Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dělba moci. Listina práv a svobod J.Kožiak. Trojí dělení státní moci Moc zákonodárná Moc zákonodárná Moc výkonná Moc výkonná Moc soudní Moc soudní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dělba moci. Listina práv a svobod J.Kožiak. Trojí dělení státní moci Moc zákonodárná Moc zákonodárná Moc výkonná Moc výkonná Moc soudní Moc soudní."— Transkript prezentace:

1 Dělba moci. Listina práv a svobod J.Kožiak

2 Trojí dělení státní moci Moc zákonodárná Moc zákonodárná Moc výkonná Moc výkonná Moc soudní Moc soudní

3 Moc výkonná Vykonává to co stanoví zákonodárce, realizuje, spravuje Vykonává to co stanoví zákonodárce, realizuje, spravuje Struktura Struktura –Prezident x Vláda –Ministerstva a ústřední správní orgány –Územní soustava správních orgánů

4 Prezident republiky Čl. 57 a násl. ústavy Čl. 57 a násl. ústavy Hlava státu Hlava státu Vnější reprezentant Vnější reprezentant Volen Volen –Nepřímou volbou –Na společné schůzi obou komor parlamentu –Ve třech kolech Volitelnost – jako do senátu, max 2 funkční období Volitelnost – jako do senátu, max 2 funkční období Volební období 5 let Volební období 5 let Slib poslanecké sněmovně Slib poslanecké sněmovně

5 Pravomoci prezidenta a) zastupuje stát navenek, b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy c) je vrchním velitelem ozbrojených sil, jmenuje a povyšuje generály d) Má diplomatické pravomoci e) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu f) uděluje státní vyznamenání g) jmenuje a odvolává vládu a její členy, přijímá demisi

6 Prezident republiky a) svolává zasedání Poslanecké sněmovny b) rozpouští Poslaneckou sněmovnu, c) jmenuje soudce, soudce ÚS, funkcionáře NS d) uděluje amnestie e) má právo veta, podepisuje zákony, f) jmenuje prezidenta a viceprezidenta NKÚ, členy Bankovní rady ČNB g) vyhlásil referendum o EU

7 Vláda ČR Čl. 64 a násl. Ústavy Čl. 64 a násl. Ústavy Vrcholný orgán výkonné moci Vrcholný orgán výkonné moci Kolektivní orgán – 18 členů, 14 ministerstev Kolektivní orgán – 18 členů, 14 ministerstev Předseda x místopředsedové x ministři/členové vlády Předseda x místopředsedové x ministři/členové vlády Předsedu jmenuje prezident, členy prezicent na návrh předsedy Předsedu jmenuje prezident, členy prezicent na návrh předsedy Vláda odpovídá poslanecké sněmovně a potřebuje její „důvěru“ Vláda odpovídá poslanecké sněmovně a potřebuje její „důvěru“

8 Členové vlády Jan Fischer (nestraník) – předseda vlády Jan Fischer (nestraník) – předseda vlády Jan Fischer Jan Fischer Martin Barták (nestraník, navržen ODS) – ministr obrany a místopředseda vlády Martin Barták (nestraník, navržen ODS) – ministr obrany a místopředseda vlády Martin Barták Martin Barták Jan Kohout (nestraník, navržen ČSSD) – ministr zahraničí a místopředseda vlády Jan Kohout (nestraník, navržen ČSSD) – ministr zahraničí a místopředseda vlády Jan Kohout Jan Kohout Eduard Janota (nestraník, navržen ODS) – ministr financí Eduard Janota (nestraník, navržen ODS) – ministr financí Eduard Janota Eduard Janota Miroslava Kopicová (nestraník, navržena ODS) – ministr školství Miroslava Kopicová (nestraník, navržena ODS) – ministr školství Miroslava Kopicová Miroslava Kopicová Václav Riedlbauch (nestraník, navržen ČSSD) – ministr kultury Václav Riedlbauch (nestraník, navržen ČSSD) – ministr kultury Václav Riedlbauch Václav Riedlbauch Petr Šimerka (nestraník, navržen ČSSD) – ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka (nestraník, navržen ČSSD) – ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka Petr Šimerka Dana Jurásková (nestraník, navržena ODS) – ministryně zdravotnictví Dana Jurásková (nestraník, navržena ODS) – ministryně zdravotnictví Dana Jurásková Dana Jurásková Daniela Kovářová (nestraník, navržena ODS) – ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová (nestraník, navržena ODS) – ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová Daniela Kovářová Martin Pecina (nestraník, bývalý člen ČSSD, navržen ČSSD) – ministr vnitra Martin Pecina (nestraník, bývalý člen ČSSD, navržen ČSSD) – ministr vnitra Martin Pecina Martin Pecina Vladimír Tošovský (nestraník, navržen ČSSD) – ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský (nestraník, navržen ČSSD) – ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský Vladimír Tošovský Rostislav Vondruška (nestraník, navržen ČSSD) – ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška (nestraník, navržen ČSSD) – ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška Rostislav Vondruška Jakub Šebesta (nestraník, navržen ČSSD) – ministr zemědělství Jakub Šebesta (nestraník, navržen ČSSD) – ministr zemědělství Jakub Šebesta Jakub Šebesta Gustáv Slamečka (nestraník, navržen ODS) – ministr dopravy Gustáv Slamečka (nestraník, navržen ODS) – ministr dopravy Gustáv Slamečka Gustáv Slamečka Jan Dusík (nestraník, navržen SZ) – ministr životního prostředí Jan Dusík (nestraník, navržen SZ) – ministr životního prostředí Jan Dusík Jan Dusík Juraj Chmiel (nestraník, navržen ODS) – MBP, pro evropské záležitosti Juraj Chmiel (nestraník, navržen ODS) – MBP, pro evropské záležitosti Juraj Chmiel Juraj Chmiel Michael Kocáb (nestraník, navržen SZ) – MBP, pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb (nestraník, navržen SZ) – MBP, pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb Michael Kocáb Pavel Zářecký (nestraník, navržen ČSSD) – MBP, předseda legislativní rady vlády Pavel Zářecký (nestraník, navržen ČSSD) – MBP, předseda legislativní rady vlády Pavel Zářecký Pavel Zářecký

