Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o sociálních dávkách u osob s RS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o sociálních dávkách u osob s RS"— Transkript prezentace:

1 Informace o sociálních dávkách u osob s RS
O roztroušené skleróze (ne)jen pro rodinu

2 Státní sociální podpora
Pojem státní sociální podpory označuje dávky, poskytované osobám (rodinným příslušníkům) ve společensky uznaných sociálních situacích, kdy stát skrze jejich vyplácení z části přebírá spoluzodpovědnost za vzniklou sociální situaci. V rámci systému státní sociální podpory je poskytován: přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče.

3 Přídavek na dítě

4 Příspěvek na bydlení

5 Příspěvek na bydlení

6 Rodičovský příspěvek Na rodičovský příspěvek má rodič nárok, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Rodič si může zvolit čerpání rodičovského příspěvku po dobu do dvou, tří nebo čtyř let dítěte. Rodičovský příspěvek je stanoven ve třech výších daných v pevných měsíčních částkách: zvýšená výměra 11 400 Kč, základní  výměra 7 600 Kč, snížená výměra 3 800 Kč.

7 Porodné Porodné je dávka, kterou se matce jednorázově přispívá na náklady související s narozením dítěte. Při poskytnutí dávky není zkoumán příjem rodiny. Jestliže žena, která dítě porodila, zemřela a porodné jí nebo jiné osobě nebylo vyplaceno, má na něj nárok otec dítěte. Nárok na porodné má rovněž osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče, nahrazující péči rodičů. Pro děti narozené od 1. ledna 2008 je porodné stanoveno pevnou částkou v jednotné výši 13 000 Kč na každé narozené dítě.

8 Životní a existenční minimum
Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby plně invalidní a u osoby starší 65 let.

9 Částky životního minima od 1.1.2007 v Kč za měsíc

10 Částky existenčního minima od 1.1.2007 v Kč za měsíc
Existenční minimum: 2020

11 Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením

12 Dávky sociální péče Základními právními předpisy, kde jsou tyto dávky upraveny, jsou: Zákon o sociálním zabezpečení č. 100/1988 Sb.; Vyhláška, kterou se provádí Zákon o sociálním zabezpečení od Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Informace také na: nebo stránkách jednotlivých obecních úřadů Nápadník – Liga vozíčkářů ( )

13 Dávky Všechny dávky pro zdravotně postižené s výjimkou mimořádných výhod jsou tzv. závazkové. To znamená, že žadatel musí podepsat závazek, že v případě, kdy vyplyne nějaká skutečnost, která nebude osvědčovat nárok na dávku, že dávku nebo její poměrnou část vrátí.

14 Rozdělení dávek Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany
Jednorázové nenárokové dávky Opakující se nenárokové dávky Jednorázové nárokové dávky Opakující se nárokové dávky

15 Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany
nepeněžitá dávka, kterou stát garantuje určité výhody, které jsou ve vztahu ke zdravotnímu postižení Tři stupně: I. stupeň (TP) II. stupeň (ZTP) III. (ZTP/P)

16 I. stupeň - TP II. stupeň - ZTP
nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob kromě autobusů a vlaků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky. II. stupeň - ZTP nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem) sleva 75% jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě 75% sleva v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy nahrazuje dálniční známku vydání speciálního označení vozidla čerpání příspěvku na provoz motorového vozidla.

17 III. stupeň - ZTP/P nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě u úplně nebo prakticky nevidomých nárok na bezplatnou přepravu vodícího psa, pokud je nedoprovází průvodce sleva na používání telefonu sleva na plyn Dále může být držitelům průkazů ZTP a ZTP/P poskytnuta sleva poloviny vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní podniky. Při poskytování slevy držitelům průkazu ZTP/P se poskytne sleva poloviny vstupného i jejich průvodci.

