Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výkon rozhodnutí správních soudů Druhotné pohlavní znaky se vyvinuly jako součást komplexního souboru reprodukčního chování Charles Darwin FEL ČVUT v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výkon rozhodnutí správních soudů Druhotné pohlavní znaky se vyvinuly jako součást komplexního souboru reprodukčního chování Charles Darwin FEL ČVUT v Praze."— Transkript prezentace:

1 Výkon rozhodnutí správních soudů Druhotné pohlavní znaky se vyvinuly jako součást komplexního souboru reprodukčního chování Charles Darwin FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele II Mgr. František Šejnost 602 365 668 www.sejnost.cz šejnost©2009

2 Výkon rozhodnutí správních soudů Výkon rozhodnutí Zákon o správním řízení soudním z.č. 150/2002 Sb.

3 Publikace Na úřední desce soud vyhlašuje rozsudky vyvěšením zkráceného písemného vyhotovení bez odůvodnění po dobu 14 dnů, jsou-li při vyhlašování rozsudku přítomny pouze soudní osoby

4 Publikace Rozsudky ve věcech mezinárodní ochrany jsou vyhlašovány pouze na úřední desce v budově soudu

5 Publikace V řízení ve věcech volebních soud rozhoduje usnesením, které v plném znění doručuje účastníkům řízení a zároveň jej vyvěšuje na úřední desce

6 Účinnost Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce

7 ŽALOBA PROTI ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU Základní a tradiční typ ochrany je žaloba proti nezákonnému rozhodnutí správního orgánu

8 ŽALOBA PROTI ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU Oprávněné subjekty Podat ji může ten, kdo tvrdí, že byl na svém právu zkrácen rozhodnutím správního orgánu, buď přímo samotným rozhodnutím anebo tím, že ke zkrácení na právech došlo v důsledku porušení práv při vedení správního řízení

9 ŽALOBA PROTI ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU Oprávněné subjekty Žalobce se v těchto případech žalobou domáhá toho, aby takové rozhodnutí bylo zrušeno

10 ŽALOBA PROTI ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU Oprávněné subjekty Kdo byl potrestán za správní delikt, například za přestupek, ale také za jiný správní delikt, včetně kázeňského potrestání a má za to, že uložený trest je zjevně nepřiměřený, může žádat namísto toho, aby uložený trest byl zmírněn nebo od něj bylo upuštěno

11 Jednou ze základních podmínek žaloby je to, aby žalobce před tím, než se obrátí na soud, vyčerpal možnost podat řádný opravný prostředek ve správním řízení zpravidla tedy odvolání nebo tzv. rozklad

12 ŽALOBA PROTI ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍHO Pokud neuspěje s opravným prostředkem, je žaloba přípustná Musí být podána ve lhůtě zákonem stanovené, zpravidla do dvou měsíců ode dne, kdy mu bylo doručeno zamítavé rozhodnutí o opravném prostředku

13 ŽALOBA PROTI ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍHO Některé zákony stanoví pro napadení jednotlivých rozhodnutí správních orgánů lhůtu kratší

14 Správní soudnictví Správní soudnictví Soudy poskytují ochranu veřejným subjektivním právům fyzických i právnických osob způsobem stanoveným zákonem a rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví zákon Soudy poskytují ochranu veřejným subjektivním právům fyzických i právnických osob způsobem stanoveným zákonem a rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví zákon

15 Výkon rozhodnutí správních soudů Správní soudnictví Správní soudnictví Ve správním soudnictví jednají a rozhodují krajské soudy a Nejvyšší správní soud. Ve správním soudnictví jednají a rozhodují krajské soudy a Nejvyšší správní soud. U krajských soudů vykonávají správní soudnictví specializované senáty a specializovaní samosoudci U krajských soudů vykonávají správní soudnictví specializované senáty a specializovaní samosoudci

