Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/"— Transkript prezentace:

1 registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.
16. únor 2013 VY_32_INOVACE_140212_Pravni_ochrana_DUM Právní ochrana Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

2 Spolu s uplatňováním práva dochází i k jeho ohrožování a porušování.
Proto stát vytvořil určitý kontrolní systém, který v případě porušení zákona usiluje o znovuobnovení právního stavu.

3 Systém soudnictví chrání v demokratických zemích dodržování práva.
Soudy jsou zřízeny státem jako nestranné a nezávislé instituce. Při svém rozhodování se soudci řídí pouze platným zákonem.

4 Orgány právní ochrany Každý občan, který se domnívá, že bylo porušeno jeho právo, má možnost domáhat se nápravy u soudu. Na druhé straně může být před soud povolán ten, kdo právo porušil – a soud pak rozhoduje o jeho vině.

5 Podle povahy věcí, které jsou před soudem projednávány, se rozlišují 3 základní typy soudů:
civilní – např. rozvod manželství správní – přezkoumávají rozhodnutí o přestupku trestní – projednávají trestné činy

6 Soustava soudů Soudy tvoří hierarchicky uspořádanou soudní soustavu, mezi jejímiž úrovněmi existují vztahy nadřízenosti a podřízenosti: Nejvyšší soud Vrchní soudy Krajské soudy Okresní soudy

7 Samostatnou součást soudní organizace vedle soudů obecných představuje Ústavní soud, který dohlíží na dodržování ústavnosti v zemi. Rozhoduje např. o zrušení zákonů, jsou-li v rozporu s ústavním zákonem či mezinárodní smlouvou. Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

8 Soudce Soudcem smí být pouze bezúhonný občan starší 30 let s vysokoškolským právnickým vzděláním a justiční zkouškou. Soudce jmenuje prezident republiky doživotně. Své funkce se ujímá složením slibu. 15 soudců Ústavního soudu jmenováno na 10 let prezidentem se souhlasem Senátu.

9 Státní zastupitelství
Státní úřad, který se vedle soudů významně podílí na právní ochraně. Orgány státního zastupitelství upozorňují na nezákonnosti, stíhají trestné činy, dohlížejí na zachovávání zákonů apod. Státní zástupce podává jménem státu obžalobu a u soudu zastupuje stát.

10 Soustava úřadů státního zastupitelství je obdobná jako organizace soudů:
Nejvyšší státní zastupitelství Vrchní státní zastupitelství Krajské státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství

11 Nejvyššího státního zástupce jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra spravedlnosti.
Další státní zástupci jsou jmenováni na dobu neomezenou na návrh nejvyššího vrchního nebo krajského státního zástupce.

12 Další orgány právní ochrany:
Advokáti Poskytují právní pomoc v celém rozsahu. Jsou oprávněni zastupovat své klienty před soudy i ostatními orgány. V trestním řízení může jako obhájce zastupovat obviněného pouze advokát.

13 Notáři Mají významné postavení v oblasti soukromého práva. K jejich činnosti patří sepisování veřejných listin o právních úkonech, osvědčování právně významných skutečností, ověření podpisu apod. Kromě toho poskytují běžnou právní pomoc, např. právní poradny nebo zastupování fyzických i právnických osob ve správním a občanském soudním řízení.

14 Daňoví poradci Nabízejí právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných daňových záležitostí. Exekutoři Zajišťují nucený výkon soudního rozhodnutí. Exekuci nařizuje soud a exekutor ji provádí např. srážkami ze mzdy, prodejem majetku, odebráním věci apod.

15 Veřejný ochránce práv Nezávislý orgán právní ochrany. Občanské právní poradny Poskytují bezplatnou právní pomoc občanům v obtížné situaci. Usilují o to, aby občané nebyli znevýhodněni neznalostí svých práv a povinností.

16 Děkuji za pozornost Vytvořeno v programu MS PowerPoint 2010.


Stáhnout ppt "registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/"

Podobné prezentace


Reklamy Google