Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

6. Pracovně právní vztahy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "6. Pracovně právní vztahy"— Transkript prezentace:

1 6. Pracovně právní vztahy
Vznik pracovně právního vztahu Ukončení pracovně právního vztahu Zákoník práce Mzda Úřad práce

2 Vznik pracovně právního vztahu
Zákoník práce Základní dokument, kterým se řídí vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (pracovněprávní vztahy) Pracovněprávní vztah může uzavřít osoba, která dosáhla 15 let věku a současně má ukončenou povinnou školní docházku

3 Druh pracovně právního vztahu
Dohody Dohoda o pracovní činnosti Dohoda o provedení práce Pracovní poměr a) pracovní smlouva b) jmenování c) volba

4 Dohoda o pracovní činnosti
Uzavírá se na opakující se činnosti Z této dohody se platí sociální a zdravotní pojištění Může být uzavřena maximálně na ½ pracovního úvazku (max. 4 hod. denně, 20 hod. týdně)

5 Dohoda o provedení práce
Uzavírá se na jednorázovou, neopakující se činnost Z této dohody se neplatí sociální a zdravotní pojištění, pokud částka nepřesáhne Kč Může být uzavřena maximálně na 300 hod. ročně u jednoho zaměstnavatele

6 Pracovní smlouva nesmí se uvést rodné číslo
Podstatné náležitosti: Den nástupu Druh práce Místo výkonu práce Ostatní náležitosti: Doba trvání pracovního poměru (určitá, neurčitá) Zkušební doba (max. 3 měsíce) Pracovní úvazek (max. 8 hod. denně/40 hod. týdně)

7 Mzdový (platový) výměr
Jednostranný právní akt, který stanoví výši základní mzdy (časová, úkolová, měsíční) prémie a odměny (podmínky pro jejich výplatu)

8 Povinnosti zaměstnavatele
Proškolit zaměstnance a stanovit mu pracovní náplň Přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy Platit mu mzdu ve stanoveném výplatním termínu buď v hotovosti nebo převodem na účet Vytvářet podmínky pro plnění pracovních úkolů - BOZP

9 Povinnosti zaměstnance
Konat práci podle pokynů zaměstnavatele osobně a ve stanovené pracovní době Dodržovat pracovní kázeň a předpisy BOZP Spolupracovat s ostatními zaměstnanci při plnění pracovních úkolů

10 Skončení pracovního poměru
a) Zrušení ve zkušební době – bez uvedení důvodu b) Dohoda – souhlas obou stran, písemně, PP končí sjednaným dnem Text dohody: „Žádám o ukončení pracovního poměru dohodou ke dni ……….“

11 c) Výpověď – písemně a prokazatelně předána druhé straně
Pracovní poměr končí uplynutím dvouměsíční výpovědní lhůty, která začíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po obdržení výpovědi.

12 Výpověď: ze strany zaměstnance – bez uvedení důvodu, text výpovědi „Dávám výpověď z pracovního poměru ke dni ………“ ze strany zaměstnavatele – pouze z důvodů uvedených v zákoníku práce (nadbytečnost, rušení pracovního místa), zaměstnanec má nárok na odstupné ve výši max. tří měsíčních platů

13 d) Okamžité zrušení – výjimečné
Ze strany zaměstnavatele při zvlášť hrubém porušení pracovní kázně odsouzení za úmyslný trestní čin Ze strany zaměstnance dle lékařského posudku nemůže dále konat práci bez ohrožení svého zdraví zaměstnavatel nevyplatil mzdu do 15 dnů po výplatním termínu

14 Zákoník práce Pracovní doba je nejvýše 40 hod. týdně
Neplacená pracovní přestávka 30 min. - nejpozději po šesti hodinách nepřetržité práce Za práci přesčas, noční práci a práci ve svátek - příplatek Minimální délka dovolené - 4 týdny Státem uznané svátky, dovolená, placené překážky v práci (dárcovství krve, návštěva lékaře, pohřeb, prostoje) - propláceny průměrným výdělkem

15 Zaměstnanecké benefity
Plnění ze strany zaměstnavatele, na které není zákonný nárok Stravenky Mobil, notebook, auto Delší dovolená Poukázky do fitnescentra Příspěvek na důchodové nebo životní pojištění

16 Mzda Je odměna za vykonanou práci Formy základní mzdy:
Úkolová – mzda závisí na množství kvalitní práci Časová – mzda závisí na odpracovaných hodinách Měsíční – její výše je stejná bez ohledu na počet pracovních dnů v měsíci Podílová – výše závisí na dosažených výsledcích, např. tržby

