Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrola veřejné správy. Pojem kontroly při kontrole se porovnává stav skutečný se stavem žádoucím při kontrole se porovnává stav skutečný se stavem žádoucím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrola veřejné správy. Pojem kontroly při kontrole se porovnává stav skutečný se stavem žádoucím při kontrole se porovnává stav skutečný se stavem žádoucím."— Transkript prezentace:

1 Kontrola veřejné správy

2 Pojem kontroly při kontrole se porovnává stav skutečný se stavem žádoucím při kontrole se porovnává stav skutečný se stavem žádoucím druhy kontroly: druhy kontroly: vnitřní a vnější předběžná, průběžná a následná fáze kontroly: verifikace a kvalifikace fáze kontroly: verifikace a kvalifikace

3 Vnitřní kontrola veřejné správy veřejná správa kontroluje sama sebe veřejná správa kontroluje sama sebe vykonávána především v rámci hierarchie nadřízenosti a podřízenosti ve státní správě vykonávána především v rámci hierarchie nadřízenosti a podřízenosti ve státní správě specifický případ: dozor státní správy nad řádným výkonem samosprávy specifický případ: dozor státní správy nad řádným výkonem samosprávy

4 Vnější kontrola veřejné správy vykonávána subjekty stojícími mimo veřejnou správu vykonávána subjekty stojícími mimo veřejnou správu v ČR 4 základní formy: v ČR 4 základní formy: 1) parlamentní kontrola 2) kontrola vykonávaná Nejvyšším kontrolním úřadem 3) kontrola vykonávaná Veřejným ochráncem práv 4) kontrola vykonávaná nezávislými soudy

5 Parlamentní kontrola veřejné správy zákonodárná moc ovlivňuje veřejnou správu především prostřednictvím zákonů zákonodárná moc ovlivňuje veřejnou správu především prostřednictvím zákonů Poslanecká sněmovna PČR schvaluje státní rozpočet a státní závěrečný účet Poslanecká sněmovna PČR schvaluje státní rozpočet a státní závěrečný účet Poslanecká sněmovna PČR vykonává celkovou politickou kontrolu vůči vládě; základními nástroji jsou Poslanecká sněmovna PČR vykonává celkovou politickou kontrolu vůči vládě; základními nástroji jsou a) vyslovování důvěry/nedůvěry b) interpelace vlády nebo jejích členů c) právo předvolávat členy vlády

6 Parlamentní kontrola veřejné správy - pokračování Výbory a komise Poslanecké sněmovny a Senátu Výbory a komise Poslanecké sněmovny a Senátu Některé specifické kontrolní nástroje: Některé specifické kontrolní nástroje: a) zvláštní parlamentní orgány pro kontrolu zpravodajských služeb a kontrolu užití operační techniky Policií ČR b) přímý vliv na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu

7 Kontrola vykonávaná Nejvyšším kontrolním úřadem NKÚ zřízen přímo Ústavou ČR (čl. 97), podrobně jeho organizaci a působnost upravuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu NKÚ zřízen přímo Ústavou ČR (čl. 97), podrobně jeho organizaci a působnost upravuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu účel: kontrola hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu účel: kontrola hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu charakteristika: nezávislý, není podřízen ani vládě, ani Parlamentu charakteristika: nezávislý, není podřízen ani vládě, ani Parlamentu

8 Kontrola vykonávaná Nejvyšším kontrolním úřadem Orgány NKÚ Orgány NKÚ a) prezident a viceprezident, jmenovaní prezidentem republiky (čl. 97 Ústavy ČR) b) kolegium: prezident, viceprezident a 15 členů volených Poslaneckou sněmovnou PČR c) senáty zřizované pro jednotlivé kontrolní akce: 3 nebo více členů NKÚ d) jednotlivý členové NKÚ e) kárná komora: prezident NKÚ a 2 soudci Nejvyššího soudu ČR jmenovaní jeho předsedou

9 Kontrola vykonávaná Veřejným ochráncem práv právní úprava: zákon č. 349/199 Sb., o veřejném ochránci práv právní úprava: zákon č. 349/199 Sb., o veřejném ochránci práv charakter kontroly: charakter kontroly: - doplňkový a neformální - poskytuje ochranu před jednáním úřadů a institucí, které je - poskytuje ochranu před jednáním úřadů a institucí, které je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností VOP je nezávislý orgán sui generis; volen Poslaneckou sněmovnou, avšak není jí odpovědný VOP je nezávislý orgán sui generis; volen Poslaneckou sněmovnou, avšak není jí odpovědný

10 Kontrola vykonávaná Veřejným ochráncem práv - pokračování Pravomoci Pravomoci nemá nařizovací pravomoc, nemůže zasahovat do poměrů kontrolovaných subjektů, dává pouze nezávazná doporučení faktický význam faktický význam působí svojí autoritou a přesvědčivostí svých názorů

11 Soudní kontrola veřejné správy právní úprava: zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní právní úprava: zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní správní soudnictví: soudní přezkum správních aktů a dalších postupů veřejné správy; poskytuje se ochrana veřejným právům, a to před nezákonnými rozhodnutími, nezákonnými jinými postupy a také před nezákonnou nečinností veřejné správy správní soudnictví: soudní přezkum správních aktů a dalších postupů veřejné správy; poskytuje se ochrana veřejným právům, a to před nezákonnými rozhodnutími, nezákonnými jinými postupy a také před nezákonnou nečinností veřejné správy

12 Soudní kontrola veřejné správy - pokračování Soudy ve správním soudnictví rozhodují o a) žalobách proti rozhodnutím správních orgánů b) ochraně proti nečinnosti správního orgánu, c) ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu, d) kompetenčních žalobách, e) ve věcech porušení povinnosti veřejných funkcionářů Soudy ve správním soudnictví rozhodují o a) žalobách proti rozhodnutím správních orgánů b) ochraně proti nečinnosti správního orgánu, c) ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu, d) kompetenčních žalobách, e) ve věcech porušení povinnosti veřejných funkcionářů f) ve věcech volebních a ve věcech místního a krajského referenda g) ve věcech politických stran a politických hnutí, h) o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí pro rozpor se zákonem. Ve správním soudnictví rozhodují krajské soudy a Nejvyšší správní soud


Stáhnout ppt "Kontrola veřejné správy. Pojem kontroly při kontrole se porovnává stav skutečný se stavem žádoucím při kontrole se porovnává stav skutečný se stavem žádoucím."

Podobné prezentace


Reklamy Google