Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název dokumentu: Systém soudnictví ČR Autor: Mgr. Hana Šebková Zsv

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název dokumentu: Systém soudnictví ČR Autor: Mgr. Hana Šebková Zsv"— Transkript prezentace:

1

2 Název dokumentu: Systém soudnictví ČR Autor: Mgr. Hana Šebková Zsv
Číslo šablony: III/2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV.S8.01 Název dokumentu: Systém soudnictví ČR Autor: Mgr. Hana Šebková Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: ZSV Tematická oblast: ZSV - V.-VIII. ročník osmiletého a ročník čtyřletého gymnázia Datum vytvoření: 12. září 2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec

3 Zsv Anotace: Materiál slouží k zopakování a zpřehlednění učiva předchozího ročníku. Formou výkladu vyučující zopakuje základní učivo. Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby mé dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.

4 Systém soudů Zsv Ústavní soud Nejvyšší soud ČR Nejvyšší správní soud
Vrchní soud Krajský soud Okresní soud

5 Ústavní soud Zsv sídlo v Brně současný předseda JUDr. Pavel Rychetský
zvláštní postavení, stojí mimo vlastní soustavu soudů pravomoci upraveny Ústavou ČR pečuje o ochranu základních lidských práv a svobod zaručených Ústavou a Listinou základních práv a svobod rozhoduje:  o zrušení zákonů a jiných právních předpisů, které jsou v rozporu s ústavními zákony nebo s mezinárodními smlouvami, které náš stát přijal o stížnostech proti zásahu státních orgánů do základních práv a svobod občanů ČR

6 Ústavní soudci Zsv Ústavní soud tvořen patnácti soudci
rozhodují ve čtyřech tříčlenných senátech nebo v plénu Soudce Ústavního soudu jmenuje se souhlasem Senátu Parlamentu prezident republiky na dobu deseti let (opakování mandátu Ústava nezakazuje). Předsedu a dva místopředsedy Ústavního soudu jmenuje prezident republiky samostatně z řad soudců Ústavního soudu.

7 Zsv Soudce Ústavního soudu se může stát:
bezúhonný občan České republiky volitelný do Senátu Parlamentu (tzn. má nejméně 40 let) získal vysokoškolské právnické vzdělání byl nejméně deset let činný v některém právnickém povolání (nemusí jít tedy o kariérního soudce obecného soudu) Funkce soudce Ústavního soudu není slučitelná s funkcí prezidenta republiky, člena Parlamentu či s jinou funkcí ve veřejné správě ani s jakoukoliv jinou placenou funkcí nebo výdělečnou činností.

8 Okresní soud Zsv základní článek obecného soudnictví
v každém okresním městě (75),Obvodní soud v Praze (10), Městský soud v Brně působí jako soudy 1. stupně (ve všech případech, kdy zákon neurčuje, že soudem 1. stupně je krajský soud) rozhodují v senátu (skupina soudců) nebo samosoudce (1 soudce) kdy rozhoduje senát, kdy samosoudce určuje TSŘ a OSŘ v praxi je to většinou 1 soudce. projednávají věci vyplývající ze vztahů – občanskoprávních, pracovních, rodinných, obchodních, podnikatelských, hospodářských

9 Krajský soud Zsv v každém krajském městě
působí jako soudy 2. stupně (odvolací – senát) ve věcech, ve kterých rozhodovaly v 1. stupni okresní soudy. jako soudy 1. stupně rozhodují v senátu nebo samosoudce rozhodují ve věcech – právně nesnadných nebo společensky významných (př. ochrana osobnosti, autorská práva, vraždy, tr. činy nad 5 let, obchodní záležitosti)

10 Vrchní soud Zsv Praha a Olomouc
v lednu 1993 nastoupily místo po bývalém nejvyšším republikovém soudu dohlíží především na výklad zákonů a jiných právních předpisů rozhodují v senátech – tvořených předsedou a 2 soudci působí jako soudy 2. stupně ve věcech, v nichž rozhodovaly krajské soudy jako soudy 1. stupně. rozhodují vždy v senátu (hlasují v tomto pořadí: mladší, starší, předseda senátu)

11 Nejvyšší soud ČR Zsv nejvyšší stupeň soudní soustavy sídlo v Brně
rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích vrchních soudů a zajišťuje zákonnost rozhodování mezi vrchními soudy a soudy v jejich obvodu, řeší mezinárodní záležitosti rozhoduje v senátech – tvoří ho předseda + 2 soudci (mimořádně tvoří předseda a 4 soudci)

12 Nejvyšší správní soud Zsv
byl zřízen se soustavou správních soudů řeší žaloby proti rozhodnutí úřadů státní správy a krajských soudů sídlí v Brně

13 Zjištění získaných znalostí
Zsv Zjištění získaných znalostí Uveď základní strukturu českých soudů. Čím se zabývá Ústavní soud? Kdo se může stát soudcem Ústavního soudu? Jaký je rozdíl mezi soudem 1. a 2. stupně? Kde sídlí Nejvyšší soud ČR? Jakými problémy se zabývají okresní soudy?

14 Zdroje použitých materiálů
Text je dílem autora.


Stáhnout ppt "Název dokumentu: Systém soudnictví ČR Autor: Mgr. Hana Šebková Zsv"

Podobné prezentace


Reklamy Google