Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Libuše Sušická Předmět/vzdělávací oblast:Ekonomika Tematická oblast:Zaměstnanci Téma:Odpovědnost za škodu - zaměstnavatel Ročník:3. Datum vytvoření:únor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Libuše Sušická Předmět/vzdělávací oblast:Ekonomika Tematická oblast:Zaměstnanci Téma:Odpovědnost za škodu - zaměstnavatel Ročník:3. Datum vytvoření:únor."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Libuše Sušická Předmět/vzdělávací oblast:Ekonomika Tematická oblast:Zaměstnanci Téma:Odpovědnost za škodu - zaměstnavatel Ročník:3. Datum vytvoření:únor 2013 Název:VY_32_INOVACE_09.3.16.EKO Anotace: Obecná a zvláštní odpovědnost zaměstnavatele za škodu, pracovní úrazy a nemoci z povolání. Metodický pokyn: Inovativnost materiálu je zvýšena možností aktivního zapojení žáků pomocí interaktivní tabule. V digitální podobě je možné využít struktury Smart Artu nejen k výkladu, ale i k interaktivnímu ověření znalostí žáků, v tištěné podobě slouží i k písemnému zkoušení. Při závěrečném opakování je použito animací. Prezentace je primárně určena pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Odpovědnost za škodu - zaměstnavatel

3 odpovědnost za škodu odpovědnost zaměstnance odpovědnost zaměstnavatele

4 obecná odpovědnostzvláštní odpovědnost

5  jestliže zaměstnanci vznikne při plnění zadaného úkolu škoda, odpovídá v případě obecné odpovědnosti za ni zaměstnavatel  povinnost zaměstnavatele je uhradit skutečnou škodu (škoda v okamžiku poškození)  platí i v případě, kdy za škodu zaměstnance je zodpovědná jiná osoba (uhrazení škody může zaměstnavatel vyžadovat po této osobě)

6 POZOR ! zaměstnavatel neodpovídá zaměstnanci za škodu:  jestliže zaměstnanec použil k plnění pracovního úkolu dopravní prostředek, nářadí, nástroje a ostatní předměty bez souhlasu zaměstnavatele a tím mu vznikla škoda

7 zvláštní odpovědnost odpovědnost při odvracení škody odpovědnost na odložených věcech zabezpečení při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání

8  jestliže zaměstnanec utrpěl škodu při odvracení škody nebo nebezpečí hrozící zdraví, popřípadě životu zaměstnavateli, počíná si přitom způsobem, který je přiměřený okolnostem a jestliže škoda nevznikla úmyslným jednáním zaměstnance, odpovídá zaměstnavatel za věcnou škodu

9  jestliže si zaměstnanec odkládá při plnění pracovních úkolů své věci na místo k tomu určené, odpovídá za škodu na odložených věcech zaměstnavatel  právo na odškodnění zanikne, jestliže zaměstnanec neohlásí zaměstnavateli její vznik ihned, nejpozději však do 15 dnů od chvíle, kdy ke škodě došlo

10  jestliže dojde u zaměstnance k pracovnímu úrazu nebo onemocní nemocí z povolání, náleží mu náhrada za ztrátu výdělku, bolestné, náhrada nákladů na léčení, na zničené oděvy

11 SCHMIED, Zdeněk a Jaroslav JAKUBKA – Zákoník práce, Vydání čtrnácté. Praha: GRADA, 2013 ISBN 978-80-247-4628-9 Klipart – dostupný pod licencí Microsoft Office 2003 na WWW: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/ http://office.microsoft.com/cs-cz/images/


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Libuše Sušická Předmět/vzdělávací oblast:Ekonomika Tematická oblast:Zaměstnanci Téma:Odpovědnost za škodu - zaměstnavatel Ročník:3. Datum vytvoření:únor."

Podobné prezentace


Reklamy Google