Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Pavlína Krejčí Předmět/vzdělávací oblast: Základy společenských věd Tematická oblast: Člověk a právo Téma: Notáři, advokáti, soudci Ročník: 1. a 2. Datum vytvoření: srpen 2013 Název: VY_32_INOVACE_ OBN Anotace: Soudci, advokáti, jak získat advokáta, notáři. Digitální učební materiál je primárně určen pro žáky oborů technického zaměření. Učební materiál slouží jako inovativní prezentační doplněk výuky. Závěrečné otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Metodický pokyn: Výukový materiál slouží pro výklad v hodině, ale může být využit i k samostudiu či opakování. Otázky na konci prezentace ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Advokáti, notáři, soudci

3

4 Soudy nezávislý státní orgán vykonávající soudní moc
rozhodují spory – na čí straně je pravda rozhodují o právech a povinnostech rozhodují, zda došlo ke zločinu

5 Hlavní poslání advokacie a notářství
zpřístupnit laikům – neprávníkům určité odborné informace poskytnout občanům pomoc v oblastech, v nichž se dobře nevyznají

6 Advokáti poskytují právní služby (např. právní rady, sepisování listin, zpracovávání rozborů) zastupují fyzické a právnické osoby v řízení před soudy a jinými orgány obhajují a obviněné a obžalované v trestním řízení

7 Jak získat advokáta samostatně si ho zvolíme
s advokátem je uzavřena smlouva o poskytování právní pomoci advokáta ustanoví soud jde o tzv. advokáta ex offo je ustanoven na státní náklady

8 Notáři poskytují právní službu, jejímž posláním je hlavně předcházet sporům jsou jmenováni státem a pověřeni notářským úřadem sepisují veřejné listiny o právních úkonech, např. kupní smlouvy, darovací smlouvy, závěti, zakladatelské listiny obchodních společností atd. ověřují právně významné skutečnosti a prohlášení např. výsledky soutěží přijímají závěti do úschovy apod.

9 Státní zastupitelství
zastupuje stát v trestním řízení podává soudu obžaloby vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů tam, - kde se vykonává vazba - kde se vykonává trest odnětí svobody - kde se vykonává ochranná ústavní výchova - kde se vykonává ústavní léčení sídla státních zastupitelství se shodují se sídly českých soudů

10 Státní zástupce do funkce je jmenován ministrem spravedlnosti
musí dosáhnout věku 25 let musí splňovat tyto podmínky: občanství ČR, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům, VŠ vzdělání v oblasti práva je jmenován na dobu časově neomezenou jeho funkce zaniká nejpozději ve věku 70 let

11 Soudci bezúhonný občan ukončené vysokoškolské právnické vzdělání
vykonaná přípravná služba justičního čekatele složená justiční zkouška dosažení věku 30 let do funkce je jmenován prezidentem republiky bez časového omezení funkce se ujímá složením slibu bez svého souhlasu je nepřeložitelný a neodvolatelný

12 Kontrolní otázky 1. Jaké služby poskytuje notář?
2. Jaké služby poskytuje advokát? 3. Co všechno víš o povolání soudce?

13 Odpovědi 1. Poskytuje právní službu, jejímž posláním je hlavně předcházet sporům, právní rady, sepisuje veřejné listiny o právních úkonech, ověřuje právně významné skutečnosti a prohlášení, přijímá závěti do úschovy, atd. 2. Poskytuje právní rady, sepisuje právní listiny, zpracovává právní rozpory, zastupuje fyzické i právnické osoby v řízení před soudem, obhajuje obviněné a obžalované v trestním řízení.

14 Odpovědi 3. Bezúhonný občan, ukončené vysokoškolské právnické vzdělání, vykonaná přípravná služba justičního čekatele, složená justiční zkouška, dosažení věku 30 let, do funkce je jmenován prezidentem republiky bez časového omezení, funkce se ujímá složením slibu, bez svého souhlasu je nepřeložitelný a neodvolatelný.

15 Zjistěte zajímavosti o Okresním soudu v Kladně.
Informace najdete na stránkách:

16 Použité zdroje Cliparty – Dostupné pod licencí Microsoft Office 2003
(viz ...cz&CTT=114) na WWW: DUDÁK, Vladislav a kol. Občanská nauka pro střední odborné školy a studijní obory SOU. Dotisk 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., ISBN EMMERT, František a kol. Odmaturuj ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis, ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google