Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejná moc a veřejná správa Veřejná správa. Právní stát  Potřeba organizovaného a řízeného uspořádání společnosti  Stát – regulace společenských vztahů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejná moc a veřejná správa Veřejná správa. Právní stát  Potřeba organizovaného a řízeného uspořádání společnosti  Stát – regulace společenských vztahů."— Transkript prezentace:

1 Veřejná moc a veřejná správa Veřejná správa

2 Právní stát  Potřeba organizovaného a řízeného uspořádání společnosti  Stát – regulace společenských vztahů právem  Vztah státu a občana k právu Občanu je dovoleno vše, co mu není zákonem zakázáno Státní orgány mohou zasahovat pouze tehdy a těmi způsoby, které jsou zákonem dovoleny  Stát je definován územím, obyvatelstvem, veřejnou mocí

3 Veřejná moc  Veřejná moc: Státní moc (zákonodárná, výkonná, soudní) Zbývající veřejná moc (zejm. územní samospráva) Veřejná moc Státní moc VýkonnáSoudníZákonodárná Zbývající veřejná moc Výkon samosprávy

4 Základy ústavního zřízení  Organizace právního státu definována Ústavou  Ústava ČR Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana  Listina základních práv a svobod  Primát mezinárodního práva

5 Zákonodárná moc  Vykonávaná Parlamentem ČR Poslanecká sněmovna (200 poslanců) Senát (81 senátorů)  Legislativní proces Návrh zákona Poslanecká sněmovna Senát Prezident Sbírka zákonů ČR Moc zákonodárná Parlament Senát Poslanecká sněmovna

6 Výkonná moc  Prezident Pravomoci  bez kontrasignace  s kontrasignací  Vláda Vrcholný orgán Složení Pravomoci  Navrhovat zákony  Vydávat podzákonné právní předpisy (nařízení) Moc výkonná PrezidentVláda Státní zastupitelství

7 Soudní moc  Soudní moc vykonávána nezávislými soudy  Soudnictví Obecné  Civilní  Trestní Správní Ústavní Soudní moc Nejvyšší soud Vrchní soudy Krajské soudy Okresní soudy Ústavní soudNejvyšší správní soud

8 Veřejná správa  Definice Správa veřejných záležitostí, uskutečňovaná především jako projev výkonné moci ve státě  Veřejný zájem x soukromý zájem  Organizační a funkční pojetí VS  Dvě složky Státní správa Samospráva

9 Veřejná správa v systému dělby státní moci  Negativní vymezení veřejné správy Vztah k moci zákonodárné Vztah k moci soudní Vztah k moci výkonné Státní moc Moc zákonodárná Parlament Moc výkonná Prezident Vláda Veřejná správa Moc soudní Soudy

10

11 Státní správa  Správa vykonávaná státem  Prvky řízení a regulace  Soustava hierarchicky organizovaných orgánů  Dělení: Ústřední státní správa Územní státní správa

12 Územní členění státu pro účely státní správy  Místní státní správa  Okresní státní správa  Krajská státní správa  Regionální správa  Celostátní (ústřední) státní správa Státní správa ÚstředníÚzemní RegionálníKrajskáOkresní Místní

13 Samospráva  Veřejná správa vykonávaná jinými veřejnoprávními subjekty než státem  Prvky samořízení a samoregulace  Dělení Územní samospráva (obce, kraje) Zájmová samospráva (komory) Kraje

14 Subjekty veřejné správy  Stát  Jiné veřejnoprávní korporace (obce, kraje, samosprávné komory)  Další subjekty (státní podniky, státní fondy, fyzické a právnické osoby)

15 Vykonavatelé veřejné správy  Správní orgány (úřady) Působnost  Místní  Věcná Pravomoc  Vydávání správních aktů  Uzavírání veřejnoprávních smluv  Správní dozor a kontrola  Správní exekuce

16


Stáhnout ppt "Veřejná moc a veřejná správa Veřejná správa. Právní stát  Potřeba organizovaného a řízeného uspořádání společnosti  Stát – regulace společenských vztahů."

Podobné prezentace


Reklamy Google