Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrola veřejné správy I. (Kontrolní činnosti spojené s veřejnou správou)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrola veřejné správy I. (Kontrolní činnosti spojené s veřejnou správou)"— Transkript prezentace:

1 Kontrola veřejné správy I. (Kontrolní činnosti spojené s veřejnou správou)

2 1)Kontrola vykonávaná veřejnou správou (správní kontrola) 2)Kontrola prováděná subjekty stojícími mimo veřejnou správu

3 Ad 1) Kontrola vykonávaná veřejnou správou A) Vnitřní -Služební dohled -Instanční dozor B) Vnější -Správní dozor -Finanční kontrola -Obdobné činnosti C) Dohled nad územními veřejnoprávními korporacemi D) Dohled nad profesními veřejnoprávními korporacemi

4 Ad 2) Kontrola prováděná subjekty stojícími mimo veřejnou správu a)Ústavní soud b)Parlament c)Správní a civilní soudy d)Veřejný ochránce práv e)Orgány státního zastupitelství f)Nejvyšší kontrolní úřad g)Kontrola na základě iniciativy fyzických a právnických osob

5 I. Charakteristika Ústavního soudu  Soudním orgánem ochrany ústavnosti (čl. 83 Ústavy)  Pravomoc a působnost Ústavního soudu (čl. 87 Ústavy)  Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu  Vztah Ústavního soudu k moci zákonodárné, výkonné a soudní  Složení Ústavního soudu  Orgány Ústavního soudu

6 II. Pravomoc a působnost Ústavního soudu (ve vztahu k veřejné správě, resp. moci výkonné)  1. kontrola ústavnosti a zákonnosti jiných právních předpisů,  2. incidentní kontrola ústavnosti, tj. rozhodování o (obecných) ústavních stížnostech proti zásahu orgánů veřejné správy do ústavně zaručených základních práv a svobod,  3. rozhodování o tzv. komunálních stížnostech, tj. stížnostech orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu do samosprávy,  4. posuzování právnosti rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiného rozhodnutí týkajícího se činnosti politické strany,  5. rozhodování sporů o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy,  6. rozhodování o ústavní žalobě proti prezidentu republiky,  7. rozhodování o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu o jeho neschopnosti vykonávat úřad.

7 1. Kontrola ústavnosti a zákonnosti jiných právních předpisů (čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy) Oprávnění podat návrh na zrušení jiného právního předpisu  1. vláda  2. skupina poslanců (25) nebo senátorů (10)  3. senát ÚS (souvislost s ústavní stížností)  4. ten, kdo podal ústavní stížnost (podmínky § 74, resp. § 119/4)  5. zastupitelstvo kraje  6. Veřejný ochránce práv

8  7. ministerstvo vnitra (obecně závazné vyhlášky)  8. věcně příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad (nařízení VÚSC)  9. ředitel krajského úřadu (nařízení obce)  10. zastupitelstvo obce (jiný právní předpis příslušného VÚSC)  11. plénum Ústavního soudu (podmínky § 78/2)

9 2. Incidentní kontrola ústavnosti (obecná ústavní stížnost, čl. 87 odst. 1 písm d) Ústavy)  Ústavní stížnost proti rozhodnutí  Ústavní stížnost proti jinému zásahu  Oprávněné osoby  Lhůta – 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním prostředku k ochraně práva, resp. 60 dnů subj.lhůta a 1 rok obj.lhůta  Vyčerpání prostředků k ochraně práva  Průběh řízení a rozhodnutí

10 3. Komunální stížnost (čl. 87 odst. 1 písm. c) Ústavy)  Ústavní stížnost proti rozhodnutí  Ústavní stížnost proti jinému zásahu  Oprávněné osoby  Lhůta – 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním prostředku k ochraně práva, resp. 60 dnů subj.lhůta a 1 rok obj.lhůta  Vyčerpání prostředků k ochraně práva  Průběh řízení a rozhodnutí

11 4. Rozhodování ve věcech politických stran (čl. 87 odst. 1 písm. j) Ústavy)  Ústavní stížnost proti rozhodnutí  Oprávněné osoby  Lhůta – 30 dnů od právní moci rozhodnutí o posledním prostředku k ochraně práva  Vyčerpání prostředků k ochraně práva  Průběh řízení a rozhodnutí

12 5. Rozhodování kompetenčních sporů (čl. 87 odst. 1 písm. k) Ústavy)  „nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu“ (zbytková kompetence)  Nadřízené a ústřední správní úřady (spr.řád)  Nejvyšší správní soud (s.ř.s.)  Zvláštní senát (zákon č. 131/2002 Sb.)  Oprávněný subjekt  Lhůta  Průběh řízení a rozhodnutí

13 6. Ústavní soud a hlava státu  Návrh prezidenta na zrušení zákona (čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy, resp. § 64 odst. 1 písm. a) zákona o ÚS)  Ústavní žaloba proti prezidentu republiky (čl. 87 odst. 1 písm. g) Ústavy, resp. § 96/97/– 108 zák. o ÚS)  Návrh prezidenta na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny (čl. 87 odst. 1 písm. h) Ústavy, resp. § 109 – 116 zák. o ÚS)

14 Literatura Povinná:  Sládeček, V. Obecné správní právo. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2009. Doporučená:  Sládeček, V. Ústavní soud. In Pavlíček, V. a kol. Ústavní právo a státověda, II. díl Ústavní právo ČR. Praha: Leges, 2011.  Bartoň, M. Ústavní soudnictví a kontrola veřejné správy. In kol. autorů. Kontrolní mechanismy fungování veřejné správy. Olomouc: Periplum, 2009.


Stáhnout ppt "Kontrola veřejné správy I. (Kontrolní činnosti spojené s veřejnou správou)"

Podobné prezentace


Reklamy Google