Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRACOVNÍ PRÁVO  ODPOVĚDOST ZAMĚSTNAVATELE ZA ŠKODU  NP2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRACOVNÍ PRÁVO  ODPOVĚDOST ZAMĚSTNAVATELE ZA ŠKODU  NP2."— Transkript prezentace:

1 PRACOVNÍ PRÁVO  ODPOVĚDOST ZAMĚSTNAVATELE ZA ŠKODU  NP2

2 ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNAVATELE ZA ŠKODU Druhy odpovědnosti zaměstnavatele za škodu: 1.Obecná odpovědnost 2.Zvláštní druhy odpovědnosti:  Odpovědnost při pracovních úrazech a nemocech z povolání  Odpovědnost za škodu na odložených věcech zaměstnanců  Odpovědnost při vrácení škody

3 OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNAVATELE ZA ŠKODU Zaměstnavatel má obecnou odpovědnost za škodu, která vznikla při plnění pracovního úkolu nebo v přímé souvislosti s ním, a to jestliže škoda vznikla:  Porušením právní povinnosti  Úmyslným jednáním proti pravidlům slušnosti a občanského soužití  Příklad: zaměstnanec dostal neprávem výpověď, nebo jestliže vznikla zaměstnanci škoda, kdy kdokoli jednal jménem zaměstnavatele a přitom porušil právní povinnost.  Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci skutečnou škodu v penězích (pokud škodu neodčinil uvedením věci do původního stavu = naturální restituce).  Zaměstnavatel si pak může nárokovat odškodnění podle občanského práva po odpovědném za škodu.

4 ZVLÁŠTNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNAVATELE ZA ŠKODU Zvláštní odpovědnost za škodu při pracovním úrazu nebo při nemoci z povolání má zaměstnavatel i v případě, kdy neporušil žádnou povinnost vyplývající z předpisů o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. PRACOVNÍ ÚRAZ  Pracovní úraz je poškození zdraví nebo úmrtí zaměstnance při plnění pracovního úkolu nebo v přímé souvislosti s ním.  NENÍ pracovním úrazem úraz zaměstnance během cesty do/z práce.  Pracovní úraz JE ale ten, který se zaměstnanci přihodil na služební cestě.  Pracovní úraz je povinen odškodnit zaměstnavatel, u něhož byl zaměstnanec v době úrazu zaměstnán.

5 ZVLÁŠTNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNAVATELE ZA ŠKODU NEMOC Z POVOLÁNÍ je nemoc uvedená v předpisech o sociálním zabezpečení a to v seznamu nemocí z povolání.  Příkladem je silikóza = zaprášení plic, při práci v prašném prostředí  Z důvodu dlouhé inkubační doby u některých nemocí je odpovědný ten zaměstnavatel, u něhož zaměstnanec naposledy pracoval za podmínek, z nichž vniká nemoc, kterou byl poškozen.  Zaměstnavatel se zbaví ZCELA odpovědnosti za pracovní úraz nebo nemoc z povolání důkazem:  Bylo-li jedinou příčinou zaměstnancovo zavinění porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  Byla-li příčinou zaměstnancova opilost, popřípadě zneužití jiných návykových látek A ZAMĚSTNAVATEL NEMOHL ŠKODĚ ZABRÁNIT.  Zaměstnavatel se ČÁSTEČNĚ zbaví odpovědnosti stejnými důkazy jako výše, a navíc s důkazem, že zaměstnanec neporušil sice předpisy, ale jednal lehkomyslně.

6 NÁHRADA ZA PRACOVNÍ ÚRAZ NEBO NEMOC Z POVOLÁNÍ  Zaměstnanci se poskytuje náhrada, která zahrnuje čtyři složky:  Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti (popřípadě i po jejím skončení). Po dobu pracovní neschopnosti nahrazuje zaměstnavatel rozdíl mezi výší nemocenských dávek a průměrným platem zaměstnance:  Náhradu za bolest (bolestné) a za ztížení společenského uplatnění. Jednorázově, podle zvláštních předpisů:  Náhradu účelně vynaložených nákladů na léčení  Náhradu věcné škody (zničený oděv) • Při úmrtí zaměstnance v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání je zaměstnavatel povinen poskytnou náhradu účelně vynaložených nákladů na léčení, náhrad přiměřených nákladů na pohřeb, náhradu nákladů na výživu pozůstalých, jednorázové odškodnění pozůstalých a náhradu věcné škody.

7 ZVLÁŠTNÍ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU NA ODLOŽENÝCH VĚCECH  V případech, kdy zaměstnanec odložil tyto věci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo na místě, kde se tyto věci obvykle odkládají má zaměstnavatel zvláštní odpovědnost za škodu.  Omezení odpovědnosti zaměstnavatele do výše 10.000,- Kč:  Jedná-li se o věci, které se obvykle do zaměstnání nenosí (klenoty, cennosti, větší částky peněz) a které zaměstnavatel nepřevzal od zaměstnance do zvláštní úschovy.  Nárok zaměstnance na náhradu škody na věcech odložených zaniká, jestliže neuvědomí zaměstnavatele o vzniklé škodě bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dověděl.  KAŽDÝ ZAMĚSTNAVATEL JE PODLE ZÁKONA POVINNĚ POJIŠTĚN PRO PŘÍPAD PRACOVNÍHO ÚRAZU NEBO NEMOCI Z POVOLÁNÍ ZAMĚSTNANCE = ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ


Stáhnout ppt "PRACOVNÍ PRÁVO  ODPOVĚDOST ZAMĚSTNAVATELE ZA ŠKODU  NP2."

Podobné prezentace


Reklamy Google