Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. SADA č.22 Identifikátor: VY_32_INOVACE_SADA22 _.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. SADA č.22 Identifikátor: VY_32_INOVACE_SADA22 _."— Transkript prezentace:

1 1 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. SADA č.22 Identifikátor: VY_32_INOVACE_SADA22 _ VkO DUM č.19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Název: Ústava České republiky Autor: Ivana Skalická Stručná anotace: Prezentace seznamuje žáky se strukturou a obsahem Ústavy ČR, vede je k respektování lidských a občanských práv a svobod. Metodické zhodnocení: Žáci pochopili postavení ústavy jako základního zákona státu v našem právním pořádku, vědí, kde hledat stěžejní informace o našem státoprávním uspořádání. Využito VkO 9.B 15.11.2011 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ivana Skalická

2 Ústava České republiky VkO 9 2

3 Ústava = základní zákon státu Všechny další zákony a právní normy musí být v souladu s ústavou, jinak je Ústavní soud ČR může svým rozsudkem zrušit. Ústava ČR má dvě základní části: 1.Ústava ČR 2.Listina základních práv a svobod Platí od 1.1.1993 3

4 Členění Ústavy ČR 1.Preambule = úvodní prohlášení 2.Hlavy- Základní ustanovení - Moc zákonodárná - Moc výkonná - Moc soudní - Nejvyšší kontrolní úřad - Česká národní banka - Územní samospráva - Přechodná a závěrečná ustanovení 3.Články 4.Odstavce 4

5 Hlava 1 Základní ustanovení Zakotvuje základní principy celého ústavního systému České republiky. Hlava 2 Moc zákonodárná O postavení Parlamentu ČR – nositeli zákonodárné a ústavodárné moci. Hlava 3 Moc výkonná Postavení prezidenta a vlády ve státní moci. 5

6 Hlava 4Moc soudní Je vykonávána soustavou nezávislých soudů a Ústavním soudem ČR. Hlava 5Nejvyšší kontrolní úřad Nezávislý orgán ČR vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Hlava 6 Česká národní banka Jejím cílem je péče o stabilitu měny. 6

7 Hlava 7 Územní samospráva Základním územním samosprávným celkem je obec, vyšším kraj. Hlava 8 Přechodná a závěrečná ustanovení Upravují činnost státních institucí do ustavení všech orgánů daných touto ústavou. 7

8 Příloha Zákon ČNR ze dne 17.prosince 1992 o státních symbolech České republiky. 1.Velký a malý státní znak 2.Státní barvy 3.Státní vlajka 4.Vlajka prezidenta republiky 5.Státní pečeť 6.Státní hymna 8

9 Otázky a úkoly 1.Co je to ústava? 2.Jaké základní části má Ústava ČR? 3.Co vymezuje Ústava ČR, zopakuj si jednotlivé součásti. 4.Může být ústava změněna? Jak? 5.Jaké jsou jednotky územní samosprávy? 6.Co je obsahem přílohy Ústavy ČR? 9

10 Řešení 1.Snímek 3 2.Snímek 3 3.Snímek 4 4.Ústava může být změněna = novelizována Parlamentem ČR. 5.Obce, kraje. 6.Příloha popisuje a zobrazuje státní symboly ČR. 10

11 Zdroje Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod. II. doplněné vyd. Ostrava: ARIES, v.o.s. Klipart MS Office 11


Stáhnout ppt "1 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. SADA č.22 Identifikátor: VY_32_INOVACE_SADA22 _."

Podobné prezentace


Reklamy Google