Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studijní obor: Sociální činnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studijní obor: Sociální činnost"— Transkript prezentace:

1 Studijní obor: Sociální činnost
Sociální zabezpečení 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

2 ZABEZPEČENÍ V NEZAMĚSTNANOSTI
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

3 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

4 Nárok na podporu v nezaměstnanosti
registrace v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce a podání žádosti o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti získání v rozhodném období (poslední 2 roky) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců nebo získání tzv. náhradní doby zaměstnání nebýt poživatelem starobního důchodu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

5 Náhradní doba zaměstnání
příprava osoby se zdravotním postižením k práci pobírání ID 3. stupně osobní péče o dítě ve věku do 4 let osobní péče o fyzickou osobu, která je závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV, pokud spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby (podmínka společné domácnosti se nevyžaduje u osoby blízké) osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I výkon dlouhodobé dobrovolnické služby nebo veřejné služby – pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň hodin v kalendářním týdnu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

6 PvN náleží od PvN náleží UoZ při splnění stanovených podmínek ode dne podání písemné žádosti o PvN jestliže UoZ požádá o poskytnutí PvN nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání nebo činností, které jsou považovány za náhradí doby zaměstnání, přizná se PvN ode dne následujícího po skončení zaměstnání nebo uvedených činností Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

7 Podpůrčí doba u PvN 5 měsíců u osob ve věku do 50 let
8 měsíců u osob ve věku 51 – 55 let 11 měsíců u osob ve věku od 56 let rozhodující pro délku podpůrčí doby je věk UoZ dosažený ke dni podání žádosti o PvN UoZ, kterému přísluší z posledního zaměstnání odstupné, odbytné nebo odchodné, se PvN poskytne až po uplynutí doby, která odpovídá výši odstupného,… Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

8 Do podpůrčí doby se nezapočítává
pobírání dávky nemocenského pojištění pobírání podpory při rekvalifikaci doba vazby Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

9 Výše PvN stanoví se procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku v posledním ukončeném zaměstnání v období posledních let: první 2 měsíce 65 % 3. – 4. měsíc 50 % od 5. měsíce 45 % v případě, že UoZ před zařazením do evidence UoZ bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí procentní sazba PvN 45% po celou podpůrčí dobu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

10 Vážné důvody nezbytná osobní péče o dítě ve věku do 4 let
nezbytná osobní péče o fyzickou osobu, která je závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV, pokud s UoZ trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby docházka dítěte do předškolního zařízení a PŠD dítěte místo výkonu nebo povaha zaměstnání 2. manžela nebo partnera zdravotní důvody, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání jiné vážné osobní důvody – např. etické, náboženské zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu a pracovní poměr byl proto zaměstnancem okamžitě zrušen Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

11 Maximální výše PvN 0,58 x průměrná mzda v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o PvN Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

12 Stanovení výše PvN u UoZ, kteří splnili podmínku náhradní doby zaměstnání
první 2 měsíce … 0,15 3. – 4. měsíc …... 0,12 od 5. měsíce …… 0,11 X průměrná mzda v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí kalendářního roku, který předchází kal. roku, ve kterém byla podána žádost o PvN Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

13 Nárok na PvN zaniká uplynutím podpůrčí doby
ukončením vedení v evidenci UoZ vyřazením z evidence UoZ Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

14 UoZ, kterému v posledních 3 letech před zařazením do evidence UoZ
neuplynula celá podpůrčí doba: a po uplynutí části podpůrčí doby získal zaměstnáním dobu důchodového pojištění alespoň 3 měsíce, má nárok na PvN po celou podpůrčí dobu a po uplynutí části podpůrčí doby získal zaměstnáním dobu důchodového pojištění kratší než 3 měsíce, má nárok na PvN po zbývající část podpůrčí doby uplynula celá podpůrčí doba – má nárok na PvN, pokud po uplynutí této podpůrčí doby získal zaměstnáním dobu důchodového pojištění alespoň 6 měsíců Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

15 Podpora při rekvalifikaci
nárok na podporu při rekvalifikaci má UoZ, který se účastní rekvalifikace zabezpečované úřadem práce Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

16 Podpůrčí doba u PpR PpR se poskytuje po celou dobu rekvalifikace
PpR se neposkytuje po dobu: poskytování starobního důchodu poskytování dávek nemocenského pojištění vazby Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

17 Výše PpR Výše PpR = 60 % X průměrný měsíční čistý výdělek v posledním ukončeném zaměstnání v období posledních 2 let Maximální výše PpR = 0,65 x průměrná mzda v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém UoZ nastoupil na rekvalifikaci Výše PpR při podmínce náhradní doby zaměstnání = 0,14 x průměrná mzda v národním hospodářství Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

18 Vypočtená výše PpR a PvN se zaokrouhluje na celé Kč nahoru.
Jsou-li splněny podmínky pro poskytování PpR a PvN jen po část kalendářního měsíce, náleží dávka v poměrné výši odpovídající počtu kalendářních dnů, kdy tyto podmínky byly splněny. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé Kč nahoru. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK


Stáhnout ppt "Studijní obor: Sociální činnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google