Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční soudnictví Mgr. Michal Kozieł. Charakteristika Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní „finanční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční soudnictví Mgr. Michal Kozieł. Charakteristika Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní „finanční."— Transkript prezentace:

1 Finanční soudnictví Mgr. Michal Kozieł

2 Charakteristika Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní „finanční soudnictví“ „finanční soudnictví“ Nástroj nastolení a udržení rovnováhy Nástroj nastolení a udržení rovnováhy Kontrola veřejné správy Kontrola veřejné správy Ochrana veřejných subjektivních práv Ochrana veřejných subjektivních práv X ochrana soukromých práv FO a PO

3 Pravomoc § 4 odst. 1 SŘS § 4 odst. 1 SŘS Žaloby proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy správním orgánem Žaloby proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy správním orgánem Ochrana proti nečinnosti správního orgánu Ochrana proti nečinnosti správního orgánu Ochrana před nezákonným zásahem správního orgánu Ochrana před nezákonným zásahem správního orgánu Kompetenční žaloby Kompetenční žaloby

4 Řízení o opravných prostředcích Řízení o opravných prostředcích Řízení o kasační stížnosti Řízení o kasační stížnosti Řízení o obnově řízení Řízení o obnově řízení Z přezkumu jsou vyloučeny: Z přezkumu jsou vyloučeny: Úkony finančního orgánu, které jsou předběžné povahy Úkony finančního orgánu, které jsou předběžné povahy Úkony, jimiž se upravuje vedení řízení před finančním orgánem atd. Úkony, jimiž se upravuje vedení řízení před finančním orgánem atd.

5 Příslušnost § 7 SŘS § 7 SŘS Věcná příslušnost Věcná příslušnost Místní příslušnost Místní příslušnost Funkční příslušnost Funkční příslušnost

6 § 7 § 7 Příslušnost soudů Příslušnost soudů (1) Nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení věcně příslušný krajský soud. (1) Nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení věcně příslušný krajský soud. (2) Nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v posledním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. (2) Nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v posledním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. (3) Ve věcech důchodového pojištění, důchodového zabezpečení a dávek podle zvláštních předpisů vyplácených spolu s důchody1a) je k řízení příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště, popřípadě v jehož obvodu se zdržuje. (3) Ve věcech důchodového pojištění, důchodového zabezpečení a dávek podle zvláštních předpisů vyplácených spolu s důchody1a) je k řízení příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště, popřípadě v jehož obvodu se zdržuje. (4) Ve věcech nemocenského pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je k řízení příslušný krajský soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci rozhodl v prvním stupni. (4) Ve věcech nemocenského pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je k řízení příslušný krajský soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci rozhodl v prvním stupni. (5) Byl-li návrh ve věci správního soudnictví podán u soudu, který není věcně příslušný k jeho vyřízení, postoupí jej tento soud k vyřízení soudu věcně a místně příslušnému. Byla-li věc nesprávně postoupena Nejvyššímu správnímu soudu, vrátí ji Nejvyšší správní soud krajskému soudu, který ji postoupil, nebo ji postoupí krajskému soudu věcně a místně příslušnému. (5) Byl-li návrh ve věci správního soudnictví podán u soudu, který není věcně příslušný k jeho vyřízení, postoupí jej tento soud k vyřízení soudu věcně a místně příslušnému. Byla-li věc nesprávně postoupena Nejvyššímu správnímu soudu, vrátí ji Nejvyšší správní soud krajskému soudu, který ji postoupil, nebo ji postoupí krajskému soudu věcně a místně příslušnému. (6) Není-li soud, u něhož byl návrh podán, k jeho vyřízení místně příslušný, postoupí jej k vyřízení soudu příslušnému. Nesouhlasí-li tento soud s postoupením věci, předloží spisy k rozhodnutí o příslušnosti Nejvyššímu správnímu soudu. Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu o této otázce jsou soudy vázány. (6) Není-li soud, u něhož byl návrh podán, k jeho vyřízení místně příslušný, postoupí jej k vyřízení soudu příslušnému. Nesouhlasí-li tento soud s postoupením věci, předloží spisy k rozhodnutí o příslušnosti Nejvyššímu správnímu soudu. Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu o této otázce jsou soudy vázány.

7 Ad. charakteristika Řízení jednoinstanční (neexistuje řádný opravný prostředek) Řízení jednoinstanční (neexistuje řádný opravný prostředek) Jednání probíhá u samosoudců nebo u specializovaných senátů krajských soudů či senátu Nejvyššího správního soudu Jednání probíhá u samosoudců nebo u specializovaných senátů krajských soudů či senátu Nejvyššího správního soudu

8 Nejvyšší správní soud Vrcholný orgán soudní soustavy ve věcech, které patří do pravomoci soudů ve správním (finančním) soudnictví Vrcholný orgán soudní soustavy ve věcech, které patří do pravomoci soudů ve správním (finančním) soudnictví Zakotven přímo v Ústavě ČR (čl. 91), zřízen SŘS Zakotven přímo v Ústavě ČR (čl. 91), zřízen SŘS Rozhoduje v senátech nebo v rozšířených senátech Rozhoduje v senátech nebo v rozšířených senátech Sídlem je Brno Sídlem je Brno

9 Zajišťuje jednotu a zákonnost rozhodování Zajišťuje jednotu a zákonnost rozhodování Sleduje a vyhodnocuje pravomocná rozhodnutí soudů ve správním soudnictví Sleduje a vyhodnocuje pravomocná rozhodnutí soudů ve správním soudnictví Skládá se z předsedy, místopředsedy, předsedů kolegií, předsedů senátů a dalších soudců Skládá se z předsedy, místopředsedy, předsedů kolegií, předsedů senátů a dalších soudců Předsedu a místopředsedu jmenuje prezident republiky, jejich funkční období je 10 let Předsedu a místopředsedu jmenuje prezident republiky, jejich funkční období je 10 let Plénum – ze všech soudců NSS Plénum – ze všech soudců NSS

