Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Plánování  Organizování  Rozhodování a řízení  Kontrola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Plánování  Organizování  Rozhodování a řízení  Kontrola."— Transkript prezentace:

1

2  Plánování  Organizování  Rozhodování a řízení  Kontrola

3  Plánování je činnost, která stanovuje a formuluje aktivity nezbytné k dosažení a splnění cílů  Jedná se o činnost, která slouží v popisu toho, kde jsme a kde bychom chtěli být v budoucnu  Součástí plánování je strategie a taktika

4  Dle obsahového hlediska  Personální zajištění  Finanční – plány peněžitých prostředků  Materiální (suroviny, paliva, energie)  Dle časového hlediska  Dlouhodobé (5 a více let)  Střednědobé (2-4 roky)  Krátkodobé (kratší 1 roku)  Dle hierarchie řídících orgánů  Ústřední orgány  Středně řídící  Nejnižší řídící

5  Organizační řád  Důležitost  Časová návaznost  Posloupnost - návaznost  Organizační struktura  Hierarchie  Kompetence  Způsob obsazení rolí  Státní správa – jmenování a schvalování  Samospráva – voleni do funkcí

6  Horizontální – stejné útvary si jsou rovny, mají stejnou odpovědnost a jednoho nadřízeného  Vertikální – jsou řízeny stupňovitě  Jiné organizační struktury

7  Vedoucí zodpovídá za svěřený úsek a personál  Řadový zaměstnanec má jednoho nadřízeného

8  Rozhodování znamená volbu mezi více alternativami řešení  Rozhodujeme o tom  Co bude předmětem výkonu  Kdo proveden výkon  Kdy se výkon provede  Jak se výkon provede  Jakými prostředky se výkon provede

9  Ve veřejné správě rozhoduje management (vedoucí pracovníci)  Ministr  Tajemník  Vedoucí referátu  Vedoucí odboru  Vedoucí oddělení  Vedoucí komise  Předseda komise

10  Rutinní a intuitivní  Analytické a tvořivé  Kritické a kompromisní  Rozhodování je ovlivněno  Zákonem  Informovaností  Osobními hodnotami vedoucích zaměstnanců  Vzděláváním  Finančními prostředky  Časovým faktorem

11  Autoritativní (řídí se prostřednictvím rozkazů, příkazů a nařízení)  Demokratické (většinové, účast celého kolektivu)  Liberální (uvolněné, nakloněné reformám podřízených, shovívavě, smiřlivé)

12  Řízení exekuční  Notářské řízení  Insolventní řízení  Přestupkové řízení  Občanské soudní řízení  Trestní soudní řízení  Správní řízení

13  Kontrola je zjišťování odchylky od ideálního stavu věci nebo odchylek od naplánovaného stavu věci, nebo stavu, který je dán normou (zákonem)  V záporných hodnotách svědčí o nedostatku (chybě)  V kladných hodnotách svědčí o přebytku (úspěchu)

14  Podle toho, kdo kontrolu provádí (sebekontrola, kontrola vedoucí, kontrola týmová, vnější a vnitřní)  Podle místa (na místě samém, mimo kontrolované místo)  Podle času (předběžná kontrola jako prevence, průběžná kontrola, následná a opětovná kontrola po dokončení činnosti)  Podle délky trvání (nepřetržitá, namátková, opakovaná)  Podle obsahu (forézní, finanční, materiální, technická, fyzická)  Podle rozsahu (souhrnná, dílčí, výběrová, namátková)

15  Oznamuje zahájení a ukončení kontroly  Pořizuje zápis (protokol)  Nezasahuje přímo a bezprostředně do systému kontrolované organizace  Výsledky kontroly poskytuje vedoucím zaměstnancům, nadřízeným, vedení vyšších orgánů  Při zjištění nedostatků je zahájeno správní řízení, v případě závažných nedostatků může být zahájeno trestní stíhání.

16  Česká inspekce životního prostředí  Česká školní inspekce  Drážní inspekce  Státní energetická inspekce  Státní úřad inspekce práce  Státní zemědělská a potravinářská inspekce  Dopravní inspekce  Požární inspekce  Česká obchodní inspekce  Hygienická služba

17  Vytvořte skupiny (max. 3 osoby) zvolte si jednu z inspekcí uvedených na předchozím snímků a zkuste se zamyslet nad jejich:  Funkcí  Vykonávanými činnostmi  Koho a jakým způsobem mohou kontrolovat HODNĚ ZDARU!


Stáhnout ppt " Plánování  Organizování  Rozhodování a řízení  Kontrola."

Podobné prezentace


Reklamy Google