Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální zabezpečení 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální zabezpečení 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK."— Transkript prezentace:

1 Sociální zabezpečení 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

2 ZABEZPEČENÍ V NEZAMĚSTNANOSTI Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

3 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

4 Nárok na podporu v nezaměstnanosti  registrace v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce a podání žádosti o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti  získání v rozhodném období (poslední 2 roky) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců nebo získání tzv. náhradní doby zaměstnání  nebýt poživatelem starobního důchodu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

5 Náhradní doba zaměstnání  příprava osoby se zdravotním postižením k práci  pobírání ID 3. stupně  osobní péče o dítě ve věku do 4 let  osobní péče o fyzickou osobu, která je závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV, pokud spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby (podmínka společné domácnosti se nevyžaduje u osoby blízké)  osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I  výkon dlouhodobé dobrovolnické služby nebo veřejné služby – pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

6 PvN náleží od  PvN náleží UoZ při splnění stanovených podmínek ode dne podání písemné žádosti o PvN  jestliže UoZ požádá o poskytnutí PvN nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání nebo činností, které jsou považovány za náhradí doby zaměstnání, přizná se PvN ode dne následujícího po skončení zaměstnání nebo uvedených činností Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

7 Podpůrčí doba u PvN  5 měsíců u osob ve věku do 50 let  8 měsíců u osob ve věku 51 – 55 let  11 měsíců u osob ve věku od 56 let  rozhodující pro délku podpůrčí doby je věk UoZ dosažený ke dni podání žádosti o PvN  UoZ, kterému přísluší z posledního zaměstnání odstupné, odbytné nebo odchodné, se PvN poskytne až po uplynutí doby, která odpovídá výši odstupného,… Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

8 Do podpůrčí doby se nezapočítává  pobírání dávky nemocenského pojištění  pobírání podpory při rekvalifikaci  doba vazby Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

9 Výše PvN  stanoví se procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku v posledním ukončeném zaměstnání v období posledních 2 let:  první 2 měsíce 65 %  3. – 4. měsíc 50 %  od 5. měsíce 45 %  v případě, že UoZ před zařazením do evidence UoZ bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí procentní sazba PvN 45% po celou podpůrčí dobu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

10 Vážné důvody  nezbytná osobní péče o dítě ve věku do 4 let  nezbytná osobní péče o fyzickou osobu, která je závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV, pokud s UoZ trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby  docházka dítěte do předškolního zařízení a PŠD dítěte  místo výkonu nebo povaha zaměstnání 2. manžela nebo partnera  zdravotní důvody, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání  jiné vážné osobní důvody – např. etické, náboženské  zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu a pracovní poměr byl proto zaměstnancem okamžitě zrušen Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

11 Maximální výše PvN  0,58 x průměrná mzda v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o PvN Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

12 Stanovení výše PvN u UoZ, kteří splnili podmínku náhradní doby zaměstnání  první 2 měsíce … 0,15  3. – 4. měsíc …... 0,12  od 5. měsíce …… 0,11 X průměrná mzda v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí kalendářního roku, který předchází kal. roku, ve kterém byla podána žádost o PvN Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

13 Nárok na PvN zaniká  uplynutím podpůrčí doby  ukončením vedení v evidenci UoZ  vyřazením z evidence UoZ Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

14 UoZ, kterému v posledních 3 letech před zařazením do evidence UoZ  neuplynula celá podpůrčí doba:  a po uplynutí části podpůrčí doby získal zaměstnáním dobu důchodového pojištění alespoň 3 měsíce, má nárok na PvN po celou podpůrčí dobu  a po uplynutí části podpůrčí doby získal zaměstnáním dobu důchodového pojištění kratší než 3 měsíce, má nárok na PvN po zbývající část podpůrčí doby  uplynula celá podpůrčí doba – má nárok na PvN, pokud po uplynutí této podpůrčí doby získal zaměstnáním dobu důchodového pojištění alespoň 6 měsíců Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

15 Podpora při rekvalifikaci  nárok na podporu při rekvalifikaci má UoZ, který se účastní rekvalifikace zabezpečované úřadem práce Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

16 Podpůrčí doba u PpR  PpR se poskytuje po celou dobu rekvalifikace  PpR se neposkytuje po dobu:  poskytování starobního důchodu  poskytování dávek nemocenského pojištění  vazby Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

17 Výše PpR  Výše PpR = 60 % X průměrný měsíční čistý výdělek v posledním ukončeném zaměstnání v období posledních 2 let  Maximální výše PpR = 0,65 x průměrná mzda v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém UoZ nastoupil na rekvalifikaci  Výše PpR při podmínce náhradní doby zaměstnání = 0,14 x průměrná mzda v národním hospodářství Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

18  Vypočtená výše PpR a PvN se zaokrouhluje na celé Kč nahoru.  Jsou-li splněny podmínky pro poskytování PpR a PvN jen po část kalendářního měsíce, náleží dávka v poměrné výši odpovídající počtu kalendářních dnů, kdy tyto podmínky byly splněny. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé Kč nahoru. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Stáhnout ppt "Sociální zabezpečení 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK."

Podobné prezentace


Reklamy Google