Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Historický pojem odvozený od slova „právo“  Překlad z latiny by znamenal „administrativní přisluhování“  Správní činnost – spravovat, starat se, obhospodařovat,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Historický pojem odvozený od slova „právo“  Překlad z latiny by znamenal „administrativní přisluhování“  Správní činnost – spravovat, starat se, obhospodařovat,"— Transkript prezentace:

1

2  Historický pojem odvozený od slova „právo“  Překlad z latiny by znamenal „administrativní přisluhování“  Správní činnost – spravovat, starat se, obhospodařovat, řídit, udržovat, organizovat  Správa je cílevědomá společenská činnost směřující k naplnění a dosažení cíle, který má charakter veřejný nebo soukromí.

3  Správní subjekt je reálná instituce, orgán, úřad, který realizuje správní činnosti  Výkonné (zajišťuje správu dopravy)  Regulační (kontrolní, řídící, rozhodovací úkoly)  Obstaravatelské (sociální zabezpečení)  Charakteristika správního subjektu  Právní subjektivit  Způsobilost k právům a povinnostem  Způsobilost k státní správě a samosprávě  Pravomoc k řešení věcné a místní příslušnosti  Organizační struktura  Výkonné orgány  Hierarchii

4  Kolegiální (rozhoduje se hlasováním, po hlasování je výsledek bez alternativ)  Monokratický (vůle jedné osoby – ministra)  Územní (uplatňuje svou moc na určitém území – např. obec)  Centrální (uplatňována z jednoho místa)  Volební (funkční místo se obsadí dle výsledku voleb)  Jmenování (funkční místo se obsadí jmenováním pracovníka)

5  Ústavní právo  Správní právo  Finanční právo  Soudní právo  Trestní právo

6  Hmotné  Působnost veřejné správy včetně hospodaření  Práva a povinnost fyzických a právnických osob  Působení správních orgánů  Procesní  Upravuje postupy a jednání, které musí správní orgány dodržovat při rozhodování a právech a povinnostech fyzických a právnických osob  Organizační  Upravuje postavení institucí ve vzájemných vztazích hierarchie, organizační struktury, nadřízenosti a podřízenosti  Trestní  Upravuje činnost veřejné správy, práva a povinnosti fyzických osob v oblasti méně závažných deliktů, to je v systému přestupků, včetně udržování sankcí a trestů za přestupky.

7  Správa území  Správa věcí (veřejného sektoru – např. movité věci a nemovité věci)  Správa záležitostí  Správa financí  Správa objektů – přírodní zdroje, veřejné informace, atp.

8  Mocenská (donucuje, přikazuje, zakazuje)  Ochranná (vnitřní ochrana a pořádek, vnější ochrana a bezpečnost)  Organizační (státní záležitosti, záležitosti institucí, záležitosti občanů – služby)  Regulační (vytváří demokratické principy, umožňuje sdružování občanů)  Služby veřejnosti – sociální, vzdělávací, zdravotní, atp.

9  Vnější prostředí  Zahraniční a mezinárodní služby, vytvářené vazby k mezinárodnímu prostředí  Vnitřní prostředí  Činnosti v daném státě, uvnitř státu a společnosti a ve správních institucí

10  Kompetence  Příslušnost k pravomoci rozhodovat  Oprávnění a způsobilost k výkonu své činnosti  Organizační složky  Povinnost dodržovat právní normy

11  Ústřední  Regionální  Místní

12  Pracovní poměr – vzniká volbou, jmenováním, pracovní smlouvou,  Služební poměr – v armádě, policii, vězeňské a justiční stráži, celní správa

13  Plánování  Organizování  Rozhodování a řízení  Kontrolu

14  Akta a dokumenty (správní normy, zákony, věstníky, vyhlášky, dokumenty organizační a politické  Informace verbální a neverbální (projevy, vyhlášky, petice, stížnosti)  Finanční prostředky (peníze, akcie, dluhopisy, směnky)  Materiální a technické prostředky (dopravní, rozhlasové, televizní a tiskařské)

15  Zastupitelstvo obce  Magistrát statutárního města  Rada kraje  Stavební úřad  Finanční úřad

16  Vytvořte skupiny (max. 4 osoby), vyberte si jednu z následujících funkcí veřejné správy - mocenská, ochranná, organizační, regulační, služby veřejnosti a popište:  co tato funkce konkrétně znamená  pojmenujte konkrétní úřad na úrovni centrální, krajské a obecní, který může danou funkci vykonávat  jakým konkrétním způsobem tuto funkci vykonává  Při práci můžete pracovat se svými školními zápisky. Hodně zdaru!


Stáhnout ppt " Historický pojem odvozený od slova „právo“  Překlad z latiny by znamenal „administrativní přisluhování“  Správní činnost – spravovat, starat se, obhospodařovat,"

Podobné prezentace


Reklamy Google