Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veronika Kolegarová Martina Marušková Hana Řezáčová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veronika Kolegarová Martina Marušková Hana Řezáčová."— Transkript prezentace:

1 Veronika Kolegarová Martina Marušková Hana Řezáčová

2 H ISTORIE  První snahy o dělbu moci již v antickém Řecku (Aristoteles)  John Lock – Two Treatises of Government  Podstatný krok – Montesquieu - jedna osoba nemá vykonávat všechny 3 moci - odstranění absolutistické monarchie → KM  Proč se tedy o rozdělení moci usilovalo?

3 SOUČASNÝ SYSTÉM  Moc zákonodárná (legislativní)  Moc výkonná (exekutivní)  Moc soudní (judikativa)  Oddělenost, nezávislost, samostatnost  Rovnováha mocí - systém brzd a rovnováh - zabránění překračování působnosti - a nepřiměřené kumulaci moci - moc nemá být neomezená

4 UNITÁRNÍ STÁT x FEDERACE Unitární stát  jediná centrální soustava státní moci a správy, jediná ústava  neexistence orgánu nezávislých na rozhodnutí centrální vlády  systém vnitřně rozčleněn na menší správní jednotky (regiony, kraje, obvody,…)  silné omezení moci regionu, součinnost se zájmy centra

5 UNITÁRNÍ STÁT X FEDERACE Federace (spolkový stát)  s ústřední mocí spolku existují souběžné jednotlivé vlády jednotlivých států spolku  federace vykonávají moc v plném rozsahu  dělba mezi centr. vládu, regiony (2 úrovně vlády)  nemožnost spolkové země vystoupit z federace  Rozdíl: ve federaci si obě roviny nejsou vzájemně podřízeny

6 SYSTÉM DĚLBY MOCI V ČR  Zakotven v Ústavě ČR ( lid je zdrojem veškeré státní moci, vykonává ji prostřednictvím orgánu moci zákonodárné, výkonné a soudní )

7 ČR… Moc zákonodárná  Náleží parlamentu  Oprávnění vydávat akty, vytvářející základ právního státu  Dvě komory – poslanecká sněmovna, senát  Senát – stabilizující, kontrolní funkce  PS – rozhodovaní v oblasti zákonodár. moci  Návrhy zákonů se podávají PS → senát (schválení, zamítnutí, vrácení)

8 ČR… Moc výkonná 1/2  vykonavatelé – prezident, vláda  další orgány moci výkonné – státní správa (ministerstva, ČSÚ, ÚOHS,..., orgány místní správy a krajské samosprávy – stavební úřad, místní úřad v obci)  vše co nepřísluší moci zákonodárné a soudní  není stanovena neslučitelnost funkce poslance a člena vlády (moc zákonodárná a výkonná) - vzájemný vliv (PS může vyslovit nedůvěru)

9 ČR… Moc výkonná 2/2  pravomoce prezidenta najdeme v Ústavě  vládě náleží moc, která není svěřena prezidentovi  vláda je odpovědná poslanecké sněmovně  předkládá návrhy na přijetí zákonů, realizace  rozhoduje na základě (a v mezích) zákonu o zásadních otázkách celostátního významu  řídí činnost veřejné správy  samosprávné celky – správa na svém území

10 ČR… Moc soudní  Vykonávají nezávislé soudy – základ principu právního státu  Působnost a organizace soudů stanovena zákonem  Vrcholným soudním orgánem je Nejvyšší soud (mimo věci ústavního a NS soudu)  Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy

11 SYSTÉM DĚLBY MOCI V USA o Zakotven v Ústavě USA o Rozsáhlé pravomoci centrální vlády na úkor jednotlivých států o 3 formy moci o Propracovaný systém brzd a rovnováh

12 USA… Moc zákonodárná  Náleží kongresu  Oprávnění vydávat právní akty  Daně, cla, dávky, poplatky, dluhy,…  Přijetí nových států unie  2 komory – sněmovna reprezentantů, senát

13 USA… Moc výkonná  Náleží prezidentu  Vláda USA – prezident, viceprezident, ministerstva  Absolutní neslučitelnost funkcí jednotlivých mocí  Pravomoce prezidenta najdeme v Ústavě USA  Především chrání Ústavu a zasazuje se za dodržování zákonů

14 USA… Moc soudní  Nejvyšší složkou Nejvyšší soud – státní úroveň jinak odvolací instance  Ruší zákony federální, protiústavní,  Změna rozhodnutí → dodatek k ústavě  Nižší soudy zřízeny kongresem

15 PŘÍKLAD  Kongres vydá zákon → prezident veto → soud shledá zákon protiústavní → kongres přehlasuje veto  kvalifikovanou (dvoutřetinovou ) většinou v každé z komor, navrhuje dodatky k Ústavě

16 KOMPETENČNÍ SPOR  Kompetence – pravomoc  Orgány veř. moci – kdo s koho  Pozitivní / negativní  Řešitel:Zvláštní senát Nejvyšší soud Ústavní soud Nejbližší správní soud Dohoda

17 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EU  Součást Lisabonské smlouvy  Základní práva občanů EU  7 hlav  Důstojnost, Svoboda, Rovnost, Solidarita, Občanská práva, Soudnictví

18 PROTOKOL O UPLATŇOVÁNÍ LISTINY  =tzv. „výjimka“  Je skutečnou výjimkou?  Listina vs. obecné zásady práva EU  Benešovy dekrety

19 SPOR ZBLÍZKA  LS podepsala Poslanecká sněmovna i Senát  Prezident si klade podmínky  Vrcholným orgánem VM je vláda  Řešení:Velezrada Nezpůsobilost Kom. spor vláda vs. Prezident Změna Ústavy

20 „ V každém státě je trojí moc: moc zákonodárná, moc výkonná a… moc soudní. Není svobody, jestliže táž osoba nebo týž úřad spojuje ve svých rukou moc zákonodárnou a moc výkonnou. Není svobody, jestliže není moc soudní oddělena od moci zákonodárné a výkonné. Všechno by bylo ztraceno, kdyby týž člověk nebo týž sbor předních občanů, ať už ze šlechticů, ať už z lidu, měl v ruce trojí moc, totiž moc dávat zákony, moc vykonávat usnesení veřejná a moc soudit zločiny nebo spory jednotlivců.“ Ch. de Montesquieu

21 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Veronika Kolegarová Martina Marušková Hana Řezáčová."

Podobné prezentace


Reklamy Google