Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o zaměstnanosti Autor: Petr Šťastný Datum: 14.1.2011 MARLIN, s.r.o. Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště www.marlin.eu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o zaměstnanosti Autor: Petr Šťastný Datum: 14.1.2011 MARLIN, s.r.o. Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště www.marlin.eu."— Transkript prezentace:

1 Zákon o zaměstnanosti Autor: Petr Šťastný Datum: 14.1.2011 MARLIN, s.r.o. Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště www.marlin.eu

2 MARLIN, s.r.o. │ │ www.marlin.eu Zákon o zaměstnanosti Poslanecká sněmovna ČR schválila (s účinností od 1.1.2011) novelu zákona o zaměstnanosti v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti MPSV ČR. V rámci úsporných opatření dochází ke změnám také v zákonech: •o nemocenském pojištění •o pojistném na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. pol. zam. •o sociálních službách •o organizaci a provádění soc. zabezpečení •o důchodovém pojištění •o životním a existenčním minimu •o pomoci v hmotné nouzi •„

3 MARLIN, s.r.o. │ │ www.marlin.eu Zákon o zaměstnanosti Základní motta zákona o zaměstnanosti: •„Ten, kdo pracuje, se musí mít lépe, než ten kdo nepracuje.“ •„Ten, kdo se snaží, musí se mít lépe, než ten, kdo je pasivní.“ •„Rychleji vyřešit životní situaci se vyplatí.“ V oblasti zaměstnanosti se klade důraz na zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání, jejich motivaci a aktivizaci, zejména v následujících oblastech: •individuální akční plány •rekvalifikace •podpora v nezaměstnanosti

4 MARLIN, s.r.o. │ │ www.marlin.eu Individuální akční plány Individuální akční plány jsou nabízeny všem uchazečům o zaměstnání po dobu 5 měsíců nepřetržité evidence, po této době je pro úřady práce a pro uchazeče o zaměstnání povinnost: •zpracovat IAP a podílet se na jeho aktualizaci a vyhodnocování, •odmítnutí (bez vážných důvodů) zpracování IAP, odmítnutí jeho naplňování a vyhodnocování je důvodem dočasného vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání po dobu 6 měsíců.

5 MARLIN, s.r.o. │ │ www.marlin.eu Rekvalifikace V oblasti rekvalifikace může být uchazeč o zaměstnání bez vážných důvodů vyřazen dočasně z evidence po dobu 6 měsíců, jestliže: •odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci, •neúčastní se rekvalifikačního kurzu ve stanoveném rozsahu teoretické a praktické přípravy, •neplní studijní a výcvikové povinnosti stanovené rekvalifikačním zařízením, •nepodrobí se závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností, •odmítne nabídku ÚP na rekvalifikaci, je-li veden v evidenci ÚP déle než 5 měsíců, •odmítne se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu nebo psychologického vyšetření.

6 MARLIN, s.r.o. │ │ www.marlin.eu Rekvalifikace Vážné důvody k ukončení rekvalifikace spočívají v: •nezbytné osobní péči o dítě do věku 4 let, •nezbytné osobní péči o fyzickou osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby, pokud s uchazečem o zaměstnání žije ve společné domácnosti (podmínky se netýkají osob blízkých pro účely důchodového pojištění), •docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce, •místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera, •okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem (§ 56 ZP) •zdravotních důvodech, které brání výkonu zaměstnání nebo plnění součinnosti s ÚP, •jiných vážných osobních důvodech nebo důvodech hodných zvláštního zřetele.

7 MARLIN, s.r.o. │ │ www.marlin.eu Podpora v nezaměstnanosti Základní struktura podpory v nezaměstnanosti: • po dobu prvních 2 měsíců ve výši 65 % • po dobu dalších 2 měsíců ve výši 50 % • po zbytek podpůrčí doby ve výši 45 % • v případě ukončení zaměstnání bez vážného důvodu ze strany zaměstnance 45% po celou podpůrčí dobu • PvN nebude poskytována uchazeči, kterému náleží zákonné odstupné, odbytné nebo odchodné Podpůrčí doba dle věku: • do 50 let 5 měsíců, • mezi 50 až 55 lety 8 měsíců, • nad 55 let 11 měsíců

8 MARLIN, s.r.o. │ │ www.marlin.eu Podpora v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který v posledních třech letech zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností získal důchodové zabezpečení. http://portal.mpsv.cz/soc/poradce http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/113 Nárok nevzniká, když uchazeč o zaměstnání: •v posledních 6 měsících před zařazením do evidence s ním zaměstnavatel ukončil prac. poměr podle § 55, odst. 1 písm. b) a § 52 písm. g), •v posledních 6 měsících před zařazením do evidence bez vážného důvodu opakovaně sám ukončil vhodné zaměstnání zprostředkované ÚP, •má nárok na výsluhový příspěvek vyšší než je podpora v nezaměstnanosti, •vykonává některou z činností dle § 25 odst. 3. ZoZ - DoPP, DoPČ (vyloučení souběhu nekolidujícího zaměstnání a PvN).

9 MARLIN, s.r.o. │ │ www.marlin.eu Zákon o zaměstnanosti Zákon o zaměstnanosti definuje i skupinu uchazečů o zaměstnání, kterým ÚP věnují zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání. Do této skupiny patří: •fyzické osoby se zdravotním postižením, •fyzické osoby do 20 let věku, •těhotné ženy, kojící matky a matky do 9 měsíce po porodu, •fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku, •fyzické osoby starší 50 let věku, •fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců, •fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc.

10 Zákon o zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti – nástroje: •rekvalifikace, •investiční pobídky, •veřejně prospěšné práce, •společensky účelná pracovní místa, •zřizovaná •vyhrazená •OSVČ •překlenovací příspěvek (v případě zahájení OSVČ, úhrada provozních nákladů – max. 5 měsíců), •příspěvek na zapracování, •příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. MARLIN, s.r.o. │ │ www.marlin.eu

11 Zákon o zaměstnanosti Opatření k zamezení nelegální práce: •zvýšení pokuty zaměstnavatelům za umožnění výkonu nelegální práce ze 2 na 5 milionů Kč, •Zelené karty: •mají tzv. duální charakter, jsou zároveň povolením k zaměstnání a povolením k pobytu, •obsazují nahlášená volná pracovní místa zaměstnavatelem neobsazená do 30 dnů českým občanem, •obsazují tato volná pracovní místa na dobu max. 2 let, která lze na žádost opakovaně prodlužovat.

12 MARLIN, s.r.o. │ │ www.marlin.eu Povolení k pobytu v režimu zelených karet Kategorie: A – pro kvalifikované pracovníky (vysokoškolsky vzdělané) a klíčový personál (databáze MPO) délka povolení nejdéle na 3 roky B – pro pracovníky na pracovních pozicích minimálně s požadavkem vyučen délka povolení nejdéle na 2 roky C – pro ostatní pracovníky délka povolení nejdéle na 2 roky U kategorií A a B lze dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu v režimu ZK opakovaně prodloužit na dobu výkonu zaměstnání, nejdéle však o 3 roky

13 MARLIN, s.r.o. │ │ www.marlin.eu Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zákon o zaměstnanosti Autor: Petr Šťastný Datum: 14.1.2011 MARLIN, s.r.o. Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště www.marlin.eu."

Podobné prezentace


Reklamy Google