Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec."— Transkript prezentace:

1

2 Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Datum vytvoření: VY_32_INOVACE_ZSV.S8.01 Systém soudnictví ČR 4. Člověk a společnost ZSV 12. září 2012 Mgr. Hana Šebková Tematická oblast: Číslo šablony: Číslo materiálu: III/2 Zsv ZSV - V.-VIII. ročník osmiletého a 1.-4. ročník čtyřletého gymnázia

3 Anotace: Materiál slouží k zopakování a zpřehlednění učiva předchozího ročníku. Formou výkladu vyučující zopakuje základní učivo. Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby mé dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Zsv

4 Systém soudů Zsv Ústavní soudNejvyšší soud ČRNejvyšší správní soud Krajský soud Vrchní soud Okresní soud

5 Ústavní soud Zsv sídlo v Brně současný předseda JUDr. Pavel Rychetský zvláštní postavení, stojí mimo vlastní soustavu soudů pravomoci upraveny Ústavou ČR pečuje o ochranu základních lidských práv a svobod zaručených Ústavou a Listinou základních práv a svobod rozhoduje: -o zrušení zákonů a jiných právních předpisů, které jsou v rozporu s ústavními zákony nebo s mezinárodními smlouvami, které náš stát přijal -o stížnostech proti zásahu státních orgánů do základních práv a svobod občanů ČR

6 Ústavní soudci Zsv Ústavní soud tvořen patnácti soudci rozhodují ve čtyřech tříčlenných senátech nebo v plénu Soudce Ústavního soudu jmenuje se souhlasem Senátu Parlamentu prezident republiky na dobu deseti let (opakování mandátu Ústava nezakazuje). Předsedu a dva místopředsedy Ústavního soudu jmenuje prezident republiky samostatně z řad soudců Ústavního soudu.

7 Zsv Soudce Ústavního soudu se může stát: - bezúhonný občan České republiky volitelný do Senátu Parlamentu (tzn. má nejméně 40 let) - získal vysokoškolské právnické vzdělání - byl nejméně deset let činný v některém právnickém povolání (nemusí jít tedy o kariérního soudce obecného soudu) Funkce soudce Ústavního soudu není slučitelná s funkcí prezidenta republiky, člena Parlamentu či s jinou funkcí ve veřejné správě ani s jakoukoliv jinou placenou funkcí nebo výdělečnou činností.

8 Okresní soud Zsv základní článek obecného soudnictví v každém okresním městě (75),Obvodní soud v Praze (10), Městský soud v Brně působí jako soudy 1. stupně (ve všech případech, kdy zákon neurčuje, že soudem 1. stupně je krajský soud) rozhodují v senátu (skupina soudců) nebo samosoudce (1 soudce) kdy rozhoduje senát, kdy samosoudce určuje TSŘ a OSŘ v praxi je to většinou 1 soudce. projednávají věci vyplývající ze vztahů – občanskoprávních, pracovních, rodinných, obchodních, podnikatelských, hospodářských

9 Krajský soud Zsv v každém krajském městě působí jako soudy 2. stupně (odvolací – senát) ve věcech, ve kterých rozhodovaly v 1. stupni okresní soudy. jako soudy 1. stupně rozhodují v senátu nebo samosoudce rozhodují ve věcech – právně nesnadných nebo společensky významných (př. ochrana osobnosti, autorská práva, vraždy, tr. činy nad 5 let, obchodní záležitosti)

10 Vrchní soud Zsv Praha a Olomouc v lednu 1993 nastoupily místo po bývalém nejvyšším republikovém soudu dohlíží především na výklad zákonů a jiných právních předpisů rozhodují v senátech – tvořených předsedou a 2 soudci působí jako soudy 2. stupně ve věcech, v nichž rozhodovaly krajské soudy jako soudy 1. stupně. rozhodují vždy v senátu (hlasují v tomto pořadí: mladší, starší, předseda senátu)

11 Nejvyšší soud ČR Zsv nejvyšší stupeň soudní soustavy sídlo v Brně rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích vrchních soudů a zajišťuje zákonnost rozhodování mezi vrchními soudy a soudy v jejich obvodu, řeší mezinárodní záležitosti rozhoduje v senátech – tvoří ho předseda + 2 soudci (mimořádně tvoří předseda a 4 soudci)

12 Nejvyšší správní soud Zsv byl zřízen 1. 1. 2003 se soustavou správních soudů řeší žaloby proti rozhodnutí úřadů státní správy a krajských soudů sídlí v Brně

13 K Zjištění získaných znalostí Zsv 1.Uveď základní strukturu českých soudů. 2.Čím se zabývá Ústavní soud? 3.Kdo se může stát soudcem Ústavního soudu? 4.Jaký je rozdíl mezi soudem 1. a 2. stupně? 5.Kde sídlí Nejvyšší soud ČR? 6.Jakými problémy se zabývají okresní soudy?

14 Zdroje použitých materiálů Text je dílem autora.


Stáhnout ppt "Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec."

Podobné prezentace


Reklamy Google