Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čistá mzda a částka k výplatě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čistá mzda a částka k výplatě"— Transkript prezentace:

1 Čistá mzda a částka k výplatě
Střední odborná škola Otrokovice Čistá mzda a částka k výplatě Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lenka Klimánková Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /1 Autor Ing. Lenka Klimánková Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR_Mn-Px/4-Ek-3/11 Název DUM Čistá mzda a částka k výplatě Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 63-41-M/ 01 Obor vzdělávání Management hotelových a turistických služeb Vyučovací předmět Praxe Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, let Anotace Výukový materiál je určený k výuce problematiky mezd, výpočtů mezd, Náplň výuky: vysvětlení pojmů hrubá mzda, čistá mzda a částka k výplatě Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Hrubá mzda, superhrubá mzda, čistá mzda, částka k výplatě Datum

3 Čistá mzda a částka k výplatě
Náplň výuky Hrubá mzda a její složky Čistá mzda Částka k výplatě

4 Hrubá mzda Hrubá mzda je součet všech zdanitelných složek mzdy. Do hrubé mzdy patří: - Základní mzda (časová, úkolová, podílová, smíšená, smluvní) Pobídkové složky mzdy Příplatky Doplatky Náhrady mzdy

5 Pobídkové složky mzdy Mají za úkol stimulovat pracovníka k lepším výkonům, nejsou nárokové Osobní ohodnocení (pracovník je odměňován pravidelnou částkou za jeho osobní kvality, např. délka praxe) Prémie – stanovuje se % ze základní mzdy podle předem stanovených kritérií Odměna – jednorázová, např. za splnění úkolu

6 Pobídkové složky mzdy - 13. a 14
Pobídkové složky mzdy a 14. plat – další plat obvykle před Vánocemi nebo dovolenou - Podíly na zisku – vyplácí se pouze v případě dosažení zisku

7 Příplatky ke mzdě Řídí se zákonem o mzdě, jsou tedy nárokovou složkou Příplatek za přesčas Příplatek za odpolední a noční směnu Příplatek za vedení Příplatek za znalost jazyků aj.

8 Náhrady mzdy Vyplácí se za dobu, kdy pracovník nepracuje, ale má na ni nárok Náhrada mzdy za dovolenou Překážky na straně zaměstnance (návštěva lékaře, svatba, stěhování) Překážky na straně zaměstnavatele (prostoje)

9 Výpočet hrubé mzdy Hrubou mzdu vypočítáme sečtením všech zdanitelných složek mzdy HM = základní mzda + pobídkové složky + +příplatky + doplatky + náhrady

10 Výpočet čisté mzdy Čistou mzdu vypočítáme, když od hrubé mzdy odečteme sociální a zdravotní pojištění a daň ČM = HM – pojištění – daň

11 Sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance
4,5 % zdravotní pojištění (hradí se z něj léky, ústavní a ambulantní péče, lázeňská péče) 6,5 % sociální pojištění (příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, důchodovou politiku a nemocenské dávky) - celkem se tedy strhne zaměstnanci 11 % - vypočítává se z hrubé mzdy

12 Daň z příjmů fyzických osob
- vypočítává se ze superhrubé mzdy, což je 134 % hrubé mzdy. - superhrubá mzda se zaokrouhlí na stokoruny nahoru. - z této částky vypočítáme 15 % - od výsledné daně odečítáme daňové slevy (na poplatníka, dítě, studenta, invaliditu)

13 Částka k výplatě Částku k výplatě zjistíme, když od čisté mzdy odečteme individuální platby (srážky půjček, spoření) a přičteme nemocenské dávky. Výplata probíhá buď hotově nebo bezhotovostně. ČKV = ČM – individuální platby + nemocenské dávky

14 Kontrolní otázky Vyjmenuj složky hrubé mzdy Jak zjistíme čistou mzdu? Co jsou to individuální platby?

15 Seznam obrázků

16 Seznam použité literatury
[1] Zákon č.1/1992 Sb. Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku [2] Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů [3] Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění [4] Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění


Stáhnout ppt "Čistá mzda a částka k výplatě"

Podobné prezentace


Reklamy Google