Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém sociální podpory v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém sociální podpory v ČR"— Transkript prezentace:

1 Systém sociální podpory v ČR

2 TYPY DÁVEK STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY
1. přídavek na dítě 2. rodičovský příspěvek 3. sociální příplatek 4. příspěvek na bydlení 5. porodné 6. pohřebné 7. dávky pěstounské péče

3 1. Přídavek na dítě dlouhodobá dávka poskytovaná rodinám s dětmi
nárok mají pouze rodiny s příjmem do 2,4 násobku životního minima Věk nezaopatřeného dítěte Přídavek na dítě měsíčně do 6 let 500 Kč 6 – 15 let 610 Kč 15 – 16 let 700 Kč

4 2. Rodičovský příspěvek nárok má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině možnost volby čerpání příspěvků po dobu dvou, tří nebo čtyř let je dán ve 4 výměrách: zvýšená ( Kč) základní (7 600 Kč) snížená (3 800 Kč) nižší (3 000 Kč)

5 2. Rodičovský příspěvek Možnost volby výše příspěvku:
a) rychlejší čerpání – po PPM ve zvýšené výměře do 24 měsíců věku dítěte, nárok má pouze rodič, který má PPM ve výši alespoň 380Kč denně b) klasické čerpání – po PPM v základní výměře do 36 měsíců věku dítěte, nárok má pouze rodič, který pobírá PPM c) pomalejší čerpání – po PPM nebo po narození dítěte (nevznikl-li nárok na PPM) v zákl. výměře do 21 měsíců věku dítěte, dále ve snížené míře do 38 měsíců věku dítěte * PPM = peněžitá pomoc v mateřství

6 2. Rodičovský příspěvek Podmínky
-Dítě mladší 3 let nenavštěvuje jesle nebo jiné zařízení pro děti předškol. věku déle než 5 dní v měsíci -Dítě starší 3 let, může pravidelně navštěvovat mateřskou školu nebo jiné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně nebo nejvýše 5 dnů v měsíci -Dítě může navštěvovat léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro zdravotně postižené předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně -Dítě zdravotně postiženého rodiče, může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. -Dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně nebo plní povinnou školní docházku.

7 3. Sociální příplatek cílem je pomáhat rodinám s nízkými příjmy
nárok je vázán na péči o nezaopatřené dítě a na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v předchozím kalendářním čtvrtletí musí být nižší než dvojnásobek životního minima rodiny nárok na vyšší dávky mají: rodiny s dlouhodobě postiženými nebo nemocnými dětmi, narození více dětí současně, denní studium dítěte SŠ nebo VŠ

8 4. Příspěvek na bydlení přispívá na náklady na bydlení lidem s nízkými příjmy nárok má vlastník nebo nájemce bytu, přihlášený k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35%) příjmu nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % příjmu jsou nižší než normativní náklady stanovené zákonem

9 5. Porodné jednorázový příspěvek matce na náklady, související s narozením dítěte výše porodného je Kč na každé narozené dítě

10 6. Pohřebné nárok má osoba, jež vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR výše pohřebného je 5000 Kč

11 7. Dávky pěstounské péče příspěvky na péči o dítě, o které se rodiče nemohou nebo nechtějí starat a které je v pěstounské péči nárok má dítě svěřené do pěst. péče a po jejím skončení (18 let) nejdéle do 26 let, zůstane-li nezaopatřené a ve společné domácnosti s pěstounem výše příspěvku je 2,3 násobek životního minima (cca Kč na osobu)

12 7. Dávky pěstounské péče Odměna pěstouna
- projev určitého uznání osoby pečující o cizí dítě - výše odměny je stanovena ve výši částky ŽM jednotlivce za každé svěřené dítě (např. pečuje-li o 3 děti, činí odměna 5,5 násobek ŽM jednotlivce)

13 7. Dávky pěstounské péče Příspěvek při převzetí dítěte
- jednorázová dávka na nákup potřebných věcí Věk nezaopatřeného dítěte Příspěvek při převzetí dítěte Do 6 let 8 000 Kč 6 – 15 let 9 000 Kč 15 – 18 let

14 7. Dávky pěstounské péče Příspěvek na zakoupení motorového vozidla
- nárok má pěstoun, který má v péči alespoň 4 děti - zakoupené vozidlo se nesmí používat pro výdělečnou činnost - výše příspěvku je 70 % pořizovací ceny vozidla, nejvýše však Kč

15 PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DÁVKY na příslušných úřadech práce podle místa trvalého pobytu žádosti se podávají v tiskopisech předepsaných MPSV (Ministerstvem práce a sociálních věcí) odvolacími orgány jsou krajské úřady a magistrát hl. města Prahy

16 NÁROK NA DÁVKY pouze fyzická osoba a s ní společně posuzované osoby, které mají trvalý pobyt v ČR a občané EU, krytí nařízením Rady (EEC) dávky státní sociální podpory náleží rovněž dalším, v zákoně o SSP uvedeným osobám, které nemají na území ČR trvalý pobyt nárok zaniká uplynutím 3 měsíců ode dne, za který dávky náleží (u jednorázových zaniká nárok uplynutím 1 roku ode dne, za který dávka náleží)

17 NÁROK NA DÁVKY Příjmy rozhodné pro nárok zahrnují hlavně příjmy ze závislé činnosti, z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti dávky nemocenského a důchodového zabezpečení a podporu v nezaměstnanosti do rozhodného příjmu se započítávají tzv. čisté příjmy

18 ŽIVOTNÍ A EXISTENČNÍ MINIMUM
ŽM = minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb EM = minimální hranice příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních potřeb na úrovni umožňující přežití

19 ŽIVOTNÍ A EXISTENČNÍ MINIMUM
Životní minimum (měsíčně) pro jednotlivce Kč pro první dospělou osobu v domácnosti Kč pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti Kč pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let Kč 6 až 15 let Kč 15 až 26 let (nezaopatřené) Kč Existenční minimum (měsíčne) Kč

20 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Systém sociální podpory v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google