Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809. 16. únor 2013VY_32_INOVACE_140212_Pravni_ochrana_DUM Právní ochrana

2  Spolu s uplatňováním práva dochází i k jeho ohrožování a porušování.  Proto stát vytvořil určitý kontrolní systém, který v případě porušení zákona usiluje o znovuobnovení právního stavu.

3  Systém soudnictví chrání v demokratických zemích dodržování práva.  Soudy jsou zřízeny státem jako nestranné a nezávislé instituce. Při svém rozhodování se soudci řídí pouze platným zákonem.

4 Orgány právní ochrany  Každý občan, který se domnívá, že bylo porušeno jeho právo, má možnost domáhat se nápravy u soudu.  Na druhé straně může být před soud povolán ten, kdo právo porušil – a soud pak rozhoduje o jeho vině.

5 Podle povahy věcí, které jsou před soudem projednávány, se rozlišují 3 základní typy soudů: a) civilní – např. rozvod manželství b) správní – přezkoumávají rozhodnutí o přestupku c) trestní – projednávají trestné činy

6 Soustava soudů Soudy tvoří hierarchicky uspořádanou soudní soustavu, mezi jejímiž úrovněmi existují vztahy nadřízenosti a podřízenosti: a) Nejvyšší soud b) Vrchní soudy c) Krajské soudy d) Okresní soudy

7 Samostatnou součást soudní organizace vedle soudů obecných představuje Ústavní soud, který dohlíží na dodržování ústavnosti v zemi.  Rozhoduje např. o zrušení zákonů, jsou-li v rozporu s ústavním zákonem či mezinárodní smlouvou.  Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

8 Soudce  Soudcem smí být pouze bezúhonný občan starší 30 let s vysokoškolským právnickým vzděláním a justiční zkouškou.  Soudce jmenuje prezident republiky doživotně. Své funkce se ujímá složením slibu.  15 soudců Ústavního soudu jmenováno na 10 let prezidentem se souhlasem Senátu.

9 Státní zastupitelství  Státní úřad, který se vedle soudů významně podílí na právní ochraně.  Orgány státního zastupitelství upozorňují na nezákonnosti, stíhají trestné činy, dohlížejí na zachovávání zákonů apod.  Státní zástupce podává jménem státu obžalobu a u soudu zastupuje stát.

10 Soustava úřadů státního zastupitelství je obdobná jako organizace soudů: a) Nejvyšší státní zastupitelství b) Vrchní státní zastupitelství c) Krajské státní zastupitelství d) Okresní státní zastupitelství

11  Nejvyššího státního zástupce jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra spravedlnosti.  Další státní zástupci jsou jmenováni na dobu neomezenou na návrh nejvyššího vrchního nebo krajského státního zástupce.

12 Další orgány právní ochrany: Advokáti  Poskytují právní pomoc v celém rozsahu. Jsou oprávněni zastupovat své klienty před soudy i ostatními orgány. V trestním řízení může jako obhájce zastupovat obviněného pouze advokát.

13 Notáři  Mají významné postavení v oblasti soukromého práva. K jejich činnosti patří sepisování veřejných listin o právních úkonech, osvědčování právně významných skutečností, ověření podpisu apod.  Kromě toho poskytují běžnou právní pomoc, např. právní poradny nebo zastupování fyzických i právnických osob ve správním a občanském soudním řízení.

14 Daňoví poradci  Nabízejí právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných daňových záležitostí. Exekutoři  Zajišťují nucený výkon soudního rozhodnutí. Exekuci nařizuje soud a exekutor ji provádí např. srážkami ze mzdy, prodejem majetku, odebráním věci apod.

15 Veřejný ochránce práv  Nezávislý orgán právní ochrany. Občanské právní poradny  Poskytují bezplatnou právní pomoc občanům v obtížné situaci. Usilují o to, aby občané nebyli znevýhodněni neznalostí svých práv a povinností.

16 Děkuji za pozornost Vytvořeno v programu MS PowerPoint 2010.


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google