Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy:Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu:Zlepšení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy:Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu:Zlepšení."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy:Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu:Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu Číslo a název klíčové aktivity:VI/2 - Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

2 Anotace Název tematické oblasti: Finanční gramotnost pro vyšší gymnázium 3 Název učebního materiálu: Pracovní smlouva Číslo učebního materiálu: VY_62_INOVACE_FG0403 Vyučovací předmět: Základy společenských věd Ročník: 1. - 4. ročník čtyřletého gymnázia 5. - 8. ročník osmiletého gymnázia Autor: Mgr. Michaela Osladilová Datum vytvoření: 22.3.2014 Datum ověření ve výuce: 2.4.2014 Druh učebního materiálu: prezentace Očekávaný výstup: Dokáže vyjmenovat náležitosti, které musí obsahovat pracovní smlouva. Orientuje se v právních předpisech, kterými se řídí odměňování práce. Metodické poznámky:Materiál slouží k výkladu nového učiva a k frontálnímu opakování.

3 Pracovní smlouva

4 Uzavírá se písemně mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem MUSÍ OBSAHOVAT – Den nástupu do práce – Místo výkonu práce – Druh práce

5 Pracovní smlouva MŮŽE OBSAHOVAT – Délku pracovního poměru – Výši mzdy – Délku zkušební doby – Rozvržení pracovní doby – Atd.

6 Odměňování práce Právní předpisy: – Zákoník práce – Nařízení vlády o minimální mzdě Mzda = odměna zaměstnance za vykonanou práci Plat = odměna zaměstnance rozpočtových organizací a státních orgánů

7 MZDA – SLOŽKY MZDY Základní mzda Příplatky Odměny – FORMY MZDY Časová Úkolová Podílová Smíšená

8 PRACOVNÍ SMLOUVA - vzor 1. Smluvní strany Zaměstnavatel XXXXX Zaměstnanec XXXX (dále jen zaměstnanec) uzavírají tuto PRACOVNÍ SMLOUVU 2. Předmět smlouvy Zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů a dodržovat ostatní podmínky stanovené právními předpisy. Zaměstnanec je povinen dle pokynů zaměstnavatele konat přidělené pracovní úkoly osobně podle pracovní smlouvy. 3. Druh práce Zaměstnanec bude pracovat ve funkci XXXXXX 4. Den nástupu do práce Zaměstnanec nastupuje do pracovního poměru dnem X.X.XXXX 5. Místo výkonu práce Zaměstnanec bude vykonávat práci v XXXX. 6. Doba trvání pracovního poměru Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou (do X.X.XXXX) – neurčitou Zkušební doba se sjednává v délce tří mesíců. Výpovědní doba se řídí ustanovením § 45 zákoníku práce. 7. Mzda a) Mzda je stanovena interním mzdovým předpisem zaměstnavatele. b) Mzda je vždy sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas. 8. Splatnost a výplata mzdy a) Mzda je splatná po vykonání práce, ve výplatním termínu zaměstnavatele. b) Výplata mzdy bude provedena vždy na bankovní účet zaměstnance. Zaměstnanec sdělí zaměstnavateli číslo svého účtu a včas vždy oznámí jeho případnou změnu. 9. Další ujednání a) Zaměstnanec má nárok na dovolenou v rozsahu a za podmínek stanovených v § 100 a násl. zákoníku práce. b) Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytně nutné potřeby na pracovní cestu. c) Zaměstnanec se zavazuje dodržovat při výkonu obecně závazné předpisy, zejména bezpečnostní předpisy. d) Zaměstnavatel je povinnen vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů. 10. Závěrečná ustanovení a) Před uzavřením smlouvy byl zaměstnanec seznámen s právy a povinnostmi, bezpečnostními předpisy a s pracovními a mzdovými podmínkami. b) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemného dodatku. c) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, jeden obdrží zaměstnanec a jeden zaměstnavatel. V XXXXX dne..................................................................................................................... zaměstnanec zaměstnavatel

9 Zdroje: – Ze zdrojů autora


Stáhnout ppt "Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy:Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu:Zlepšení."

Podobné prezentace


Reklamy Google