Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Ing. Libuše Sušická Předmět/vzdělávací oblast: Ekonomika Tematická oblast: Zaměstnanci Téma: Odpovědnost za škodu - zaměstnavatel Ročník: 3. Datum vytvoření: únor 2013 Název: VY_32_INOVACE_ EKO Anotace: Obecná a zvláštní odpovědnost zaměstnavatele za škodu, pracovní úrazy a nemoci z povolání. Metodický pokyn: Inovativnost materiálu je zvýšena možností aktivního zapojení žáků pomocí interaktivní tabule. V digitální podobě je možné využít struktury Smart Artu nejen k výkladu, ale i k interaktivnímu ověření znalostí žáků, v tištěné podobě slouží i k písemnému zkoušení. Při závěrečném opakování je použito animací. Prezentace je primárně určena pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Odpovědnost za škodu - zaměstnavatel

3 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
odpovědnost za škodu odpovědnost zaměstnance odpovědnost zaměstnavatele

4 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
obecná odpovědnost zvláštní odpovědnost

5 Obecná Odpovědnost zaměstnavatele
jestliže zaměstnanci vznikne při plnění zadaného úkolu škoda, odpovídá v případě obecné odpovědnosti za ni zaměstnavatel povinnost zaměstnavatele je uhradit skutečnou škodu (škoda v okamžiku poškození) platí i v případě, kdy za škodu zaměstnance je zodpovědná jiná osoba (uhrazení škody může zaměstnavatel vyžadovat po této osobě)

6 Obecná Odpovědnost zaměstnavatele
POZOR ! zaměstnavatel neodpovídá zaměstnanci za škodu: jestliže zaměstnanec použil k plnění pracovního úkolu dopravní prostředek, nářadí, nástroje a ostatní předměty bez souhlasu zaměstnavatele a tím mu vznikla škoda

7 Zvláštní Odpovědnost zaměstnavatele
odpovědnost při odvracení škody odpovědnost na odložených věcech zabezpečení při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání

8 Odpovědnost při odvracení škody
jestliže zaměstnanec utrpěl škodu při odvracení škody nebo nebezpečí hrozící zdraví, popřípadě životu zaměstnavateli, počíná si přitom způsobem, který je přiměřený okolnostem a jestliže škoda nevznikla úmyslným jednáním zaměstnance, odpovídá zaměstnavatel za věcnou škodu

9 Odpovědnost na odložených věcech
jestliže si zaměstnanec odkládá při plnění pracovních úkolů své věci na místo k tomu určené, odpovídá za škodu na odložených věcech zaměstnavatel právo na odškodnění zanikne, jestliže zaměstnanec neohlásí zaměstnavateli její vznik ihned, nejpozději však do 15 dnů od chvíle, kdy ke škodě došlo

10 Pracovní úrazy a nemoci z povolání
jestliže dojde u zaměstnance k pracovnímu úrazu nebo onemocní nemocí z povolání, náleží mu náhrada za ztrátu výdělku, bolestné, náhrada nákladů na léčení, na zničené oděvy

11 Použité zdroje: SCHMIED, Zdeněk a Jaroslav JAKUBKA – Zákoník práce, Vydání čtrnácté. Praha: GRADA, 2013 ISBN Klipart – dostupný pod licencí Microsoft Office 2003 na WWW:


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google