10 JUDr. Josef Baxa

11 Krajské soudy Ve věcech správního (finančního soudnictví) rozhodují ve specializovaných senátech složených z předsedy a dvou soudců Ve věcech správního (finančního soudnictví) rozhodují ve specializovaných senátech složených z předsedy a dvou soudců Rozhodují v první instanci Rozhodují v první instanci

12 Obecné otázky řízení Subjekty Subjekty Účastníci řízení Účastníci řízení Osoby zúčastněné na řízení Osoby zúčastněné na řízení Náležitosti podání Náležitosti podání § 37 odst. 3 § 37 odst. 3 Počítání běhu lhůt Počítání běhu lhůt § 40 § 40

13 Řízení o žalobách proti rozhodnutí finančních orgánů Žaloba oprávněného subjektu, který vyčerpal všechny řádné opravné prostředky Žaloba oprávněného subjektu, který vyčerpal všechny řádné opravné prostředky Žalobu může podat i orgán, který ve věci rozhodoval Žalobu může podat i orgán, který ve věci rozhodoval Náležitosti žaloby - § 71 odst. 1 SŘS Náležitosti žaloby - § 71 odst. 1 SŘS Do dvou měsíců ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno Do dvou měsíců ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno Soudní poplatek Soudní poplatek Správní orgán je vázán právním názorem soudu Správní orgán je vázán právním názorem soudu

14 Řízení o ochraně před nečinností finančních orgánů Podmínka – vyčerpání všech možností k ochraně před nečinností Podmínka – vyčerpání všech možností k ochraně před nečinností Žalobou se domáhá, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí nebo osvědčení Žalobou se domáhá, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí nebo osvědčení Lhůta jednoho roku, kdy marně proběhla lhůta pro vydání rozhodnutí nebo osvědčení nebo ode dne, kdy byl žalobcem vůči správnímu orgánu nebo správním orgánem proti žalobci učiněn poslední úkon Lhůta jednoho roku, kdy marně proběhla lhůta pro vydání rozhodnutí nebo osvědčení nebo ode dne, kdy byl žalobcem vůči správnímu orgánu nebo správním orgánem proti žalobci učiněn poslední úkon Soudní poplatek Soudní poplatek

15 Řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením finančních orgánů § 82 SŘS § 82 SŘS Subjektivní lhůta – 2 měsíce Subjektivní lhůta – 2 měsíce Objektivní lhůta – 2 roky Objektivní lhůta – 2 roky

16 Řízení o kompetenčních žalobách Spor mezi správním úřadem a orgánem územní, zájmové nebo profesní samosprávy, nebo mezi orgány samosprávy či ústředních státních orgánů navzájem Spor mezi správním úřadem a orgánem územní, zájmové nebo profesní samosprávy, nebo mezi orgány samosprávy či ústředních státních orgánů navzájem Kladný X záporný konflikt Kladný X záporný konflikt Účastníci řízení osvobození od soudních poplatků Účastníci řízení osvobození od soudních poplatků

17 Řízení o kasační stížnosti Proti pravomocnému rozhodnutí krajských soudů ve věcech správního (finančního) soudnictví Proti pravomocnému rozhodnutí krajských soudů ve věcech správního (finančního) soudnictví Specifika kasačního systému Specifika kasačního systému Náležitosti: Náležitosti: Obecné – čeho se kasační stížnost týká, kdo ji podává, proti komu směřuje a co stěžovatel navrhuje Obecné – čeho se kasační stížnost týká, kdo ji podává, proti komu směřuje a co stěžovatel navrhuje Zvláštní – označení rozhodnutí, rozsah napadení a důvody, datum doručení rozhodnutí krajského soudu, podpis, datum Zvláštní – označení rozhodnutí, rozsah napadení a důvody, datum doručení rozhodnutí krajského soudu, podpis, datum

18 Podává se u soudu, který vydal napadené rozhodnutí (provádí „přípravné úkony“) Podává se u soudu, který vydal napadené rozhodnutí (provádí „přípravné úkony“) Ten předloží následně stížnost NSS Ten předloží následně stížnost NSS Dva týdny od doručení rozhodnutí krajského soudu Dva týdny od doručení rozhodnutí krajského soudu Obligatorní podmínkou zastoupení stěžovatele advokátem Obligatorní podmínkou zastoupení stěžovatele advokátem

19 Taxativní výčet důvodů - § 103 Taxativní výčet důvodů - § 103 Kasační stížnost má pouze devolutivní účinek Kasační stížnost má pouze devolutivní účinek X suspenzivní účinek X suspenzivní účinek Napadené rozhodnutí se přezkoumává pouze po právní stránce Napadené rozhodnutí se přezkoumává pouze po právní stránce

20 Řízení o obnově řízení V případě, že se objeví nové skutečnosti nebo důkazy V případě, že se objeví nové skutečnosti nebo důkazy Návrh u soudu, který rozhodnutí vydal Návrh u soudu, který rozhodnutí vydal Subjektivní lhůta – 3 měsíce Subjektivní lhůta – 3 měsíce Objektivní lhůta – 3 roky Objektivní lhůta – 3 roky Po povolení obnovy pokračuje soud, který vydal rozhodnutí, proti kterému směřovala obnova řízení, v řízení o původním návrhu Po povolení obnovy pokračuje soud, který vydal rozhodnutí, proti kterému směřovala obnova řízení, v řízení o původním návrhu

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Finanční soudnictví Mgr. Michal Kozieł. Charakteristika Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní „finanční."

Podobné prezentace


Reklamy Google