16 Výkon rozhodnutí správních soudů Zahájení řízení Zahájení řízení Řízení je zahájeno dnem, kdy návrh došel soudu Řízení je zahájeno dnem, kdy návrh došel soudu Týká-li se návrh věcí uvedených jmenovitě v zákoně, nazývá se návrh žalobou Týká-li se návrh věcí uvedených jmenovitě v zákoně, nazývá se návrh žalobou

17 Výkon rozhodnutí správních soudů Účastníci řízení Účastníci řízení Navrhovatel - žalobce Navrhovatel - žalobce Odpůrce - žalovaný Odpůrce - žalovaný

18 Výkon rozhodnutí správních soudů Účastníci řízení Účastníci řízení Podmínka způsobilosti - způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má způsobilost mít práva a povinnosti, a správní orgán, dále i ten, komu ji zákon přiznává Podmínka způsobilosti - způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má způsobilost mít práva a povinnosti, a správní orgán, dále i ten, komu ji zákon přiznává

19 Výkon rozhodnutí správních soudů Průběh řízení Průběh řízení Předběžné opatření Předběžné opatření Sloučení věci Sloučení věci Vyloučení věci Vyloučení věci

20 Výkon rozhodnutí správních soudů Průběh řízení Průběh řízení Zastavení řízení Zastavení řízení Přerušení řízení Přerušení řízení Odmítnutí návrhu Odmítnutí návrhu

21 Výkon rozhodnutí správních soudů Rozhodnutí soudu Rozhodnutí soudu Usnesení Usnesení Rozsudek Rozsudek Náklady řízení Náklady řízení

22 Výkon rozhodnutí správních soudů Náležitosti žaloby Náležitosti žaloby Označení účastníků Označení účastníků Subsumpce Subsumpce Žalobní petit Žalobní petit

23 Výkon rozhodnutí správních soudů Lhůta k podání žaloby Lhůta k podání žaloby Dva měsíce od zjištění nezákonnosti Dva měsíce od zjištění nezákonnosti Dva roky objektivně od vzniku nezákonnosti Dva roky objektivně od vzniku nezákonnosti

24 Výkon rozhodnutí správních soudů Kompetenční spory Kompetenční spory Správní orgány a orgány územní samosprávy Správní orgány a orgány územní samosprávy Ústřední správní orgány Ústřední správní orgány

25 Výkon rozhodnutí správních soudů Opravné prostředky Opravné prostředky Kasační stížnost Kasační stížnost Proti rozhodnutí soudu Proti rozhodnutí soudu Lhůta dva týdny od doručení Lhůta dva týdny od doručení Odnětí odkladného účinku Odnětí odkladného účinku

26 Výkon rozhodnutí správních soudů Opravné prostředky Opravné prostředky Obnova řízení Obnova řízení Proti rozhodnutí soudů Proti rozhodnutí soudů Lhůta tři měsíce od zjištění důvodů Lhůta tři měsíce od zjištění důvodů Po třech letech jen v případě zrušení trestního rozsudku Po třech letech jen v případě zrušení trestního rozsudku

27 Výkon rozhodnutí správních soudů Opravné prostředky Opravné prostředky Usnesení o obnově Usnesení o obnově Vyloučení kasační stížnosti nebo obnovy Vyloučení kasační stížnosti nebo obnovy

28 Výkon rozhodnutí správních soudů DISKUZE - Co vás zaujalo.. - Co Vás nebavilo.. - Co Vás rozčílilo..

29 Výkon rozhodnutí správních soudů KAŽDÝ MÁ JEN TOLIK PRÁVA, KOLIK MÁ MOCI Tantum iuris habet, quantum potentia valet.. - Každé rozhodnutí správního orgánu lze napadnout. -Výkon rozhodnutí soudu nás může překvapit. -Snaž se většinu sporů řešit smírně. -I na tobě záleží, zda prokážeš rozvahu a moudrost.


Stáhnout ppt "Výkon rozhodnutí správních soudů Druhotné pohlavní znaky se vyvinuly jako součást komplexního souboru reprodukčního chování Charles Darwin FEL ČVUT v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google