Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhČlověk a právo TémaČlověk a právo Tematická oblastČlověk a právo NázevObčanskoprávní řízení AutorPaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročníkLeden 2013,STR, STA, ELE, LYE, LYT 3.ročník AnotaceVysvětlení celkového pohledu na občanskoprávní řízení Přínos/cílové kompetenceZískání přehledu v řešení občanskoprávních sporů VY_32_INOVACE_53_16

2 OBČANSKOPRÁVNÍ ŘÍZENÍ  Spory mezi účastníky občanskoprávních a obchodních vztahů (podle Občanského zákoníku, Zákona o rodině vztahů (podle Občanského zákoníku, Zákona o rodině atd.) řeší soudy. atd.) řeší soudy.  Řízení v takových záležitostech je upraveno: Občanským soudním řádem.  Zásadně je zahajováno na návrh účastníků.  Jen výjimečně v některých případech, kdy to vyžaduje veřejný zájem, může soud zahájit řízení bez návrhu veřejný zájem, může soud zahájit řízení bez návrhu nebo na návrh jiného státního orgánu. nebo na návrh jiného státního orgánu.

3 Druhy civilního procesu 1. Řízení nalézací: vede k tzv. nalézání práva, tj. buď deklaruje, vede k tzv. nalézání práva, tj. buď deklaruje, co právem je, nebo konstituuje nový co právem je, nebo konstituuje nový hmotněprávní vztah. hmotněprávní vztah. 2. Řízení vykonávací: když nedojde ke splnění povinnosti, která byla když nedojde ke splnění povinnosti, která byla uložena rozhodnutím, může dojít k prosazení uložena rozhodnutím, může dojít k prosazení povinnosti k plnění pomocí donucujících povinnosti k plnění pomocí donucujících prostředků státní moci nebo alespoň pod prostředků státní moci nebo alespoň pod její kontrolou. její kontrolou.

4 3. Insolvenční řízení: upravuje různé způsoby řešení úpadku upravuje různé způsoby řešení úpadku dlužníka. dlužníka. 4. Řízení rozhodčí: jde o jeden ze způsobů alternativního řešení jde o jeden ze způsobů alternativního řešení sporů. Rozhodčí smlouvou je odňata sporů. Rozhodčí smlouvou je odňata pravomoc soudu a založena pravomoc rozhodce. pravomoc soudu a založena pravomoc rozhodce. 5. Řízení zajišťovací: cílem je dosáhnout smírného řešení sporu před cílem je dosáhnout smírného řešení sporu před zahájením řízení ve věci samé. zahájením řízení ve věci samé.

5 Jednání před soudem  Každý může před soudem jako účastník samostatně jednat v tom rozsahu, v jakém má způsobilost jednat v tom rozsahu, v jakém má způsobilost vlastními úkony nabývat práva brát na sebe povinnosti. vlastními úkony nabývat práva brát na sebe povinnosti.  Ten, kdo nemůže před soudem jednat samostatně, musí být zastupován zákonným zástupcem. být zastupován zákonným zástupcem.  Účastníci se mohou dát v řízení zastupovat na základě plné moci.

6  Účastníci jsou povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení. k prokázání svých tvrzení.  Soud rozhoduje, které z navrhovaných důkazů prověří (nejčastěji výslechem důkazů prověří (nejčastěji výslechem účastníků a svědků, obsahem listin, účastníků a svědků, obsahem listin, ohledáním a znaleckými posudky). ohledáním a znaleckými posudky).  Soud rozhoduje rozsudkem, eventuálně v případě uplatnění peněžitého nároku v případě uplatnění peněžitého nároku platebním rozkazem bez jednání. platebním rozkazem bez jednání.

7  Proti rozsudku 1. stupně lze podat odvolání, o němž rozhoduje odvolací soud. odvolání, o němž rozhoduje odvolací soud.  Proti platebnímu rozkazu lze podat odpor, a tím se platební rozkaz ruší. a tím se platební rozkaz ruší.  Soud pak nařídí jednání, provede důkazní řízení a rozhodne rozsudkem, proti kterému lze a rozhodne rozsudkem, proti kterému lze podat odvolání. podat odvolání.

8  Většinu občanskoprávních sporů rozhodují v 1. stupni okresní soudy, u nichž rozhoduje v 1. stupni okresní soudy, u nichž rozhoduje samosoudce. samosoudce.  Pouze v pracovněprávních záležitostech a jiných věcech, u nichž to stanoví zákon, rozhoduje věcech, u nichž to stanoví zákon, rozhoduje tříčlenný senát. tříčlenný senát. Soudní senát

9 Obchodní záležitosti  V obchodních záležitostech rozhoduje samosoudce okresního soudu, popřípadě samosoudce okresního soudu, popřípadě krajský soud. krajský soud.  O odvoláních proti rozsudkům okresního soudu rozhoduje krajský soud v tříčlenných soudu rozhoduje krajský soud v tříčlenných senátech složených ze soudců z povolání. senátech složených ze soudců z povolání.

10 Dovolání  Mimořádným opravným prostředkem proti rozhodnutí odvolacího soudu je dovolání, rozhodnutí odvolacího soudu je dovolání, o kterém rozhoduje vrchní soud. o kterém rozhoduje vrchní soud.  Účastník, který podává dovolání, musí být zastoupen advokátem, pokud sám nemá zastoupen advokátem, pokud sám nemá právnická vzdělání. právnická vzdělání.

11  V případech, kde to zákon připouští, mohou soudy na návrh účastníků přezkoumávat soudy na návrh účastníků přezkoumávat také rozhodnutí orgánů veřejné také rozhodnutí orgánů veřejné správy, vydané ve správním řízení. správy, vydané ve správním řízení.  Plnění povinností, vyplývajících z pravomocných rozsudků, lze vymáhat z pravomocných rozsudků, lze vymáhat soudním výkonem rozhodnutí soudním výkonem rozhodnutí (exekucí). (exekucí).

12 Pokus se odpovědět 1. Co rozumíš pod pojmem řízení zajišťovací? 2. Jedná před soudem občanskoprávního řízení 2. Jedná před soudem účastník občanskoprávního řízení samostatně ? 3. Pokus vysvětlit pojem dovolání. 4. Kolik soudců většinou rozhoduje občanskoprávní spory na 1. stupni okresních soudů? 5. Vysvětli pojem – odpor.

13 Zdroje a prameny Emmert, F. - Kotrňák, T. : Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis Brno 2003. Zouhar J. : Základy teorie státu a práva, S &M 1993. Knapp, V.: Teorie práva. 1 vyd. 5 dotisk, C.H. BECK, Praha 1995. Tomancová, J. Schelle, K. a kol.: Právní nauka pro školy a praxi 6. vyd., Eurolex Bohemia, s.r.o., Praha 2004. Šíma, A. – Suk, M. : Základy práva C.H.BECK, Praha 1997 Http://cs.wikipedia.org/wiki/Právo


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google