Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace soudnictví v ČR J.Kožiak. Soudní moc Zakotvena v ústavě Zakotvena v ústavě Tripartita mocí (Montesqieau a spol) Tripartita mocí (Montesqieau.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace soudnictví v ČR J.Kožiak. Soudní moc Zakotvena v ústavě Zakotvena v ústavě Tripartita mocí (Montesqieau a spol) Tripartita mocí (Montesqieau."— Transkript prezentace:

1 Organizace soudnictví v ČR J.Kožiak

2 Soudní moc Zakotvena v ústavě Zakotvena v ústavě Tripartita mocí (Montesqieau a spol) Tripartita mocí (Montesqieau a spol) Základní principy Základní principy –Nezávislost soudů a soudců –Vázanost soudu zákonem –Rovnost před soudem a v přístupu k němu –Ústnost a veřejnost jednání –Rozhodování senátem a samosoudcem –Jednota soudní soustavy –Víceinstančnost řízení

3 LZPS a soudnictví Čl 36 a násl. Čl 36 a násl. Právo na soudní ochranu Právo na soudní ochranu Právo na zákonného soudce Právo na zákonného soudce Náhrada škody z nezákonného rozhodnutí Náhrada škody z nezákonného rozhodnutí

4 Druhy soudnictví Ústavní Ústavní Civilní (občanskoprávní, obchodněprávní, pracovněprávní...) Civilní (občanskoprávní, obchodněprávní, pracovněprávní...) Trestní Trestní Správní Správní Další Další –vojenské, lidové... –Volební, korupční, proti organizovanému zločinu..

5 Soudní soustava Obecné soudy – civilní i trestní věci Obecné soudy – civilní i trestní věci –Nejvyšší (Brno) –Vrchní (Praha, Olomouc) –Krajské – Praha městský –Okresní – Praha obvodní, Brno městský Správní soudnictví Správní soudnictví –Nejvyšší správní soud (Brno) a specializované senáty krajských soudů

6 Soudní soustava Ústavní soudnictví Ústavní soudnictví –Ústavní soud (Brno) Soudy mezinárodních institucí – ESD, ESLP... Soudy mezinárodních institucí – ESD, ESLP... Rozhodčí soudnictví – stálé soudy (RSpAKaHKČR) x rozhodci ad hoc Rozhodčí soudnictví – stálé soudy (RSpAKaHKČR) x rozhodci ad hoc Svobodná povolání v justici – advokáti, notáři - soudní komisaři, soudní znalci, překladatelé Svobodná povolání v justici – advokáti, notáři - soudní komisaři, soudní znalci, překladatelé

7 Postavení soudců Zákon o soudech a soudcích Zákon o soudech a soudcích Jmenováni doživotně Jmenováni doživotně Podmínky Podmínky –Státní občanství ČR –Plná způsobilost k právním úkonům –30 let –bezúhonnost –VŠ právnické vzdělání –3 roky praxe –Justiční zkouška Nezávislost, nestrannost, neodvolatelnost – jen v kárném řízení Nezávislost, nestrannost, neodvolatelnost – jen v kárném řízení

8 Zánik funkce soudce uplynutím kalendářního roku, v němž soudce dosáhl věku 70 let uplynutím kalendářního roku, v němž soudce dosáhl věku 70 let Rozhodnutí o nezpůsobilosti vykonávat soudcovskou funkci Rozhodnutí o nezpůsobilosti vykonávat soudcovskou funkci odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin spáchaný z nedbalosti odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin spáchaný z nedbalosti kárné opatření odvolání z funkce soudce kárné opatření odvolání z funkce soudce zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo byla jeho způsobilost omezena zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo byla jeho způsobilost omezena pozbyl státní občanství České republiky, pozbyl státní občanství České republiky, smrt smrt

9 Příslušnost a pravomoc soudů Určují kompetenci soudů Určují kompetenci soudůPravomocPříslušnost Místní Místní Věcná Věcná Funkční Funkční Kompetenční konflikty – pozitivní, negativní - nejbližší nadřízený

10 Průběh soudního řízení Návrh na zahájení řízení Předběžná opatření??? Zaslání protistraně Vyjádření protistrany Jednání ve věci Vydání rozhodnutí Lhůta pro podání opravných prostředků Právní moc

11 Ústní jednání Zahájení jednání soudcem Zahájení jednání soudcem Žalobce čte žalobu, žalovaný čte vyjádření Žalobce čte žalobu, žalovaný čte vyjádření Soudce zopakuje dosavadní obsah spisu Soudce zopakuje dosavadní obsah spisu Provádění důkazů – předložení listin, výpovědi svědků... Provádění důkazů – předložení listin, výpovědi svědků... Přestávka k poradě senátu Přestávka k poradě senátu Vyhlášení rozhodnutí Vyhlášení rozhodnutí

12 Další pojmy a fráze Koncentrace řízení Koncentrace řízení Řádné x mimořádné opravné prostředky Řádné x mimořádné opravné prostředky Překážka věci rozsouzené – ne bis in idem Překážka věci rozsouzené – ne bis in idem Nemo iudex in causa sua Nemo iudex in causa sua


Stáhnout ppt "Organizace soudnictví v ČR J.Kožiak. Soudní moc Zakotvena v ústavě Zakotvena v ústavě Tripartita mocí (Montesqieau a spol) Tripartita mocí (Montesqieau."

Podobné prezentace


Reklamy Google