Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejná správa – úvod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejná správa – úvod."— Transkript prezentace:

1 Veřejná správa – úvod

2 Vymezení základních pojmů
Historický pojem odvozený od slova „právo“ Překlad z latiny by znamenal „administrativní přisluhování“ Správní činnost – spravovat, starat se, obhospodařovat, řídit, udržovat, organizovat Správa je cílevědomá společenská činnost směřující k naplnění a dosažení cíle, který má charakter veřejný nebo soukromí.

3 Správní subjekt Správní subjekt je reálná instituce, orgán, úřad, který realizuje správní činnosti Výkonné (zajišťuje správu dopravy) Regulační (kontrolní, řídící, rozhodovací úkoly) Obstaravatelské (sociální zabezpečení) Charakteristika správního subjektu Právní subjektivit Způsobilost k právům a povinnostem Způsobilost k státní správě a samosprávě Pravomoc k řešení věcné a místní příslušnosti Organizační struktura Výkonné orgány Hierarchii

4 Principy rozhodování Kolegiální (rozhoduje se hlasováním, po hlasování je výsledek bez alternativ) Monokratický (vůle jedné osoby – ministra) Územní (uplatňuje svou moc na určitém území – např. obec) Centrální (uplatňována z jednoho místa) Volební (funkční místo se obsadí dle výsledku voleb) Jmenování (funkční místo se obsadí jmenováním pracovníka)

5 Veřejné právo Ústavní právo Správní právo Finanční právo Soudní právo
Trestní právo

6 Správní právo Hmotné Procesní Organizační Trestní
Působnost veřejné správy včetně hospodaření Práva a povinnost fyzických a právnických osob Působení správních orgánů Procesní Upravuje postupy a jednání, které musí správní orgány dodržovat při rozhodování a právech a povinnostech fyzických a právnických osob Organizační Upravuje postavení institucí ve vzájemných vztazích hierarchie, organizační struktury, nadřízenosti a podřízenosti Trestní Upravuje činnost veřejné správy, práva a povinnosti fyzických osob v oblasti méně závažných deliktů, to je v systému přestupků, včetně udržování sankcí a trestů za přestupky.

7 Vymezení veřejné správy
Správa území Správa věcí (veřejného sektoru – např. movité věci a nemovité věci) Správa záležitostí Správa financí Správa objektů – přírodní zdroje, veřejné informace, atp.

8 Funkce veřejné správy Mocenská (donucuje, přikazuje, zakazuje)
Ochranná (vnitřní ochrana a pořádek, vnější ochrana a bezpečnost) Organizační (státní záležitosti, záležitosti institucí, záležitosti občanů – služby) Regulační (vytváří demokratické principy, umožňuje sdružování občanů) Služby veřejnosti – sociální, vzdělávací, zdravotní, atp.

9 Systém veřejné správy Vnější prostředí Vnitřní prostředí
Zahraniční a mezinárodní služby, vytvářené vazby k mezinárodnímu prostředí Vnitřní prostředí Činnosti v daném státě, uvnitř státu a společnosti a ve správních institucí

10 Systém institucí Kompetence Příslušnost k pravomoci rozhodovat
Oprávnění a způsobilost k výkonu své činnosti Organizační složky Povinnost dodržovat právní normy

11 Výkonem veřejné správy jsou pověřeny tyto instituce
Ústřední Regionální Místní

12 Personální systém Pracovní poměr – vzniká volbou, jmenováním, pracovní smlouvou, Služební poměr – v armádě, policii, vězeňské a justiční stráži, celní správa

13 Systém správních činností
Plánování Organizování Rozhodování a řízení Kontrolu

14 Systém nástrojů řízení veřejné správy
Akta a dokumenty (správní normy, zákony, věstníky, vyhlášky, dokumenty organizační a politické Informace verbální a neverbální (projevy, vyhlášky, petice, stížnosti) Finanční prostředky (peníze, akcie, dluhopisy, směnky) Materiální a technické prostředky (dopravní, rozhlasové, televizní a tiskařské)

15 Příklady veřejných institucí
Zastupitelstvo obce Magistrát statutárního města Rada kraje Stavební úřad Finanční úřad

16 Skupinová práce Vytvořte skupiny (max. 4 osoby), vyberte si jednu z následujících funkcí veřejné správy - mocenská, ochranná, organizační, regulační, služby veřejnosti a popište: co tato funkce konkrétně znamená pojmenujte konkrétní úřad na úrovni centrální, krajské a obecní, který může danou funkci vykonávat jakým konkrétním způsobem tuto funkci vykonává Při práci můžete pracovat se svými školními zápisky. Hodně zdaru!


Stáhnout ppt "Veřejná správa – úvod."

Podobné prezentace


Reklamy Google