Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kdo je OZP a proč ji zaměstnat?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kdo je OZP a proč ji zaměstnat?"— Transkript prezentace:

1 Kdo je OZP a proč ji zaměstnat?
Dominika Linhartová pracovní konzultant APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8

2 TERMINOLOGIE OZP = Osoba se Zdravotním Postižením Druhy průkazů OZP:
TP osoba Těžce Postižená – osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace včetně osob s PAS. ZTP osoba Zvlášť Těžce Postižená – osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace včetně osob s PAS. ZTP/P osoba Zvlášť Těžce Postižená s potřebou Průvodce – osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce včetně osob s PAS. ID = Invalidní Důchod Průkaz OZP nesouvisí s přiznáním stupně invalidity, potažmo výplatou invalidního důchodu. !!!OZP není ZTP!!!

3 „OZP“ Osobami se zdravotním postižením (OZP) jsou podle § 67 Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004, Sb. fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení (respektive lékařskou posudkovou komisí ČSSZ) uznány invalidními v I., II. nebo ve III. stupni. Přiznání statusu OZP ovšem neznamená automatické vyplácení ID. Ten je vyměřen a vyplácen až po splnění podmínky – odpracovaná léta, vznik invalidity.

4 INVALIDNÍ DŮCHOD Posouzení nároku na ID se stanovuje na základě procentní míry poklesu pracovní schopnosti dle vyhlášky č. 359/2009, Sb. Písemná žádost se podává na místně příslušné pobočce ČSSZ a k ní je třeba přiložit: - občanský průkaz, - doklady o studiu/učení (i neukončeném), - doklady prokazující doby zaměstnání, popřípadě doby vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, - doklady o výkonu vojenské služby (civilní služby), - rodné listy dětí (pokud žadatel/ka požaduje zápočet péče o děti).

5 PRŮKAZ OZP A VÝHODY PRO DRŽITELE
Průkaz OZP může získat osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním onemocněním, vydává se ve 3 stupních dle zdravotního stavu (posuzují lékaři ČSSZ) a jeho držitel má v případě jednotlivých průkazů nárok na: Průkaz TP - vyhrazené místo k sezení v hromadné dopravě - přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání Průkaz ZTP (kromě výše uvedeného) - bezplatnou jízdu v hromadné dopravě - slevu 75 % jízdného ve 2. třídě osobního vlaku a rychlíku a slevu 75 % v pravidelných spojích autobusové dopravy Průkaz ZTP/P (kromě 2 výše uvedených) - bezplatnou dopravu průvodce hromadnými dopravními prostředky - bezplatnou dopravu vodicího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce

6 Výhody zaměstnávání lidí se zdravotním postižením (OZP)
Základní otázka: Proč ne? Objektivní odpovědi 1) Vědomí sociální zodpovědnosti 2) Splnění povinného podílu 3) Sleva na dani 4) Příspěvky od ÚP

7 Vědomí sociální zodpovědnosti
Zaměstnávání OZP prospívá dobrému jménu společnosti, která jako bonus získává motivovaného zaměstnance, jenž si své práce nesmírně váží. Zaměstnaný člověk se zdravotním postižením je utvrzen ve vědomí vlastní užitečnosti a zároveň se dostává na dobrou cestu k ekonomické soběstačnosti.

8 Splnění povinného podílu
Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci jsou povinni zaměstnávat OZP ve výši 4 % podílu na celkovém počtu zaměstnanců. Pokud zaměstnavatel NEPLNÍ povinný podíl ZAMĚSTNÁVÁNÍM OZP, je povinen tuto povinnost splnit formou náhradního plnění, a to následovně: a) odebírání výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % OZP b) odvodem do státní kasy ve výši 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy c) kombinací obou možností

9 Sleva na dani pro zaměstnavatele
Podle § 35 zákona č. 586/1992, Sb. o daních z příjmu je zaměstnavateli umožněno uplatnit slevu na dani ve výši: ,- Kč za každého zaměstnance v I. stupni a II. stupni invalidity ,- Kč za každého zaměstnance ve III. stupni invalidity

10 Příspěvky od ÚP CHRÁNĚNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
- příspěvek je určen na zřízení, částečnou úhradu provozních nákladů nebo se jedná o příspěvek na podporu zaměstnávání OZP pro zaměstnavatele, který na chráněných místech zaměstnává více než 50 % OZP SPOLEČENSKY ÚČELNÉ PRACOVNÍ MÍSTO - příspěvek je určen na vyhrazení pracovního místa nebo zřízení nového pracovního místa PŘÍSPEVEK NA ZAPRACOVÁNÍ - je určen na mzdu osoby, která zaučuje uchazeče s potřebou zvýšené péče

11 ODKAZY A ZDROJE Česká správa sociálného zabezpečení
Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 NÁPADNÍK 2014 – Sborník informací a rad pro život s postižením postizenim/napadnik

12 Děkuji za pozornost a přeji pěkný den.


Stáhnout ppt "Kdo je OZP a proč ji zaměstnat?"

Podobné prezentace


Reklamy Google