18 Jednorázové nenárokové dávky
Obecní úřad s rozšířenou působností

19 Bezúročné půjčky bezúročná půjčka může být poskytnuta občanům, kteří splňují podmínky pro přiznání příspěvku na zakoupení motorového vozidla výše půjčky je až 40 000 Kč. Půjčku je nezbytné splatit nejpozději do 5 let. Úřad uzavře s občanem písemnou smlouvu obsahující ujednání o lhůtách splatnosti a výši splátek.

20 Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek
na opatření zvláštních pomůcek, určené těžce zdravotně postižným občanům k odstranění, zmírnění nebo překonání následků jejich postižení maximální výše příspěvku je stanovena procentní částkou z ceny pomůcky.

21 Příspěvek na úhradu výdajů spojených s výcvikem a odevzdáním vodícího psa
úplně nebo prakticky nevidomým občanům příspěvek lze poskytnout až do výše obvyklých nákladů, tj. v současné době až do výše 210 000 Kč.

22 Opakující se nenárokové dávky
Pověřený obecní úřad

23 Příspěvek na úhradu za užívání garáže
určený občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, kteří obývají bezbariérový byt. Příspěvek na krmivo pro vodícího psa příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům, určený na krmivo pro vodícího psa ve vlastnictví tohoto občana výše příspěvku činí 800 Kč měsíčně

24 Jednorázové nárokové dávky
Obecní úřad s rozšířenou působností

25 Příspěvek na úpravu bytu
určený občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí a občanům úplně nebo prakticky nevidomým k odstranění bariér v rámci jejich bytu příspěvek lze poskytnout ve výši 70 % prokázaných nákladů na úpravu, nejvýše však ve výši 50 000 Kč

26 Příspěvek na zakoupení motorového vozidla
určený občanům s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí a rodičům nezaopatřených dětí, které mají těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, které jsou úplně nebo prakticky nevidomé nebo těžce mentálně postižené. výše příspěvku činí až 100 000 Kč

27 Příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla
určený občanům s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí a rodičům nezaopatřených dětí, které mají těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, které jsou úplně nebo prakticky nevidomé nebo těžce mentálně postižené. výše příspěvku činí až 60 000 Kč

28 Příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla
určený občanům s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, kteří sami řídí motorové vozidlo a s ohledem na své postižení úpravu vozidla potřebují. příspěvek se poskytuje v plné výši ceny úpravy, pokud tomu nebrání výše souběhu tří příspěvků, poskytnutých v průběhu 10 po sobě jdoucích kalendářních roků, která činí 200 000 Kč

29 Příspěvek na provoz motorového vozidla
určený provozovatelům (držitelům) motorového vozidla, jejichž zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod II. a III. Stupně provozovatelům, kteří používají motorové vozidlo k pravidelné dopravě svých blízkých osob, jejichž zdravotní stav rovněž odůvodňuje přiznání mimořádných výhod II. a III. stupně, a rodičům nezaopatřených dětí léčených pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou Poskytuje se 1x ročně provozovatelé používají toto motorové vozidlo ke své pravidelné dopravě, vozidlo musí mít platnou STK výše příspěvku činí u jednostopých vozidel 4 200Kč, resp. 2 300 Kč (ZTP/P a ZTP) a u dvoustopých vozidel 9 900 Kč, resp. 6 000 Kč (ZTP/P a ZTP)

30 Příspěvek na individuální dopravu
určený občanům s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, úplně nebo prakticky nevidomým a rodičům nezaopatřených dětí léčených pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou, kteří nevlastní motorové vozidlo nebo nejsou dopravováni vozidlem, na které je přiznán příspěvek na provoz motorového vozidla. Výše příspěvku činí Kč ročně.

31 Opakující se nárokové dávky
Pověřený obecní úřad

32 Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu
určený občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, kteří užívají bezbariérový byt výše příspěvku činí 400 Kč měsíčně       

33 Děkujeme za pozornost! Karel Hrkal Mgr. Vendula Plavcová


Stáhnout ppt "Informace o sociálních dávkách u osob s RS"

Podobné prezentace


Reklamy Google