17 Hrubá mzda Hrubá mzda obsahuje: 1. Základní mzdu 2. Odměny a prémie
3. Příplatky 4. Náhrady mzdy (dovolená, svátek, nemocenská, placené překážky)

18 Super hrubá mzda Superhrubá mzda – hrubá mzda navýšená o sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem za své zaměstnance. Představuje celkové mzdové náklady na zaměstnance Slouží k výpočtu daně ze závislé činnosti ve výši 15 %. Vypočtená daň se snižuje o slevy na dani, např. na poplatníka, dítě

19 Čistá mzda Z hrubé mzdy se vypočítává sociální a zdravotní pojištění sražené zaměstnanci Čistá mzda - od hrubé mzdy se odečte sociální a zdravotní pojištění a daň ze závislé činnosti snížená o slevy Mzda se vyplácí ve stanoveném výplatním termínu buď v hotovosti nebo převodem na účet Minimální mzda činí od Kč 8 500,-

20 Zdravotní pojištění Zaměstnanci se sráží z hrubé mzdy 4,5 %
Zaměstnavatel za zaměstnance odvádí 9% Celkovou částku odvádí zaměstnavatel jednotlivým zdravotním pojišťovnám

21 Sociální pojištění Zaměstnanci se sráží z hrubé mzdy 6,5 %
Zaměstnavatel za zaměstnance odvádí 25 % Celkovou částku odvádí zaměstnavatel a jedná se o příjem státního rozpočtu

22 Ze zdravotního pojištění se hradí:
Ošetření u lékaře a pobyt v nemocnici Léky Lázeňská péče Doprava nemocných Ze sociálního pojištění se hradí: Nemocenské a sociální dávky Důchody Podpory v nezaměstnanosti, rekvalifikace, vytváření nových pracovních míst-dotace

23 Slevy na dani Zohledňují sociální situaci poplatníka.
Sleva na poplatníka Kč 2070 Student Kč 335,- Dítě Kč 1117 Sleva na manžela (manželku) – pouze ročně Kč 2070,- Částečný invalidní důchod Kč 210,- Plný invalidní důchod Kč 420,- Držitel průkazu ZTP/P Kč 1345,-

24 Odpočitatelné položky ze základu daně
- Mohou se uplatnit na žádost zaměstnance při ročním zúčtování daně Úroky ze stavebního nebo hypotečního úvěru Dary (dárcovství krve) Zaplacené pojistné na životní či penzijní připojištění

25 Výpočet čisté mzdy Hrubá mzda (HM) 20 000
Pojistné hrazené zaměstnavatelem (34 % z HM) 6 800 Superhrubá mzda (HM + 34 % pojistné) 26 800 Základ daně (zaokrouhleno na celé stokoruny nahoru) Zdravotní pojištění (4,5 % z HM) 900 Sociální pojištění (6,5 % z HM) 1 300 Daň (15 % ze základu daně) 4 020 Sleva na poplatníka 2 070 Sleva na dítě 1 117 Daň po slevách (daň – slevy) 833 Čistá mzda (HM – zdrav. poj. – soc. poj. – daň po slevách) 16 967

26 Úřad práce Nárok na podporu v nezaměstnanosti
uchazeč odpracoval v předcházejících dvou letech odpracoval alespoň 12 měsíců Rekvalifikace na jiný obor doplnění kvalifikace (svářečský kurz) obnovení kvalifikace ÚP hradí rekvalifikační kurz a po dobu rekvalifikace podpora v nezaměstnanosti ve ve výši 60 %

27 Podpora v nezaměstnanosti pro uchazeče do 50 let
Vypočítává se z předešlého měsíčního čistého průměrného výdělku. Podpůrčí doba (doby pobírání podpory) je 5 měsíců. První 2 měsíce – 65 % Další 2 měsíce – 50 % Poslední měsíc – 45 % Při evidenci na ÚP si může uchazeč přivydělat (max Kč, musí nahlásit na ÚP)

28 Výplata podpory v nezaměstnanosti
Pracovní poměr ukončen dohodou nebo ze strany zaměstnance - podpora po celou podpůrčí dobu ve výši 45 % Při výplatě odstupného – nárok na podporu až po uplynutí doby, za kterou bylo vyplaceno odstupné Maximální výše podpory Kč


Stáhnout ppt "6. Pracovně právní vztahy"

Podobné prezentace


Reklamy Google