Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozhodnutí Vězeňské služby ČR a opravné prostředky z pohledu ochránce Marek Blecha 8. listopadu 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozhodnutí Vězeňské služby ČR a opravné prostředky z pohledu ochránce Marek Blecha 8. listopadu 2012."— Transkript prezentace:

1 Rozhodnutí Vězeňské služby ČR a opravné prostředky z pohledu ochránce Marek Blecha 8. listopadu 2012

2 www.ochrance.cz 2 Rozhodnutí a další akty VSČR Rozhodnutí VSČR ve formálním smyslu Rozhodnutí VSČR v materiálním smyslu* Jiné akty VSČR -uložení povinnosti uhradit zvýšené náklady na střežení a náklady na dopravu a předvedení do zdravotnického zařízení -rozhodnutí o náhradě škody do 10 000 Kč -uložení kázeňského trestu -zabrání věci - umožnění telefonního kontaktu -povolení návštěvy více osob, jiných než blízkých osob, ods. navzájem, bez zrakové a sluchové kontroly, za přepážkou -zařazení na OZSTZ -zařazení na tzv. index útěkářů a nebezpečných osob -Povolení používání dalších věcí -zařazení do práce -stanovení omezujících prostředků (pouta) -zařazení a přeřazení v rámci PSVD -stanovení a změny programu zacházení -informační sdělení -výzvy k nápravě -kontrola korespondence, telefonních hovorů, balíčků -hodnocení úspěšnosti plnění programu zacházení -výkon dohledu nad pracovní a jinou činností * Viz zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, § 65 odst. 1.

3 www.ochrance.cz 3 Proti rozhodnutí ve formálním smyslu Proti rozhodnutí v materiálním smyslu Proti jiným aktům -stížnost do 3 dnů -správní žaloba proti rozhodnutí do 2 měsíců (kde není vyloučena)* -opravné prostředky ve správním soudnictví: kasační stížnost do 2 týdnů, obnovu řízení do 3 měsíců (subj.) / do 3 let /i následně (obj.) -ústavní stížnost do 60 dnů -stížnost k ESLP do 6 měsíců -(stížnost §26 ZVTOS, § 20 ZVV, podnět státnímu zástupci) -správní žaloba proti rozhodnutí do 2 měsíců -opravné prostředky ve správním soudnictví: kasační stížnost do 2 týdnů, obnovu řízení do 3 měsíců (subj.) / do 3 let + následně (obj.) -ústavní stížnost do 60 dnů -stížnost k ESLP do 6 měsíců -stížnost §26 ZVTOS, § 20 ZVV, podnět státnímu zástupci -správní žaloba proti zásahu do 2 měsíců (subj.)/ do 2 let (obj.), nově i když zásah netrvá a nehrozí jeho opakování -opravné prostředky ve správním soudnictví: kasační stížnost do 2 týdnů, obnovu řízení do 3 měsíců (subj.) / do 3 let -ústavní stížnost do 60 dnů -stížnost k ESLP do 6 měsíců + žádost a žaloba podle z. č. 82/1998 Sb. - žalobu vůči rozhodnutí podle V. části OSŘ + žádost a žaloba podle z. č. 82/1998 Sb. - žalobu vůči rozhodnutí podle V. části OSŘ + žádost a žaloba podle z. č. 82/1998 Sb. - žaloba na ochranu osobnosti Prostředky nápravy proti postupu VSČR * Viz nález Ústavního soudu zde dne 29. 9. 2010, sp.zn.: Pl. ÚS 32/08, č. 341/2010 Sb.

4 www.ochrance.cz 4 Prostředky nápravy proti postupu VSČR -stížnostní mechanizmy VSČR a jiný postup jejích tzv. pověřených a dalších orgánů -státní zástupce (kstz) -nejvyšší státní zástupce -veřejný ochránce práv -OČTŘ včetně GIBS a pověřených orgánů VSČR, soudy i mimo TŘ -Ministerstvo spravedlnosti / ministr spravedlnosti -Parlament (petiční výbor a podvýbor pro vězeňství PS) - prezident - CPT, SPT

5 www.ochrance.cz 5 Příklady činnosti Vězeňské služby ČR častěji posuzované ochráncem -nepřemístění do jiné věznice -uložení kázeňského trestu -přeřazení do nevýhodnější prostupné skupiny vnitřní diferenciace -vyřazení z práce -podmínky návštěv -umístění v rámci věznice, zařazení na OZSTZ -stanovení donucovacích prostředků

6 www.ochrance.cz 6 Vybraná rozhodnutí VSČR z pohledu ochránce Zařazení do OZSTZ - viz rozsudek NSS ze dne 12. 1. 2012, č. j.: 9 Aps 1/2011-93 Uložení kázeňského trestu -věcná opodstatněnost, rychlost, odůvodnění rozhodnutí, poučení o opravných prostředcích - otázka aplikace správního řádu (základních zásad, mimořádných opravných prostředků) -§ 55 odst. 2 ZVTOS a zásada ne dvakrát v téže věci před ESLP (Gradinger proti Rakousku, r. ze dne 23. 10. 1995, č. 15963/90; Oliveira proti Švýcarsku, r. ze dne 30. 7. 1998, č. 25711/94, č. 25711/94, Sergey Zolotukhin proti Rusku, r. ze dne 10. 2. 2009, č. 14939/03)

7 Děkuji za pozornost. Marek Blecha blecha@ochrance.cz


Stáhnout ppt "Rozhodnutí Vězeňské služby ČR a opravné prostředky z pohledu ochránce Marek Blecha 8. listopadu 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google