9 Úkoly vlády Zbytková pravomoc – co nemá prezident Zbytková pravomoc – co nemá prezident Zejména Zejména –Diplomacie a sjednávání smluv –Tvorba zahraniční politiky –Tvorba vnitřní politiky – základní ekonomické koncepce –Příprava návrhů zákonů –Výkon státní správy na vrcholné úrovni –Řízení a koordinace státních orgánů –Vlastní činnost jednotlivých ministerstev

10 Moc soudní Prostředek rozhodování sporů Prostředek rozhodování sporů Základní principy soudnictví Základní principy soudnictví –Nezávislost soudů a soudců –Vázanost soudu zákonem –Rovnost před soudem a v přístupu k němu –Ústnost a veřejnost jednání –Rozhodování senátem a samosoudcem –Jednota soudní soustavy –Víceinstančnost řízení

11 Soudní soustava Obecné soudy – civilní i trestní věci Obecné soudy – civilní i trestní věci –Nejvyšší (Brno) –Vrchní (Praha, Olomouc) –Krajské – Praha městský –Okresní – Praha obvodní, Brno městský Správní soudnictví Správní soudnictví –Nejvyšší správní soud (Brno) a specializované senáty krajských soudů

12 Soudní soustava Ústavní soudnictví Ústavní soudnictví –Ústavní soud (Brno) Soudy mezinárodních institucí – ESD, ESLP... Soudy mezinárodních institucí – ESD, ESLP... Rozhodčí soudnictví – stálé soudy (RSpAKaHKČR) x rozhodci ad hoc Rozhodčí soudnictví – stálé soudy (RSpAKaHKČR) x rozhodci ad hoc Svobodná povolání v justici – advokáti, notáři - soudní komisaři, soudní znalci, překladatelé Svobodná povolání v justici – advokáti, notáři - soudní komisaři, soudní znalci, překladatelé

13 Postavení soudců Zákon o soudech a soudcích Zákon o soudech a soudcích Jmenováni doživotně Jmenováni doživotně Podmínky Podmínky –Státní občanství ČR –Plná způsobilost k právním úkonům –30 let –bezúhonnost –VŠ právnické vzdělání –3 roky praxe –Justiční zkouška Nezávislost, nestrannost, neodvolatelnost – jen v kárném řízení Nezávislost, nestrannost, neodvolatelnost – jen v kárném řízení

14 Zánik funkce soudce uplynutím kalendářního roku, v němž soudce dosáhl věku 70 let uplynutím kalendářního roku, v němž soudce dosáhl věku 70 let Rozhodnutí o nezpůsobilosti vykonávat soudcovskou funkci Rozhodnutí o nezpůsobilosti vykonávat soudcovskou funkci odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin spáchaný z nedbalosti odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin spáchaný z nedbalosti kárné opatření odvolání z funkce soudce kárné opatření odvolání z funkce soudce zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo byla jeho způsobilost omezena zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo byla jeho způsobilost omezena pozbyl státní občanství České republiky, pozbyl státní občanství České republiky, smrt smrt

15 Příslušnost a pravomoc soudů Určují kompetenci soudů Určují kompetenci soudůPravomocPříslušnost Místní Místní Věcná Věcná Funkční Funkční Kompetenční konflikty – pozitivní, negativní - nejbližší nadřízený

16 Průběh soudního řízení Návrh na zahájení řízení Předběžná opatření??? Zaslání návrhu protistraně Vyjádření protistrany Jednání ve věci – jedno nebo více Vydání rozhodnutí Lhůta pro podání opravných prostředků Právní moc

17 Ústní jednání Zahájení jednání soudcem Zahájení jednání soudcem Žalobce čte žalobu, žalovaný čte vyjádření Žalobce čte žalobu, žalovaný čte vyjádření Soudce zopakuje dosavadní obsah spisu Soudce zopakuje dosavadní obsah spisu Provádění důkazů – předložení listin, výpovědi svědků... Provádění důkazů – předložení listin, výpovědi svědků... Přestávka k poradě senátu Přestávka k poradě senátu Vyhlášení rozhodnutí Vyhlášení rozhodnutí

18 Moc zákonodárná Čl. 15 a násl. ústavy Čl. 15 a násl. ústavy Vrcholná legislativní pravomoc Vrcholná legislativní pravomoc Náleží parlamentu, 2 komory Náleží parlamentu, 2 komory –Poslanecká sněmovna (200) –Senát (81) Vázaná ústavním pořádkem Vázaná ústavním pořádkem


Stáhnout ppt "Dělba moci. Listina práv a svobod J.Kožiak. Trojí dělení státní moci Moc zákonodárná Moc zákonodárná Moc výkonná Moc výkonná Moc soudní Moc soudní."

Podobné prezentace


Reklamy Google