Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správní soudnictví JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně 7. senátu Nejvyššího správního soudu 17. 10. 2007, Brno

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správní soudnictví JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně 7. senátu Nejvyššího správního soudu 17. 10. 2007, Brno"— Transkript prezentace:

1 Správní soudnictví JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně 7. senátu Nejvyššího správního soudu 17. 10. 2007, Brno eliska.cihlarova@nssoud.cz

2 Obsah  Úvod a) historie právní úpravy správního soudnictví; b) dvojkolejnost soudního rozhodování ve vztazích ke správním rozhodnutím a s tím spojené kompetenční spory (zákon č. 131/2002 Sb.) (zákon č. 131/2002 Sb.)  Řízení podle s.ř.s. a) obecná ustanovení b) zvláštní řízení /7 typů/ b) zvláštní řízení /7 typů/ c) řízení o kasačních stížnostech c) řízení o kasačních stížnostech d) obnova řízení d) obnova řízení

3 Řízení podle s.ř.s. obecná ustanovení  Zahájení řízení – § 32 s.ř.s.  Zúčastněná osoba - § 34 s.ř.s., Judikatura: 1 Ans 3/2007-235, 5 As 3/2007-68, 1 As 39/2004-75, 1 Azs 155/2004-47, 7 As 43/2005-53, 7 As 33/2003-80, 2 As 11/2003-164, 5 A 31/2001–42, I. ÚS 60/05, 30 Ca 38/2005-60 (KS Plzeň)  Náležitosti podání - § 37 odst. 3 s.ř.s. (srov. § 42 odst. 4 věta prvá o.s.ř.), podání v elektronické podobě – nález ÚS ze dne 24.4.2006, sp. zn. IV. ÚS 319/05, rozsudek NSS ze dne 30.1.2007, č.j. 2 Afs 81/2006-77  Uspokojení navrhovatele - § 62 s.ř.s.

4 Řízení podle s.ř.s. zvláštní ustanovení o řízení 1. řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu (§ 65 a násl. s.ř.s.) 2. řízení o ochraně proti nečinnosti správního orgánu (§ 79 a násl. s.ř.s.) 3. řízení o ochraně proti nezákonným zásahem správního orgánu (§ 82 a násl. s.ř.s.) 4. řízení o kompetenčních žalobách (§ 97 a násl. s.ř.s.) 5. řízení ve věcech volebních a místního referenda (§ 88 a násl. s.ř.s.) 6. řízení ve věcech politických stran a politických hnutí (§ 94 a násl. s.ř.s.) 7. řízení o zrušení opatření obecné povahy (§ 101a a násl. s.ř.s.) 8. řízení ve věcech porušení povinnosti veřejných funkcionářů podle zvláštního právního předpisu

5 Zvláštní ustanovení o řízení řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu  Žalobní legitimace  Nepřípustnost žaloby a kompetenční výluky  Náležitosti žaloby  Lhůty pro podání žaloby (5 Azs 317/2004-56; 30 Az 356/2003 - Sb. NSS 755/2006)  Odkladný účinek žaloby (6 As 54/2005-58, 7 A 115/2002-67, 6 A 160/2002-46)  Přezkoumání napadeného rozhodnutí (1 As 6/2003-62, 5 A 125/2001-44, 1 Azs 28/2004-41, 5 A115/2001-51)

6 Zvláštní ustanovení o řízení řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu Náležitosti žaloby - § 71 s.ř.s.:  označení napadeného rozhodnutí a den jeho doručení nebo oznámení žalobci  označení osob zúčastněných na řízení  označení výroků rozhodnutí, které žalobce napadá  žalobní body (2 Azs 92/2005-58, 2 Azs 9/2003-40, 4 Azs 3/2004-48, 4 Ads 37/2004-42)  jaké důkazy k prokázání svých tvrzení žalobce navrhuje provést  návrh výroku rozsudku

7 Zvláštní ustanovení o řízení Ochrana proti nečinnosti správního orgánu  Náležitosti žaloby - § 80 odst. 3 s.ř.s.  Lhůta pro podání - § 80 odst. 1, 2 s.ř.s.  Judikatura: 2 Ans 4/2004-116, 7 Afs 33/2003-80, 2 Ans 1/2004-64, 52 Ca 28/2004-67 (KS Hradec Králové), 6 Ans 2/2005-68

8 Zvláštní ustanovení o řízení Řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu  Náležitosti žaloby - § 84 odst. 3 s.ř.s.  Lhůta pro podání - § 84 odst. 1, 2 s.ř.s.  Judikatura: 30 Ca 265/2003-40, Sb. NSS 635/2005 (KS Brno), 2 Aps 3/2004-42, 2 Aps 2/2004-69, 8 Aps 1/2005- 82, 2 Afs 144/2004-110, 2 Aps 1/2005-65, 3 As 52/2003-278, 5 Ads 53/2003-50

9 Zvláštní ustanovení o řízení Řízení o kompetenčních žalobách  Kompetenční spor – kladný, záporný - § 97 odst. 1 s.ř.s.  Žalobní legitimace a účastníci řízení  Judikatura: Komp 1/2004-70, Komp 1/2003–27

10 Zvláštní ustanovení o řízení Soudnictví ve věcech volebních a ve věcech místního referenda  věcná a místní příslušnost

11 Zvláštní ustanovení o řízení Návrh na zahájení řízení ve věcech polit. stran a hnutí  Návrh  Příslušnost  Judikatura: Pst 12/2007-20, Pst 5/2003-43 – Sb. NSS 229/2004

12 Zvláštní ustanovení o řízení řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí pro rozpor se zákonem  S účinností od 1.5.2005 upraveno v § 101a až 101d s.ř.s.  Judikatura: 3 Ao 1/2007-44, 3 Ao 2/2007-42, 2 Ao 2/2006-62, 1 Ao 1/2006-74, 1 Ao 1/2005-98

13 Zvláštní ustanovení o řízení řízení ve věcech porušení povinnosti veřejných funkcionářů podle zvláštního právního předpisu S účinností od 1.1.2007 upraveno v §§ 17 až 20 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

14 Řízení o kasačních stížnostech  důvody kasační stížnosti - § 103 s.ř.s. (2 Afs 7/2003-50, 2 Azs 134/2005-43, 2 Ads 29/2003-40, 3 Ads 21/2003- 40)  náležitosti - § 106 odst. 1 s.ř.s.  nepřípustnost - § 104 s.ř.s.  lhůta - § 106 odst. 2 s.ř.s. - do dvou týdnů po doručení rozhodnutí  povinné zastoupení - § 105 odst. 2 s.ř.s.  odkladný účinek - § 107 s.ř.s. (2 Ans 3/2006-49, 6 Ads 76/2006-90, 2 Afs 77/2005-96, 4 As 52/2004-70)  rozhodnutí - § 109 s.ř.s.

15 Obnova řízení  Náležitosti - § 116 s.ř.s.  Přípustnost - § 114 s.ř.s.  Lhůta - § 115 s.ř.s.  Judikatura: Na 50/2005-25, 4 As 17/2004- 55, 3 Azs 219/2005-51, 2 As 7/2003-42 2 As 7/2003-42

16 Děkuji za pozornost eliska.cihlarova@nssoud.cz


Stáhnout ppt "Správní soudnictví JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně 7. senátu Nejvyššího správního soudu 17. 10. 2007, Brno"

Podobné prezentace


Reklamy Google