Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚSTAVNÍ VÝVOJ A ÚSTAVNÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚSTAVNÍ VÝVOJ A ÚSTAVNÍ"— Transkript prezentace:

1 ÚSTAVNÍ VÝVOJ A ÚSTAVNÍ
SYSTÉM ČR III.15 Moc soudní v ČR Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

2 Hlava čtvrtá Ústavy (čl. 81 – 96)
Moc soudní v ČR Hlava čtvrtá Ústavy (čl. 81 – 96) Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy Soudcovská nezávislost – tři dimenze 1) nezávislost soudní moci jako typu státní moci 2) nezávislost jednotlivých soudů na jiných orgánech (institucionální nezávislost soudů) 3) nezávislost jednotlivých soudců (čl. 82 ústavy) Soudce je z výkonu své funkce neodpovědný a neodvolatelný Inkompatibilita funkcí Soudce vázán pouze zákonem (čl. 95 Ústavy) – „funkční nezávislost“ Požadavek nestrannosti a nepodjatosti soudce Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

3 Právo na soudní a jinou právní ochranu
Moc soudní v ČR Právo na soudní a jinou právní ochranu Hlava pátá Listiny (čl. 36 – 40) Právo na spravedlivý proces (čl. 36 Listiny a čl. 6 Evropské Úmluvy) „každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu“ Principy soudního rozhodování 1) Rovnost účastníků v řízení před soudy (i rovnost zbraní) 2) Právo na zákonného soudce (čl. 38 Listiny) – zákaz odnětí 3) Princip veřejnosti 4) Právo na projednání věci bez zbytečných průtahů 5) Zásada ústnosti 6) Právo odepřít výpověď (čl. 37 Listiny) 7) Právo vyjádřit se ke všem prováděným důkazům Čl. 40 Listiny – principy vztahující se k trestnímu řízení Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

4 Soustava soudů (čl. 91 Ústavy)
Moc soudní v ČR Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích Soudce jmenuje prezident republiky (čl. 93 Ústavy) soudce se své funkce ujímá složením slibu soudce Předpoklady pro vznik soudcovské funkce a) občanství ČR b) bezúhonnost c) dokončené vysokoškolské vzdělání v oboru právo d) tříletá praxe justičního čekatele e) složení justiční zkoušky f) jmenování prezidentem republiky Soustava soudů (čl. 91 Ústavy) Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud (Brno) Vrchní soudy (Praha a Olomouc) Krajské soudy (v Praze Městský soud) Okresní soudy (v Brně Městský soud) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

5 Ústavní soud (čl. 83 – 89 Ústavy)
Moc soudní v ČR Ústavní soud (čl. 83 – 89 Ústavy) zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu specializovaný orgán ochrany ústavnosti (není další odvolací instancí – nutný ústavní aspekt) sídlem Brno celkem patnáct soudců – jmenováni na 10 let Předseda a místopředsedové ÚS Plénum ÚS (abstraktní kontrola ústavnosti Senáty ÚS – celkem čtyři senáty po třech soudcích (konkrétní kontrola ústavnosti) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

6 Soudci jsou jmenováni na 10 let prezidentem republiky
Moc soudní v ČR Soudci jsou jmenováni na 10 let prezidentem republiky (se jmenováním nutný souhlas Senátu) Podmínky výkonu funkce a) občanství ČR b) dosažení věku 40 let c) bezúhonnost d) dokončené právnickým vzděláním e) desetiletá právnickou praxí Imunita – obdobný režim jako u člena komory Parlamentu ČR trestněprávní imunita, zadržení – souhlas předsedy ÚS, přestupková imunita Vykonatelná rozhodnutí ÚS jsou obecně závazná Nálezy ÚS Sbírka nálezů a usnesení ÚS Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

7 Abstraktní kontrola ústavnosti
Moc soudní v ČR Abstraktní kontrola ústavnosti § 64 an. zákona o ÚS – řízení o zrušení právních předpisů Ústavní soud může zrušit: a) zákon pro rozpor s ústavním pořádkem ČR b) jiný právní předpis rovněž i pro rozpor se zákonem Návrh může podat pouze kvalifikovaný subjekt (§ 64 zák. o ÚS) (jejich okruh se v případě zákona a jiných právních předpisů liší) Nález ÚS, jímž se ruší právní předpis nebo jeho část je obecně závazným negativním pramenem práva (vydává se ve Sbírce zákonů ČR) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

8 Konkrétní kontrola ústavnosti
Moc soudní v ČR Konkrétní kontrola ústavnosti § 72 an. zákona o ÚS – řízení o ústavních stížnostech stížnost na ochranu před zásahy do základních práv právo podat každá fyzická či právnická osoba lhůta 60 dnů od doručení posledního rozhodnutí o posledním procesním prostředku či není-li ho od chvíle, kdy se stěžovatel o zásahu dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku od zásahu do základního práva Spolu s ústavní stížností možný návrh na zrušení právního předpisu pro jeho rozpor s ústavním zákonem (ústavním pořádkem) či se zákonem, jedná-li se o jiný právní předpis Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

9 a) věc stěžejního významu a neuplynul více než rok
Moc soudní v ČR stížnost je nepřípustná (ÚS ji odmítne), pokud nebyly vyčerpány všechny opravné prostředky s výjimkou obnovy řízení Další výjimky a) věc stěžejního významu a neuplynul více než rok b) v řízení o opravných prostředcích značné průtahy 2) Ústavní stížnost samosprávy proti nezákonnému zásahu státu do práva na samosprávu (komunální stížnost) 3) Stížnost politické strany proti rozpuštění (lhůta 30 dnů) ÚS stížnost nálezem zamítne nebo ji (byť částečně) vyhoví vyhoví-li – rozhodnutí se zruší (kasační princip jiný zásah – ÚS zakáže či zakáže jeho pokračování Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

10 Předběžná kontrola ústavnosti
Moc soudní v ČR Předběžná kontrola ústavnosti § 71a an. zákona o ÚS Otázka souladu mezinárodních smluv podle čl. 10a a čl. 49 Ústavy s ústavními zákony - vysloví-li ÚS nesoulad – překážka ratifikace smlouvy Řízení o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu (Evropský soud pro lidská práva) § 117 zákona o Ústavním soudu - může vést ke zrušení právního předpisu, který byl aplikován i k obnově řízení u Ústavního soudu Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

11 Další typy řízení před Ústavním soudem
Moc soudní v ČR Další typy řízení před Ústavním soudem a) řízení o opravném prostředku ve věci ověření volby poslance nebo senátora b) řízení o ztrátě volitelnosti, resp. vzniku neslučitelnosti funkcí poslance nebo senátora c) řízení o ústavní žalobě na prezidenta republiky d) řízení ve sporech o rozsah kompetencí mezi orgány státu a místní samosprávy Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::


Stáhnout ppt "ÚSTAVNÍ VÝVOJ A ÚSTAVNÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google