Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veronika Kolegarová Martina Marušková Hana Řezáčová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veronika Kolegarová Martina Marušková Hana Řezáčová"— Transkript prezentace:

1 Veronika Kolegarová Martina Marušková Hana Řezáčová
Systém dělby moci Veronika Kolegarová Martina Marušková Hana Řezáčová

2 Historie První snahy o dělbu moci již v antickém Řecku (Aristoteles)
John Lock – Two Treatises of Government Podstatný krok – Montesquieu - jedna osoba nemá vykonávat všechny 3 moci - odstranění absolutistické monarchie → KM Proč se tedy o rozdělení moci usilovalo?

3 SOUČASNÝ SYSTÉM Moc zákonodárná (legislativní)
Moc výkonná (exekutivní) Moc soudní (judikativa) Oddělenost, nezávislost, samostatnost Rovnováha mocí - systém brzd a rovnováh - zabránění překračování působnosti - a nepřiměřené kumulaci moci - moc nemá být neomezená

4 UNITÁRNÍ STÁT x FEDERACE
jediná centrální soustava státní moci a správy, jediná ústava neexistence orgánu nezávislých na rozhodnutí centrální vlády systém vnitřně rozčleněn na menší správní jednotky (regiony, kraje, obvody,…) silné omezení moci regionu, součinnost se zájmy centra

5 UNITÁRNÍ STÁT X FEDERACE
Federace (spolkový stát) s ústřední mocí spolku existují souběžné jednotlivé vlády jednotlivých států spolku federace vykonávají moc v plném rozsahu dělba mezi centr. vládu, regiony (2 úrovně vlády) nemožnost spolkové země vystoupit z federace Rozdíl: ve federaci si obě roviny nejsou vzájemně podřízeny

6 SYSTÉM DĚLBY MOCI V ČR Zakotven v Ústavě ČR
( lid je zdrojem veškeré státní moci, vykonává ji prostřednictvím orgánu moci zákonodárné, výkonné a soudní )

7 Oprávnění vydávat akty, vytvářející základ právního státu
ČR…Moc zákonodárná Náleží parlamentu Oprávnění vydávat akty, vytvářející základ právního státu Dvě komory – poslanecká sněmovna, senát Senát – stabilizující, kontrolní funkce PS – rozhodovaní v oblasti zákonodár. moci Návrhy zákonů se podávají PS → senát (schválení, zamítnutí, vrácení)

8 vykonavatelé – prezident, vláda
ČR…Moc výkonná 1/2 vykonavatelé – prezident, vláda další orgány moci výkonné – státní správa (ministerstva, ČSÚ, ÚOHS,..., orgány místní správy a krajské samosprávy – stavební úřad, místní úřad v obci) vše co nepřísluší moci zákonodárné a soudní není stanovena neslučitelnost funkce poslance a člena vlády (moc zákonodárná a výkonná) - vzájemný vliv (PS může vyslovit nedůvěru)

9 pravomoce prezidenta najdeme v Ústavě
ČR…Moc výkonná 2/2 pravomoce prezidenta najdeme v Ústavě vládě náleží moc, která není svěřena prezidentovi vláda je odpovědná poslanecké sněmovně předkládá návrhy na přijetí zákonů, realizace rozhoduje na základě (a v mezích) zákonu o zásadních otázkách celostátního významu řídí činnost veřejné správy samosprávné celky – správa na svém území

10 Vykonávají nezávislé soudy – základ principu právního státu
ČR…Moc soudní Vykonávají nezávislé soudy – základ principu právního státu Působnost a organizace soudů stanovena zákonem Vrcholným soudním orgánem je Nejvyšší soud (mimo věci ústavního a NS soudu) Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy

11 SYSTÉM DĚLBY MOCI V USA Zakotven v Ústavě USA
Rozsáhlé pravomoci centrální vlády na úkor jednotlivých států 3 formy moci Propracovaný systém brzd a rovnováh

12 Oprávnění vydávat právní akty Daně, cla, dávky, poplatky, dluhy,…
USA…Moc zákonodárná Náleží kongresu Oprávnění vydávat právní akty Daně, cla, dávky, poplatky, dluhy,… Přijetí nových států unie 2 komory – sněmovna reprezentantů, senát

13 Vláda USA – prezident, viceprezident, ministerstva
USA…Moc výkonná Náleží prezidentu Vláda USA – prezident, viceprezident, ministerstva Absolutní neslučitelnost funkcí jednotlivých mocí Pravomoce prezidenta najdeme v Ústavě USA Především chrání Ústavu a zasazuje se za dodržování zákonů

14 Nejvyšší složkou Nejvyšší soud – státní úroveň jinak odvolací instance
USA…Moc soudní Nejvyšší složkou Nejvyšší soud – státní úroveň jinak odvolací instance Ruší zákony federální, protiústavní, Změna rozhodnutí → dodatek k ústavě Nižší soudy zřízeny kongresem

15 PŘÍKLAD Kongres vydá zákon→ prezident veto → soud shledá zákon protiústavní → kongres přehlasuje veto kvalifikovanou (dvoutřetinovou ) většinou v každé z komor, navrhuje dodatky k Ústavě

16 KOMPETENČNÍ SPOR Kompetence – pravomoc Orgány veř. moci – kdo s koho
Pozitivní / negativní Řešitel: Zvláštní senát Nejvyšší soud Ústavní soud Nejbližší správní soud Dohoda

17 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EU
Součást Lisabonské smlouvy Základní práva občanů EU 7 hlav Důstojnost, Svoboda, Rovnost, Solidarita, Občanská práva, Soudnictví

18 PROTOKOL O UPLATŇOVÁNÍ LISTINY
=tzv. „výjimka“ Je skutečnou výjimkou? Listina vs. obecné zásady práva EU Benešovy dekrety

19 SPOR ZBLÍZKA LS podepsala Poslanecká sněmovna i Senát
Prezident si klade podmínky Vrcholným orgánem VM je vláda Řešení: Velezrada Nezpůsobilost Kom. spor vláda vs. Prezident Změna Ústavy

20 „V každém státě je trojí moc: moc zákonodárná, moc výkonná a… moc soudní. Není svobody, jestliže táž osoba nebo týž úřad spojuje ve svých rukou moc zákonodárnou a moc výkonnou. Není svobody, jestliže není moc soudní oddělena od moci zákonodárné a výkonné. Všechno by bylo ztraceno, kdyby týž člověk nebo týž sbor předních občanů, ať už ze šlechticů, ať už z lidu, měl v ruce trojí moc, totiž moc dávat zákony, moc vykonávat usnesení veřejná a moc soudit zločiny nebo spory jednotlivců.“ Ch. de Montesquieu

21 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Veronika Kolegarová Martina Marušková Hana Řezáčová"

Podobné prezentace


Reklamy Google