Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Dobré, kvalitní a prověřené náhradní plnění “ Mohou pracovat osoby se zdravotním postižením? Lenka Kohoutová Hradec Králové 13.12.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Dobré, kvalitní a prověřené náhradní plnění “ Mohou pracovat osoby se zdravotním postižením? Lenka Kohoutová Hradec Králové 13.12.2010."— Transkript prezentace:

1 „Dobré, kvalitní a prověřené náhradní plnění “ Mohou pracovat osoby se zdravotním postižením? Lenka Kohoutová Hradec Králové 13.12.2010

2 Ráda bych odpověděla na otázky Mohou pracovat osoby se zdravotním postižením? Mohu je běžně zaměstnat? Platí pro ně nějaká specifika v zákoníku práce? Když zaměstnám jsou z toho jiná než morální hlediska? Když nemohu zaměstnat, co dělat?

3 Ochrana občana Ústava ČR 1/1993 Sb. Hlava I., článek 3 Součástí ústavního pořádku ČR je Listina základních práv a svobod Listina základních práv a svobod Hlava první, Obecná ustanovení, článek 1 Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

4 Ochrana občana Hlava čtvrtá Hospodářská, sociální a kulturní práva Článek 26 (1) Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. (2) Zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností. (3) Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje; podmínky stanoví zákon.

5 Ochrana občana Článek 29 (1) Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky. (2) Mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě povolání. (3) Podrobnosti stanoví zákon. ( zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, zákon o sociálních službách )

6 Zákon o zaměstnanosti 435/2004 v pozdějších novelách Část třetí Zaměstnávání osob se zdravotním postižením § 67 (1) Fyzickým osobám se zdravotním postižením (dále jen "osoby se zdravotním postižením") se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce. ----------------------------------------------------------- Otevřený trh práce – s pomocí podporovaného zaměstnávání Chráněný trh práce – chráněná dílna - zaměstnavatel s 50% OZP

7 Zákon o zaměstnanosti 435/2004 v pozdějších novelách Část třetí Zaměstnávání osob se zdravotním postižením § 81 1.Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ( OZP )ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

8 Co se stane, pokud nezaměstnám osobu se zdravotním postižením? Nejprve bych si měl/a položit několik otázek: Proč nemohu OZP zaměstnat? Mám k tomu skutečně pádné důvody? Existují náhradní způsoby, pokud skutečně nelze v mé společnosti zaměstnat OZP?

9 Zákon o zaměstnanosti 435/2004 v pozdějších novelách Část třetí Zaměstnávání osob se zdravotním postižením § 81 2. Povinnost uvedenou v odst.1 zaměstnavatelé plní a) zaměstnáváním v pracovním poměru, b) odebíráním výrobků nebo služeb od zam. zaměstnávajících více než 50 % zam., kteří jsou OZP, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb chráněných pracovních dílen. c) odvodem do státního rozpočtu, nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).

10 Zákon o zaměstnanosti 435/2004 v pozdějších novelách Část třetí Zaměstnávání osob se zdravotním postižením § 81 3. Zaměstnavatelé, kteří jsou organizačními složkami státu nebo jsou zřízeni státem, nemohou plnit povinný podíl podle odstavce 2 písm. c). 4. Pro zjištění celk. počtu zaměstnanců, celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou OZP, a povinného podílu je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců. 5. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců a výpočtu plnění povinného podílu stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

11 Odebírání výrobků a služeb Může mé společnosti vůbec něco dodat společnost,která zaměstnává OZP? Příklady: - Úklidové práce = úklid mé firmy - Praní prádla = prádlo do mé firmy - Kompletace = široká škála prací - Kancelářské potřeby= denní potřeba - Občerstvení do kanceláře= denní potřeba - Dárkové předměty= pro každou příležitost ………….. a mnoho dalších příkladů ………..

12 Jak se dozvím/přesvědčím, že jde o práci OZP? Kontrakt s firmou půjdu domluvit do firmy samé. Budu chtít vidět zaměstnance a jejich práci Zajistím si reference Zboží mi doveze skutečně nasmlouvaná společnost. Budu s firmou ve stálém kontaktu. Informace mi poskytne i příslušný Úřad práce

13 Proč bych to dělal/a??? Zboží s potvrzením NP mi doveze kdokoliv! Solidarita se skutečně zaměstnanými lidmi se zdravotním postižením. Nepatřím mezi lidi, kteří podporují spekulace. Nepodporuji ty, kteří nechtějí pracovat. Nebudu sypat do charity, pomohu skutečnému zaměstnávání OZP.

14 Ochranná známka Práce postižených Ojedinělý projekt v EU, který vytváří systém hodnocení kvality řízení organizací, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Výsledkem je propůjčení ochranné známky „PRÁCE POSTIŽENÝCH“  Projekt je zařazen v programu Česká kvalita.  Česká kvalita je součástí Národní politiky jakosti České republiky.

15 Proč vznikla ochranná známka Práce postižených Pomůžeme –li jednorázovou podporou osobě se zdravotním postižením, pomůžeme pouze jednou. Dáme-li podporu firmám, které zaměstnávají lidi s postižením, budeme-li propagovat jejich práci a výrobky, pomůžeme dlouhodobě zaměstnávat postižené lidi. Pomůžeme tak k tomu, že postižený člověk bude zpět ve společnosti, nebude závislým na sociálních podporách, bude ekonomicky nezávislý.

16 Hlavní cíl Přímá podpora firem, které zaměstnávají osoby se zdravotním postiženým: plošné povědomí o práci s postiženými lidmi podpora marketingu firem podpora prodeje podpora férového zaměstnávání lidí s handicapem náhled pro veřejnou správu – hledáte-li skutečné náhradní plnění, pomůžeme vám v orientaci ( odmítáme systém přefakturace, je nemorální! )

17 Vlastník a vedení ochranné známky PRÁCE POSTIŽENÝCH Ochrannou známku zaregistroval a vlastní: Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hlavní partner projektu: Sdružení pro oceňování kvality správa projektu zajištění auditů zajištění reauditování

18 Základní dokumenty projektu STATUT popis systému udělování ochranné známky definuje Směrnici podle které se známka přímo uděluje Jde o ojedinělý systém, který posuzuje práci firem s lidmi se zdravotním postižením, je o přísné posouzení, které umí rozpoznat skutečnou práci…

19 Kategorie, ve kterých je ochranná známka udělována Výrobky, které VYROBILY KOMPLETOVALY BALILY PRÁCE / SLUŽBA osoby se zdravotním postižením, a to minimálně ze 75% Licence k užívání ochranné známky Práce postižených je udělována na 2 roky. ( známku je možné udělit zaměstnavateli jednotlivě nebo ve všech kategoriích )

20 Co říci závěrem? Žádný systém není dokonalý. Jsme však přesvědčeni, že každý člověk může pracovat, tedy i osoby se zdravotním postižením. Někdo potřebuje více pomoci na počátku.

21 DĚKUJI ZA POZORNOST! www.prace.cz www.nfozp.cz www.pracepostizenych.cz Příslušné znění zákonů: www.mpsv.cz www.psp.cz Dotazy: kohoutova@nfozp.cz


Stáhnout ppt "„Dobré, kvalitní a prověřené náhradní plnění “ Mohou pracovat osoby se zdravotním postižením? Lenka Kohoutová Hradec Králové 13.12.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google