Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu"— Transkript prezentace:

1 Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

2 Definice životního a existenčního minima:
Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby plně invalidní a u osoby starší 65 let.

3 Ochrana v oblasti bydlení je řešena
Životní minimum ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení. Ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému státní sociální podpory poskytováním příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení.

4 Částky životního minima
pro jednotlivce, pro první dospělou osobu ve vícečetné domácnosti, pro každou další dospělou osobu ve vícečetné domácnosti, pro nezaopatřené děti - tři věkové skupiny.

5 Životní a existenční minimum platné od 1.1.2007 (v Kč za měsíc)
životní minimum jednotlivec 3126 první dospělá osoba 2880 další dospělá osoba 2600 děti podle věku do 6 let 1600 6 až 15 let 1960 15 až 26 let (nezaopatřené) 2250 existenční minimum 2020

6 Příklady výpočtu životního minima domácnosti:
jednotlivec 3 126 Kč 2 dospělí = Kč 1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let = 4 480Kč 2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let = 7 080Kč

7 Valorizace životního a existenčního minima
Částky životního minima a částku existenčního minima vláda zvyšuje nařízením v pravidelném termínu od 1. ledna, a to podle skutečného růstu nákladů na výživu a na ostatní základní osobní potřeby ve stanoveném rozhodném období za podmínky, že příslušný index spotřebitelských cen vzroste od počátku rozhodného období alespoň o 5 %. Vláda může za mimořádných okolností nařízením zvýšit částky životního minima a částku existenčního minima též v mimořádném termínu.

8 Společně posuzované osoby
rodiče a nezletilé nezaopatřené děti manželé rodiče a nezletilé zaopatřené děti nebo zletilé děti, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby

9 Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnické služby), zdržují mimo byt.

10 Při souběhu okruhů společně posuzovaných osob má přednost společné posuzování rodičů s dětmi.
Osamělý rodič žijící u svých rodičů se však i se svým dítětem posuzuje společně s rodiči. U vícegenerační rodiny se rodina starobního důchodce posuzuje samostatně.

11 Dítě se posuzuje s tím ze svých rodičů, kterému bylo příslušným orgánem svěřeno do péče (v případě střídavé péče záleží na souhlasném prohlášení obou rodičů). Dítě se však vždy posuzuje s tím rodičem, který na něj uplatňuje slevu na dani z příjmů podle zákona o daních z příjmů. Dítě se neposuzuje se svými rodiči, pokud bylo svěřeno do náhradní péče nebo se nachází v ústavu pro péči o děti a mládež.

12 Za společně posuzovanou osobu se nepovažuje osoba ve vazbě nebo výkonu trestu, pokud tato skutečnost trvala celý příslušný kalendářní měsíc (neplatí pro matky, které mají po tuto dobu své děti v osobní péči).

13 Započitatelné příjmy – zjednodušení
ze závislé činnosti funkční požitky z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti z kapitálového majetku z pronájmu dávky nemocenského a důchodového pojištění

14 podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci
plnění z pojištění pro případ dožití určitého věku výživné a příspěvek na výživu rozvedeného manžela a neprovdané matce dávky státní sociální podpory (bez příspěvku na bydlení a jednorázových dávek) příspěvek na živobytí mzdové nároky vyplácené úřadem práce při platební neschopnosti zaměstnavatele další příjmy

15 s výjimkou: příjmů z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby náhrady škody a finanční prostředky na odstranění následků živelné pohromy peněžní pomoc obětem trestné činnosti sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem podpory z prostředků nadací a občanských sdružení

16 stipendií odměn za darování krve daňového bonusu příspěvku na péči té části sociálního příplatku a příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů dávky sociální péče poskytované ze zdravotních důvodů zvláštní příspěvek k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a za osvobození Československa

17 Využití životního a existenčního minima
pomoc v hmotné nouzi státní sociální podpora další


Stáhnout ppt "Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu"

Podobné prezentace


Reklamy Google