Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA STÁTU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA STÁTU"— Transkript prezentace:

1 HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA STÁTU
Mgr. Michal Oblouk

2 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA jednání státu, kterým jsou ovlivňovány ekonomické procesy v celém národním hospodářství jejím cílem je dosažení maxima společenského blahobytu a zajištění hospodářské stability – dostatečně vysoká zaměstnanost, cenová stabilita, vyrovnaná platební bilance (vnější rovnováha) a hospodářský růst nástroje: právní normy - právní úprava fungování trhu fiskální nástroje - dosažení cílů pomocí státního rozpočtu; sladění příjmů a výdajů do rozpočtu monetární nástroje - regulování nabídky oběživ a peněz prostřednictvím Centrální banky; např. operace na trhu cenných papírů

3 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA (HP)
zahrnuje tyto politiky: měnová (monetární) – HP prováděná pomocí měnových nástrojů centrální banky, pečuje o stabilitu měny rozpočtová (fiskální) – snaží se ovlivnit vývoj ekonomiky změnami výše a struktury veřejných výdajů a daní, je nástrojem aktivního zasahování státu do hospodářství zahraničněobchodní – podpora obchodu mezi zeměmi nebo omezení obchodu pomocí cel a kvót sociální a důchodová – cílem je sociální zabezpečení občanů, zdravotní a sociální služby

4 SOCIÁLNÍ POLITIKA část veřejné politiky jejímž předmětem jsou sociální témata jednání státu a dalších subjektů sociální politiky s cílem pozitivně ovlivnit životní podmínky lidí soubor aktivit, nástrojů a opatření, jejichž smyslem je reakce na nepříznivé sociální události jako jsou stáří, nemoc, invalidita nebo i nezaměstnanost a chudoba - systém sociálních dávek, zdravotního a sociálního pojištění cílem je vytváření důstojných podmínek života všem občanům nebo alespoň jejich většině celý soubor nástrojů sociální politiky tvoří záchytnou sociální síť

5 STÁTNÍ PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI
při ztrátě zaměstnání stát nabízí za určitých podmínek finanční podporu pro zmírnění následků výpadků příjmů nárok na podporu v nezaměstnanosti nevzniká automaticky – podmínky: alespoň 12 měsíců zaměstnání (v posledních dvou letech), žádost na úřadu práce, člověk nesmí být poživatelem starobního nebo plného invalidního důchodu poskytuje se 5 – 11 měsíců, v prvních dvou měsících podpůrčí doby dostanete 65 %, další dva měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nárok nezaměstnaný nemá, pokud byl v posledních 6 měsících před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání vaším zaměstnavatelem skončen pracovně-právní vztah z důvodu hrubého porušení povinností

6 STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA
slouží k překonání nepříznivých důsledků sociální události (nemoc a jiná porucha zdraví, pracovní neschopnost, dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, invalidita, těhotenství a mateřství, nezaopatřenost dítěte, dosažení určitého věku, smrt, nedostatečný příjem) je tvořena systémem dávek určených především rodinám s dětmi – důležitá je příjmová situace rodiny

7 PŘÍDAVEK NA DÍTĚ základní dlouhodobá dávka poskytovaná rodinám s dětmi
nárok mají rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima přídavek na dítě je poskytován ve třech výších podle věku dítěte: dítě do 6 let věku – 500 Kč měsíčně 6 – 15 let – 610 Kč 15 – 26 let – 700 Kč

8 PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy na příspěvek má nárok vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení výplata příspěvku na bydlení je časově omezena na 84 měsíců v období posledních 10 kalendářních let - neplatí pro domácnosti sestávající výlučně z osob starších 70 let a pro osoby se zdravotním postižením, které bydlí v pro ně postavených nebo upravených bytech

9 RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK nárok má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku - v pevných měsíčních částkách Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši Kč do 4 let věku dítěte maximálně výše rodičovského příspěvku může činit Kč měsíčně

10 PORODNÉ rodině s nízkými příjmy se jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního dítěte nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte musí být nižší než 2,4násobek životního minima rodiny výše porodného činí Kč na první živě narozené dítě, narodí-li se s prvním živě narozeným dítětem další živě narozené dítě nebo děti, výše porodného činí Kč

11 POHŘEBNÉ na pohřebné má nárok osoba, jež vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR výše pohřebného je stanovena pevnou částkou Kč

12 Dávky pěstounské péče těmito dávkami se přispívá na potřeby spojené s péčí o dítě, svěřené do pěstounské péče, o které se rodiče nemohou nebo nechtějí starat příspěvek na úhradu potřeb dítěte - výše příspěvku na úhradu potřeb nezaopatřeného dítěte činí 2,3násobek životního minima dítěte odměna pěstouna - výše odměny je stanovena ve výši částky životního minima jednotlivce za každé svěřené dítě, pečuje-li pěstoun alespoň o 3 svěřené děti, činí odměna 5,5násobek životního minima jednotlivce příspěvek při převzetí dítěte - výše příspěvku je stanovena pevnými částkami podle věku dítěte (do 6 let 8000 Kč, od 6 do 15 let 9000 Kč, od 15 do 18 let Kč) příspěvek na zakoupení motorového vozidla - dávka náleží pěstounovi, který má v pěstounské péči nejméně čtyři děti, vozidlo nesmí pěstoun používat pro výdělečnou činnost, příspěvek je poskytován ve výši 70 % pořizovací ceny vozidla, nejvýše však Kč

13 ZDROJE


Stáhnout ppt "HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA STÁTU"

Podobné prezentace


Reklamy Google