Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální zabezpečení a důchodová politika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální zabezpečení a důchodová politika"— Transkript prezentace:

1 Sociální zabezpečení a důchodová politika
Mgr. Hana Grzegorzová

2 Sociální událost Sociální událost je v právu sociálního zabezpečení právní událost, v sociální sféře společenských vztahů nezávislá na vůli subjektu, s níž je spojován vznik, změna nebo zánik práv a povinností v oblasti sociálního zabezpečení. Jejím charakteristickým znakem je tíživá situace jednotlivce spojená s nepříznivým ekonomickým dopadem a veřejný zájem na poskytnutí pomoci. Základními sociálními událostmi jsou: nemoc a jiná porucha zdraví pracovní neschopnost dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav invalidita těhotenství a mateřství nezaopatřenost dítěte dosažení určitého věku smrt nedostatečný příjem

3 Pilíře sociálního zabezpečení a sociálního pojištění
Je v ČR organizováno a garantováno státem. Vychází z Listiny základních práv a svobod, která zaručuje každému občanu právo na sociální zabezpečení Praktický výkon sociálního zabezpečení zajišťují instituce, které stát sám zřizuje - Česká správa sociálního zabezpečení – sociální pojištění, Úřady práce – péče o zaměstnanost Stát některé povinnosti dále deleguje na vyšší územně správní celky a obce Stát rovněž vytváří zákonné a finanční podmínky pro poskytování sociální pomoci obcemi, neziskovými organizacemi i jednotlivci

4 I. Pilíř sociálního zabezpečení sociální pojištění
řešení předvídatelných sociálních událostí (nemoc, invalidita, stáří, ztráta živitele) náhrada příjmu ve výše uvedených případech princip odložené spotřeby formou pojištění (pojištěnec, zaměstnavatel, stát) pojištění ze zákona povinné státem garantovaná organizace výběru pojištění i vkladů stát poskytuje prostřednictvím ČSSZ

5 Druhy sociálního pojištění
Nemocenské pojištění – je určeno k náhradě mzdy v případě krátkodobé nemoci případně dalších sociálních událostí spojených s krátkodobou pracovní neschopností (Dávky jsou odvozeny od předchozího příjmu a jsou jeho procentuálním ekvivalentem. Dávky jsou vždy nižší než původní příjem, stát omezuje zákonem jejich maximální výši. Důchodové pojištění – je určeno k náhradě mzdy v případě invalidity, stáří a úmrtí živitele. Dávky jsou odvozeny od předchozího příjmu a doby pojištění dotčené osoby. Dávky jsou nižší než původní příjem. Aktivní politika zaměstnanosti – je určena k náhradě mzdy v případě nezaviněné nezaměstnanosti. Dávky jsou poskytovány po zaevidování na úřadu práce a dodržování podmínek s evidencí souvisejících. Dávky jsou odvozeny od předchozího příjmu a jsou jeho procentuálním ekvivalentem. Dávky jsou vždy nižší než původní příjem. Zákon rovněž upravuje délku jejich pobírání, které je odlišná pro různé skupiny pojištěnců.

6 II. Pilíř sociálního zabezpečení státní sociální podpora
řešení sociálních událostí spojených zejména s péčí o rodinou dorovnání a navýšení příjmu především pro rodiny s nezaopatřenými dětmi hrazeno ze státního rozpočtu při splnění zákonem daných podmínek nárokové dávky (testované a netestované) státem garantována výše a výplata dávek poskytuje stát prostřednictvím obcí

7 Druhy dávek Stát přispívá na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby především rodinám s dětmi a osobám s nízkými příjmy nebo v určitých sociálních situacích. Jedná se o nároková plnění, tzn. poskytnutí dávek nezáleží na úvaze úřadu, nýbrž jsou na základě občanovy žádosti, podané na předepsaném formuláři a při splnění příslušných podmínek, automaticky vypláceny.   Dávky poskytované v závislosti na výši příjmu (testované): přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, porodné Netestované dávky: rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče – dávky při převzetí pěstouna, odměna pěstouna, příspěvek na péči o dítě, příspěvek na zakoupení motorového vozidla, pohřebné. 

8 III. Pilíř sociálního zabezpečení Sociální pomoc
řešení obtížných sociálních situací, které nelze vyřešit s použitím I. a II. pilíře garance životního minima hrazeno ze státního rozpočtu, rozpočtu krajů, obcí, fyzických i právnických osob, z grantů EU formou peněžitých, věcných dávek a poskytováním sociálních služeb poskytují kraje, obce a neziskové organizace, případně jednotlivci


Stáhnout ppt "Sociální zabezpečení a důchodová politika"

Podobné prezentace


Reklamy Google