvojí charakteristika - územní působnost zahrnuje vždy celé území ČR - stojí v hierarchii státní správy nejvýše

11 Vláda orgán jmenovaný, kolegiální orgán jmenovaný, kolegiální všeobecná působnost všeobecná působnost podle Ústavy ČR je funkce vlády řídící a normotvorná podle Ústavy ČR je funkce vlády řídící a normotvorná - řídí a koordinuje činnost jednotlivých ministerstev - právo legislativní iniciativy (jako jediný orgán státní správy)

12 Ministerstvo orgán jmenovaný, monokratický orgán jmenovaný, monokratický v čele člen vlády v čele člen vlády zřizována a rušena výhradně zákonem (zákon ČNR č. 2/1969 Sb.) zřizována a rušena výhradně zákonem (zákon ČNR č. 2/1969 Sb.) specializovaná působnost specializovaná působnost

13 Další ústřední správní úřady určitá podobnost s ministerstvy určitá podobnost s ministerstvy orgány jmenované, monokratické orgány jmenované, monokratické v čele nestojí člen vlády v čele nestojí člen vlády zřizovány a rušeny výhradně zákonem zřizovány a rušeny výhradně zákonem specializovaná působnost – mnohem užší než u ministerstev specializovaná působnost – mnohem užší než u ministerstev

14 Speciální správní úřady zřizovány jednotlivými ministerstvy, jsou jim podřízeny zřizovány jednotlivými ministerstvy, jsou jim podřízeny podpůrné orgány podpůrné orgány zpravidla orgány inspekčního typu zpravidla orgány inspekčního typu


Stáhnout ppt "Členění a organizace veřejné správy. Členění veřejné správy veřejná správa veřejná správa - státní správa - samospráva státní správa – vykonávána státem."

Podobné prezentace


Reklamy Google