Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správní soudnictví JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně 7. senátu Nejvyššího správního soudu 17. 10. 2007, Brno

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správní soudnictví JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně 7. senátu Nejvyššího správního soudu 17. 10. 2007, Brno"— Transkript prezentace:

1 Správní soudnictví JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně 7. senátu Nejvyššího správního soudu , Brno

2 Obsah  Úvod a) historie právní úpravy správního soudnictví; b) dvojkolejnost soudního rozhodování ve vztazích ke správním rozhodnutím a s tím spojené kompetenční spory (zákon č. 131/2002 Sb.) (zákon č. 131/2002 Sb.)  Řízení podle s.ř.s. a) obecná ustanovení b) zvláštní řízení /7 typů/ b) zvláštní řízení /7 typů/ c) řízení o kasačních stížnostech c) řízení o kasačních stížnostech d) obnova řízení d) obnova řízení

3 Řízení podle s.ř.s. obecná ustanovení  Zahájení řízení – § 32 s.ř.s.  Zúčastněná osoba - § 34 s.ř.s., Judikatura: 1 Ans 3/ , 5 As 3/ , 1 As 39/ , 1 Azs 155/ , 7 As 43/ , 7 As 33/ , 2 As 11/ , 5 A 31/2001–42, I. ÚS 60/05, 30 Ca 38/ (KS Plzeň)  Náležitosti podání - § 37 odst. 3 s.ř.s. (srov. § 42 odst. 4 věta prvá o.s.ř.), podání v elektronické podobě – nález ÚS ze dne , sp. zn. IV. ÚS 319/05, rozsudek NSS ze dne , č.j. 2 Afs 81/  Uspokojení navrhovatele - § 62 s.ř.s.

4 Řízení podle s.ř.s. zvláštní ustanovení o řízení 1. řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu (§ 65 a násl. s.ř.s.) 2. řízení o ochraně proti nečinnosti správního orgánu (§ 79 a násl. s.ř.s.) 3. řízení o ochraně proti nezákonným zásahem správního orgánu (§ 82 a násl. s.ř.s.) 4. řízení o kompetenčních žalobách (§ 97 a násl. s.ř.s.) 5. řízení ve věcech volebních a místního referenda (§ 88 a násl. s.ř.s.) 6. řízení ve věcech politických stran a politických hnutí (§ 94 a násl. s.ř.s.) 7. řízení o zrušení opatření obecné povahy (§ 101a a násl. s.ř.s.) 8. řízení ve věcech porušení povinnosti veřejných funkcionářů podle zvláštního právního předpisu

5 Zvláštní ustanovení o řízení řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu  Žalobní legitimace  Nepřípustnost žaloby a kompetenční výluky  Náležitosti žaloby  Lhůty pro podání žaloby (5 Azs 317/ ; 30 Az 356/ Sb. NSS 755/2006)  Odkladný účinek žaloby (6 As 54/ , 7 A 115/ , 6 A 160/ )  Přezkoumání napadeného rozhodnutí (1 As 6/ , 5 A 125/ , 1 Azs 28/ , 5 A115/ )

6 Zvláštní ustanovení o řízení řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu Náležitosti žaloby - § 71 s.ř.s.:  označení napadeného rozhodnutí a den jeho doručení nebo oznámení žalobci  označení osob zúčastněných na řízení  označení výroků rozhodnutí, které žalobce napadá  žalobní body (2 Azs 92/ , 2 Azs 9/ , 4 Azs 3/ , 4 Ads 37/ )  jaké důkazy k prokázání svých tvrzení žalobce navrhuje provést  návrh výroku rozsudku

7 Zvláštní ustanovení o řízení Ochrana proti nečinnosti správního orgánu  Náležitosti žaloby - § 80 odst. 3 s.ř.s.  Lhůta pro podání - § 80 odst. 1, 2 s.ř.s.  Judikatura: 2 Ans 4/ , 7 Afs 33/ , 2 Ans 1/ , 52 Ca 28/ (KS Hradec Králové), 6 Ans 2/

8 Zvláštní ustanovení o řízení Řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu  Náležitosti žaloby - § 84 odst. 3 s.ř.s.  Lhůta pro podání - § 84 odst. 1, 2 s.ř.s.  Judikatura: 30 Ca 265/ , Sb. NSS 635/2005 (KS Brno), 2 Aps 3/ , 2 Aps 2/ , 8 Aps 1/ , 2 Afs 144/ , 2 Aps 1/ , 3 As 52/ , 5 Ads 53/

9 Zvláštní ustanovení o řízení Řízení o kompetenčních žalobách  Kompetenční spor – kladný, záporný - § 97 odst. 1 s.ř.s.  Žalobní legitimace a účastníci řízení  Judikatura: Komp 1/ , Komp 1/2003–27

10 Zvláštní ustanovení o řízení Soudnictví ve věcech volebních a ve věcech místního referenda  věcná a místní příslušnost

11 Zvláštní ustanovení o řízení Návrh na zahájení řízení ve věcech polit. stran a hnutí  Návrh  Příslušnost  Judikatura: Pst 12/ , Pst 5/ – Sb. NSS 229/2004

12 Zvláštní ustanovení o řízení řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí pro rozpor se zákonem  S účinností od upraveno v § 101a až 101d s.ř.s.  Judikatura: 3 Ao 1/ , 3 Ao 2/ , 2 Ao 2/ , 1 Ao 1/ , 1 Ao 1/

13 Zvláštní ustanovení o řízení řízení ve věcech porušení povinnosti veřejných funkcionářů podle zvláštního právního předpisu S účinností od upraveno v §§ 17 až 20 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

14 Řízení o kasačních stížnostech  důvody kasační stížnosti - § 103 s.ř.s. (2 Afs 7/ , 2 Azs 134/ , 2 Ads 29/ , 3 Ads 21/ )  náležitosti - § 106 odst. 1 s.ř.s.  nepřípustnost - § 104 s.ř.s.  lhůta - § 106 odst. 2 s.ř.s. - do dvou týdnů po doručení rozhodnutí  povinné zastoupení - § 105 odst. 2 s.ř.s.  odkladný účinek - § 107 s.ř.s. (2 Ans 3/ , 6 Ads 76/ , 2 Afs 77/ , 4 As 52/ )  rozhodnutí - § 109 s.ř.s.

15 Obnova řízení  Náležitosti - § 116 s.ř.s.  Přípustnost - § 114 s.ř.s.  Lhůta - § 115 s.ř.s.  Judikatura: Na 50/ , 4 As 17/ , 3 Azs 219/ , 2 As 7/ As 7/

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Správní soudnictví JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně 7. senátu Nejvyššího správního soudu 17. 10. 2007, Brno"

Podobné prezentace


Reklamy Google